پنجشنبه 27 فروردین 1394 08:45 ب.ظ نظرات ()


                          

بخش اوّل: استراتژیهای برنده
استراتژی3: با چاقوی قرضی بکش.

با استفاده از قدرت دیگران حمله کن تا قدرت تو تحلیل نرود و از نیروی خود استفاده نکنی. هر متّحدی را فریب ده تا به دشمنت حمله برد، به یک صاحب منصب رشوه بده تا خائن شود یا از قدرت حریف در برابر خودش استفاده کن.
.
.
کاری از جنگها و تاریخ