چهارشنبه 18 اسفند 1395 10:46 ق.ظ نظرات ()
Image result for ‫اسپاسکی‬‎
بوریس اسپاسکی در زمان خود بزرگترین شطرنج باز جهان بود و چیزی از رقیب آمریکایی ش کم نداشت جز دریدگی و پر رویی. به هرحال مسابقه ی قرن را واگذار کرد و مغضوب هیئت حاکمه ی شوروی [سابق] شد. اسپاسکی پس از این شکست نتوانست در برابر رقیب جوان خود ،کارپوف، که پشتیبانی دستگاه سیاسی را به همراه داشت خودی نشان بدهد. به تدریج از صحنه ی مسابقات بزرگ بین المللی حذف شد و در نهایت جلای وطن کرد. بازی زیر متعلق است به زمانی که او هنوز در اوج بود... گاهی زندگی با انسانها سرناسازگاری دارد حتی اگر قهرمان جهان باشی...
مسکو 1967
بازی بین بوریس اسپاسکی(سفید) و الکساندر سوئیتین (سیاه)


1e4 c5
 2Nf3 e6
 3d4 cxd4
 4Nxd4 Nc6
 5Nc3 Qc7
 6Be3 a6
 7Nb3 Nf6
8f4 Bb4
 9Bd3 O-O
 10O-O Bxc3
 11bxc3 d6
 12Rf3 e5
 13f5 d5
14Rg3 Kh8
 15exd5 Ne7
 16Bc5 Nfxd5
 17Qg4 Rg8
 18Rh3 Nf6 19Qg5 Ned5
 20Rf1 b6
 21Be4 Bb7
 22Bxd5 Bxd5
 23Be7 Qc6 24Rh6 Ne4
 25Rxc6 Nxg5
26Rd6 Bxb3
27axb3 Ne4
28Rxb6 Nxc3 29f6 Rge8
 30fxg7 Kxg7
 31Rb7 Ne2+
 32Kh1 Nf4
33g3 Ng6 34Bd6 Nh8
 35c4 Kg6
36g4 Re6
37c5 Kg5
 38h3 e4
39Kg2 e3 40Bf4+ Kg6
 41Rb6 e2
42Re1 Rc8
43b4 a5
44Rxe2 axb4 45Rexe6+ fxe6
 46Be5 h5
 47Rxe6+ Kf7
 48Rb6 hxg4
49hxg4 Ke7 50Bxh8 Rxh8
 51Rxb4 Ke6
52Rc4 Kd5
 53Rc1 Rg8
54Kg3 Kc6 55Kf4 Rf8
 56Ke5 Re8
57Kf5 Rf8
 58Ke6 Rg8
59Rg1
سیاه واگذار کرد