چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395 08:06 ق.ظ نظرات ()
عکسی از دستگیری محمدنجیب ،همکار و همراه جمال عبدالناصر در براندازی پادشاهی مصر، قبل از دستگیری توسط همکار و همراه سابق خود
ای کشته که را کشتی؟.....