جمعه 14 خرداد 1395 01:12 ب.ظ نظرات ()
نتیجه تصویری برای خمینی انقلاب
بحث حضرت امام خمینی (ره) که پیش آمد یادم افتاد هنگامی که کتاب ولایت فقیه را می خواندم زیر بعضی قسمتهای جالبش را خط کشیده بودم.... گفتم شاید بد نباشد که شما نیز همراه من در این مطالعه باشید.


منبع: کتاب ولایت فقیه چاپ 1357 انتشارات امیرکبیر

ولایت فقیه چندان به برهان احتیاج ندارد. ص 6

هیچ موضوع حیاتی نیست که اسلام تکلیفی برای آن مقرر نداشته و حکمی درباره آن نداده باشد. ص 11

قانون اساسی مشروطیت همه ضد اسلامی است، ناقض طرز حکومت و احکام اسلام است. ص 12


دعوایی که آن وقتها قاضی شرع در ظرف دو سه روز حل و فصل می کرد حالا در بیست سال هم تمام نمی شود. ص 14


ده نفر را مدتی پیش و یک نفر را هم اخیرا برای ده گرم هروئین کشتند و این چیزی است که ما اطلاع پیداکردیم. وقتی این قوانین خلاف انسانی جعل می شود به نام اینکه می خواهند جلوی فساد را بگیرند خشونت ندارد؟! ص 15


آنها به کره مریخ هم بروند، به کهکشان ها هم بروند باز از سعادت و فضائل اخلاقی و تعالی روانی عاجزند و قادر نیستند مشکلات اجتماعی خود را حل کنند. ص 20

خلیفه قانون گذار نیست. خلیفه برای این است که احکام خداوند را که رسول اکرم (ص) آورده اجرا کند. ص 22


طبق آیه شریفه ،احکام اسلام محدود به زمان و مکانی نیست و تا به ابد باقی و لازم الاجراست. ص 29

هر نظام سیاسی غیر اسلامی نظامی شرک آمیز است. ص 40


قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداومند متعال اختصاص یافته است. هیچکس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شرع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت. ص 53

در حکومت اسلامی به جای مجلس قانون گذاری مجلس برنامه ریزی وجود دارد. ص 53

قانون اسلام بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. ص 54


آنجا هم که اختیارات محدودی به رسول اکرم (ص) و ولات داده شده از طرف خداوند است. ص 55


این سیستم اداری از اسلام بعید است. این تشریفات زائد که برای مردم جز خرج و زحمت و معطلی چیزی ندارد از اسلام نیست. ص 58


بایستی حاکمیت رسما به فقها تعلق بگیرد نه به کسانی که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند. ص 60

اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد به پای خواست و تشکیل حکومت داد همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشتند دارا می باشد، و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. ص 63


قَیِّم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد.  ص 45

فقها ولی مطلق نیستند که بر همه فقهای زمان خود ولایت داشته باشند و بتوانند فقیه دیگری را عزل یا نصب نمایند. ص 66

خلافت همان جانشینی در تمام شئون نبوت است. ص 51


به فصل حدود و دیات اسلام رجوع کنید می بینید همه اینها از اسلام است و اسلام برای این امور آمده است. ص 86

مهمترین وظیفه انبیا (ع) برقرار کردن یک نظام عادلانه اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام است که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهی ملازمه دارد. ص 89

اگر فقیهی در فکر جمع آوری مال دنیا باشد عادل نیست. ص 92

چون حکومت اسلام حکومت قانون است فقیهان باید متصدی آن باشند. ص 93


اگر فقیهی بر خلاف موازین اسلامی کاری انجام داد خود به خود از حکومت منعزل است. ص 93


مردم بعد از آنکه طبق مقررات شرع عمل کردند کسی حق ندارد بگوید اینجا بنشین یا آنجا برو. ص 94

فقها باید رئیس ملت باشند تا نگذارند اسلام مندرس شود و احکام آن تعطیل گردد. ص 95

تصدی منصب قضا با پیغمبر (ص) یا وصی اوست. ص 98

نظر به اینکه فقها مقام نبودت را دارا نمی باشند و شکی نیست که شقی هم نیستند بالضروره باید بگوییم که اوصیا یعنی جانشنیان رسول اکرم (ص) می باشند. ص 90


میزان در فهم روایات و ظواهر الفاظ، عرف عام و فهم متعارف مردم است نه تجزیه و تحلیل های علمی. ص 133

وارث انبیا بودن وقتی برای آنان (علما) فضیلت است که مانند انبیا ولایت (حکومت) بر مردم داشته و واجب الاطاعه باشند. ص 140

وقتی قدرت بدست آوردیم نه تنها سیاست و اقتصاد و اداره کشور را درست می کنیم بلکه حرامخورها و در... را شلاق می زنیم و به کیفر می رسانیم. ص 161

بخش نامه های حضرت امیر همدوش قرآن است و همانند قرآن تا روز قیامت واجب الاتباع می باشد. ص

مهلت نمی دهند که اسلام آن فکری را که برای فقرا کرده عملی کند. اسلام مشکل فقر را حل کرده و در رأس برنامه خود قرار داده است. اسلام توجه داشته باشید که باید اول کار فقرا را اصلاح کرد، کار بیچاره ها را اصلاح کرد. لیکن نمی گذراند که عملی شود. ص 167

اگر آن حکومتی که اسلام می خواست پدید می آمد حکومتهای فعلی دنیا نمی توانستند در برابر آن بیاستند، تسلیم می شدند. ص

شما مطمئن باشید اگر این مکتب را عرضه نمایید و حکومت اسلامی را چنانکه هست به دانشگاه ها معرفی کنید دانشجویان از آن استقبال خواهند کرد. ص 178

مگر آنها که اکنون در کشورهای اسلامی عمارت و حکومت دارند چکاره اند که آنها از عهده برمی آیند و ما بر نمی آییم؟ ص 189

آنچه مربوط به نظارت و اداره عالیه کشور و بسط عدالت بین مردم و برقراری روابط عادلانه میان مردم می باشد همان است که فقیه تحصیل کرده است. ص 189

وقتی موفق شدید دستگاه حاکم جائر را سرنگون کنید یقینا از عهده اداره حکومت و رهبری توده های مردم برخواهید آمد. طرح حکومت و اداره، و قوانین لازم برای آن آماده است.... احتیاجی نیست بعد از تشکیل حکومت بنشینید قانون وضع کنید... فقط می ماند برنامه های وزارتی که آن هم به کمک و همکاری مشاورین و معاونین در رشته های مختلف در یک مجلس مشورتی ترتیب داده و تصویب می شود. ص 190

شما اسلام را معرفی کنید، برنامه حکومت اسلام را به دنیا برساندی شاید این سلاطین و رئیس جمهورهای ممالک اسلامی متوجه شوند که مطلب صحیح است و تابع شوند. ما که نمی خواهیم از دست آنها بگیریم. هرکدام که تابع و امین باشند سرجایشان می گذاریم. ص 192

آن کس که برای دنیا دست و پا می کند، هرچند در امر مباح باشد، امین الله نیست و نمی توان به او اعتماد کرد. ص 199

یک آدم عادی اگر وارد دستگاه ظلمه شود فاسق است. ص 200


تقیه مربوط به فروع است. ص 200