چهارشنبه 13 مرداد 1395 03:56 ب.ظ نظرات ()تروریستهای میانه رو، مورد حمایت غرب و آمریکا، مدافع آزادی وانسانیت.