شنبه 24 مهر 1395 01:44 ب.ظ نظرات ()

ابن منادی گوید: حسن بن عباس برای من نقل کرد، که وی از عبدالرحمن بن ابوحماد، و او از حکم ظهیر سدوسی و او از عبد خیر از علی علیه السلام شنیده است که در وقت رحلت پیغمبر (ص) در مردم حالت تشائم و بدبینی مشاهده می نماید، از این جهت سوگند یاد می کند جامه از تن برنگیرد مگر پس از جمع آوری قرآن،

 خوب تا اینجای روایت را بارها و بارها علمای شیعه نقل کرده اند... و اینکه این مصحف اکنون در دست حضرت ولی عصر(ع) می باشد و با ظهور ایشان از آن رونمایی خواهد شد. اما بقیه ی روایت ،که همیشه نادیده گرفته شده است، را در ادامه ی مطلب بخوانید.

و بهمین منظور سه روز در خانه نشست و به جمع آوری قرآن پرداخت. و او اول کسی است که از حافظه خود قرآن را جمع کرد. و آن قرآن در خاندان جعفر نگهداری شد. و من در زمان ما نزد ابویعلی حمزه ی حسنی رحمه الله قرآنی بخط علی بن ابوطالب دیدم که چند ورق آن افتاده بود و آن قرآن در خاندان حسن بتوارث مانده بود. و ترتیب سوره های آن چنین است...

یعنی اینکه

  • حضرت (ع) در ظرف 3 روز در حدود 650 صفحه قرآن را دست نویس کرده اند. یعنی روزی در حدود 210 صفحه!!!  که باز هم در فرض صحت با توجه به کمیابی کاغذ در آن دوران بعید به نظر می رسد.
  • حضرت(ع) برای جمع آوری قرآن به حافظه ی خود تکیه کرده اند.
  • این قرآن اکنون در دست نوادگان حضرت امام حسن (ع) می باشد.
  • توضیح بیشتر لازم نیست
منبع : الفهرست ابن ندیم. ترجمه ی فارسی ص79