دوشنبه 24 آبان 1395 09:09 ق.ظ نظرات ()


قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

در طی 3 روز آتی بالک حلقه ی محاصره را تنگ تر و تنگ تر کرد تا در نهایت در روز 28 دسامبر مقاومت روسها در هم شکست و سعی کردند تا با شکست خط محاصره به شمال فرار کنند. اما تنها 12 دستگاه تانک و 30 دستگاه خودروی روسی توانستند فرار کنند و هنگامی که نیروهای بالک ظاهرشدند آنها ابتدا تمام واحدهای باقیمانده ی روسها را نابود کردند و بعد چرخیدند تا ستون فراری روسها را تعقیب کنند و تمام خودروهایشان را نابود کردند. یک سپاه دیگر روسها به دست لشکر نصفه نیمه ی بالک نابودشده بود. بالک یک "نبرد کانای" مدرن را رقم زد و از آن به بعد لشکر یازدهم زرهی لقب "هانیبال" را داده بودند.

بالک به نبرد در زمستان ادامه داد تا در ابتدای مارس 1943 منتقل شد. در آخرین روز فرماندهی لشکرش توانست هزارمین تانک خود را از ابتدای فرماندهی بالک شکار کند. در طی دوره ی بین هفتم دسامبر1942 تا 31 ژانویه 1943 لشکر یازدهم زرهی توانست 225 دستگاه تانک، 347 توپ ضدتانک، 35 قبضه توپ را نابود کند و 30700 سرباز روس را بر خاک بیاندازد. تلفات بالک در این دوره عبارت بود از 16 دستگاه تانک، 12 قبضه توپ ضدتانک، 215 نفر کشته، 1019 نفر زخمی و 155 نفر مفقودالاثر.


زمانی که او بر لشکر یازدهم زرهی فرماندهی می کرد به درجه ی سرتیپ رسید و پس از آن به سرلشکری. او بعدتر به روسیه بازگشت تا فرماندهی سپاه 48زرهی را بدست بگیرد در حالیکه ملنهایم هنوز رئیس ستاد بود. هنگامی که بالک در آگوست 1944 فرمانده ی ارتش چهارم زرهی بود ضدحمله ی او تهاجم روسها در خم رود ویستولا را متوقف کرد.

در پاییز 1944 بالک به جبهه غرب منتقل شد تا فرماندهی گروه ارتش جی را در برابر ژنرال پاتون در عملیات لوران برعهده بگیر. به هرحال، بالک گرفتار همیلر ،فرمانده ی گشتاپو، شد و به صورت غیررسمی توسط هیتلر در ماه دسامبر بازنشسته شد. به هر حال آلمانها به فرماندهان خوبشان به شدت نیاز داشتند و گودریان ،که به ریاست ستاد نیروی زمینی رسیده بود، وساطت کرد تا بالک به فرماندهی ارتش تازه تأسیسم ششم در مجارستان برسد. در انتهای جنگ بالک سعی کرد تا از افتادن سربازانش به دست روسها جلوگیری کند و خود را به فرمانده ی سپاه دهم آمریکا ،ژنرال مک براید، تسلیم کرد.

پس از پایان جنگ بالک برای در یک انبار کارگری می کرد تا مخارج زندگی اش را تأمین کند. در سال 1948 او به جرم صدور فرمان اعدام یک فرمانده توپخانه ی آلمانی که در زمان انجام وظیفه مست کرده بود توسط دولت دستگیر شد. او محکوم شد و مدت کوتاهی را در زندان گذارند.

بالک یکی از معدود ژنرالهای آلمانی بود که در برنامه ی تاریخ شفاهی ارتش آمریکا در اواخر دهه ی 40 و اوایل دهه ی 50 شرکت نکرد. این که چرا او با اینکه بیشتر جنگ را در جبهه ی شرقی سپری کرد ولی حاضر به حضور در این برنامه نشد امروزه گیج کننده به نظر می رسد. در اواخر دهه ی 70 او در نهایت به همراه ملنهایم در یک رشته سخنرانی به همراه ژنرالهای بلندمرتبه ی آمریکایی در کالج جنگ نیروی زمینی ارتش آمریکا شرکت کرد.

همانند رومل، بالک هیچگاه یک افسر ستاد نشد. اما او چند موقعیت داشت که بتواند افسر ستاد بشود و بیش از یکبار به آکادمی جنگ دعوت شد. او همیشه این دعوتها را رد کرد و می گفت که ترجیح می دهد در خط مقدم باشد. برخلاف رومل، او هیچ گاه افسرده نشد. درحالیکه رومل دمدمی مزاج بود، بالک شخصیتی محکم داشت که از ناشی از روشنفکری و سرسختی روحی او بود. با این وجود او به خاطر اخلاق خشک، شوخ طبیعی انگلیسی و رفتار شادش شناخته شده بود.

هنگامی که بالک در سال 1943 لشکر یازدهم زرهی را ترک کرد چند هفته ای مرخصی و 1500 رایش مارک(8هزار دلار به نرخ امروز) به او پاداش داده شد تا همسرش را به مسافرت ببرد. در عوض، او پول را تا پاییز 1944 که لشکر یازدهم زرهی دوباره به عناون قسمتی از گروه ارتش جی تحت فرمانش درآمد نگه داشت. او این پول را صرف جشن گرفتن با سربازان سابقش ،که در روسیه پا به پایش جنگیده بودند، کرد.