سه شنبه 21 آذر 1396 06:06 ب.ظ نظرات ()
قانون بقای حماقت: حجم حماقت در دنیا مقداری است ثابت وفقط از صورتی به صورتی دیگر در می آید.
رضا کیانی موحد