سه شنبه 7 فروردین 1397 10:12 ب.ظ نظرات ()

من: حتما اینهم ساختگیه؟

 http://wars-and-history.persiangig.com/image/chat/photo_2018-03-25_21-35-59.jpg

اون: اره.. ساختگیه....جدیده.....روسه نیشش بازه

 من: بابا تو خدایی.... من دیگه دربرابرت باید سجده کنم

 اون:

 من: بابا ما دوست ت داریم

 من: این خوبه؟

 http://wars-and-history.persiangig.com/image/chat/photo_2018-03-25_21-36-09.jpg 

اون: ویتنام

 من: بله بله

 اون: توی کابین خبرنگارم بوده

من: ساختگی نباشه

 اون: این کمک خلبانه.... از سمته پشت دوربین کمک رو کشیده انداخته اونجا پشت کونش کمک میشینه..... سمت راست خلبان اصلیه توی uh 1..... تیربار بغل هم از سمت تیر اندازی داشته میزده...... دوربین یارو رو صندلی ببین

 من: بله بله..... این چطور؟ یارو کاتیوشا دستشه؟

http://wars-and-history.persiangig.com/image/chat/photo_2018-03-25_21-36-14.jpg 

اون: ساختگیه عکس..... نه شاید پایه چیزی باشه..... شایدخرج باشه

 من: اژدر بنگالی؟

 اون: استتار پاییزی داره اس اس


 من: این رو هم تفسیر کن...

 http://wars-and-history.persiangig.com/image/chat/photo_2018-03-25_21-36-19.jpg

اون: تنها تفسیر اینه... بچه ی ناخواسته.... اخه توی جنگ باید بزایی ؟؟؟

 من: بابا خواستن مردم رو تشویق کنن به ادامه ی نسل

 اون: تبلیغه کاندومه...... بچه بدبخت توی خاک و خل ببین چه کثیفم شده!

 من: شاید.... این تبلیغ چیه؟

 http://wars-and-history.persiangig.com/image/chat/photo_2018-03-25_21-36-24.jpg

اون:  تبلیغه اژانسه املاکه

 من : راس میگی؟ به لب و اینها کاری نداره؟

 اون: نه..... هدفش املاکه

 من: اهان

 اون: احتمالا میخان مشتری رو شهوتی کنن ....بعد توی ماتحتش ملک بکنن ....

 من: حتما

 اون:  شاید جوابم بده

 من : تو هم از این تبلیغها بکن

 اون: ما گوه بخوریم دیگه پاتوی خط ملک بزاریم

 من: این هم تبلیغ کوکا.....  الان اگر کار ملک نمی کنی پس چه غلطی می کنی؟....  عکس تفسیر می کنی؟

 http://wars-and-history.persiangig.com/image/chat/photo_2018-03-25_21-36-30.jpg

اون: میخایم چمدون ببندیم بریم دنبال زندگیمون در سرزمین کفار . بلاد اسلام که چیزی عاید نشد.... ۲ زاری ام که داشتیم برادران مسلمان کشیدن بالا ..... شاید این تبلیغ شیر نوشابه باشه..... پاهاشو باز میکنی.... نوشابه میخوری .... .... منبعشم زیرشه

 من: نه خره... نوشته کوکا

 و انتهای این چت آموزنده... بازهم از این چتها داریم... منتظر باشید