شنبه 17 شهریور 1397 08:03 ق.ظ نظرات ()
هیچ چیز به وضوع و روشنی آن خط مشی های مالی که بخش سیاسی یک کشور اتخاذ می کند، بیانگر هویت یک جامعه و تمدن نیست. ژوزف شومپیتر
به نقل از اندیشه ی آزادی صفحه 187