سه شنبه 6 شهریور 1397 05:44 ب.ظ نظرات ()
نتیجه تصویری برای پویا ناظران بیوگرافی
دکتر پویا ناظران مصاحبه ای در باب حکمرانی و لوازم آن داشتهن اند که توصیه می کنم با دقت وچند بار آن را ببینید. 
ایشان کانالی هم در تلگرام دارند که واقعا خواندنی است.
https://t.me/Economics_and_Finance