شنبه 27 بهمن 1397 07:07 ب.ظ نظرات ()

تست چهار جوابی زیر از جمله سؤالات هوش و استعداد تحصیلی آزمون دکترای علوم پایه 1392 بوده است. کسی می داند که کدام نابغه ای این سؤال را طرح کرده است؟ به پاسخ اال جایزه ای نفیس داده می شود.

... او اظهار داشت: همان نیرویی که سیب را به سمت زمین می کشد، ماه را در مدارش به دور زمین نگه می دارد. این نیرو گرانش نامیده شد. در واقع وی قوانین حاکم بر زمین و آسمان را در یک نظریه، یگانه کرد. گرانش اولین نیرویی بود که به صورت علمی شناخته شد، اما هنوز سه تای دیگر مانده بودند....

 

سوال3- منظور نویسنده از عبارت «سه تای دیگر» در پاراگراف اول کدام است؟

1-    گرانش، سرعت، سطح فضا-زمان

2-    سرعت، الکتریسیته و  مغناطیس

3-    سه بعد فضا

4-    الکتریسیته، سطح فضا-زمان و مغناطیس