دوشنبه 4 آذر 1398 06:24 ب.ظ نظرات ()
یاد داشت زیر رو دکتر پویا ناظران نوشته اند:

ده روز سختی رو پشت سر گذاشتیم. اعتراضات مردم به خیابانها کشید، و احساس اونها نسبت به سیاستگذاری اقتصادی دولت، در قالب خشمی تخریب کننده بروز کرد.

بیشترین هزینه این اتفاقات، هزینه انسانی بود. برای مجروحان سلامت، برای هموطنان فقیدمون مغفرت، و برای خانواده‌شون آرامش رو آرزومندم.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

بعد از هزینه انسانی، بزرگترین خسارت وارده به کشور، تخریب اماکن عمومی، یا جایگاه‌های بنزین نبود. بزرگترین خسارت حتی خسارت ناشی از قطع اینترنت هم نبود.

البته هر سه این اتفاق، هزینه‌های گزافی به جامعه تحمیل کردند، اما بزرگترین خسارت، ناشی از ترسیدن سیاستمداران از اصلاح مجدد بازار بنزینه، ترسی که عواقب منفیش رو در آینده اقتصاد خواهیم دید.

قیمت بنزین، در سطح پیشین خود پایدار نبود، و در سطح کنونی هم پایدار نیست. در کشوری که رشد نقدینگی ۲۵ درصده، قیمت هیچ چیز رو نمی‌شه تثبیت کرد، نه ارز و نه بنزین.

تثبیت قیمت ارز و بنزین همواره به جهش‌های مخرب منجر شده. نگرانم که این بار هم قیمت بنزین رو به زور در سطح ۳۰۰۰ تومن نگه دارند، تا جایی که کسری بودجه خیلی شدید بشه، و در نتیجه مجبور بشوند ناگهان قیمت بنزین رو به رقمی مثل ۱۰ هزار تومن افزایش دهند. 

ترسیدن سیاستمدار از اصلاح پایدار بازار بنزین، همان بزرگترین خسارتی‌ست که جامعه ما در این ده روز متحمل شده، خسارتی که تبعات منفی اون بر اقتصاد، در آینده ملموس خواهد شد.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

 در این مدت، نقدهای بسیاری به طرح اصلاح بازار بنزین وارد شد. برخی در مورد تورم‌زا بودن طرح گفتند، و برخی در مورد اهمیت افزایش متناسب دستمزدها. برخی در مورد اهمیت آزادسازی قیمت نوشتند، و برخی در مورد اهمیت تشریح صادقانه و شفاف سیاست‌ها برای مردم. این نقدها شایسته تحلیل دقیقترند، چرا که در صحت برخی از اونها تردید دارم.