یکشنبه 6 بهمن 1398 07:08 ق.ظ نظرات ()
مردم را یا باید نواخت یا فروکوفت. زیرا کین زخمهای کوچک را توانند ستاند، اما زخمهای گران را پاسخ نتوانند گفت.
از این رو، زخمی که می زنیم می باید چنان باشد که بیم کین جویی در پی نداشته باشد.
نیکولو ماکیاولی