یکشنبه 18 تیر 1391 03:56 ب.ظ نظرات ()

هسینگ به معنای فرم ظاهری و آی به معنای مفهوم باطنی است. هسینگ آی (یا شینگ ئی) در ظاهر شباهت زیادی به هنرهای سخت شائولین دارد و از فرمهای دوازده حیوان مختلف تشکیل شده است. این فرمها به صورت یک نفره توسط هنرجو اجرای می شوند و دربردارنده هسینگ هستند. فردی که رزمی کار نیست نه هسینگ برخوردار است و نه از آی. پس از مدتی تمرین هنرجو به هسینگ می رسد ولی هنوز از آی خالی است. در مراحل بالاتر هنرجو به آی هم دست پیداخواهدکرد. مبارز ماهر سعی می کند که بدون نمایش هسینگ فقط از آی استفاده کند و در بالاترین مرحله فرد مبارز نه هسینگ دارد و نه آی. این مبارز به طبیعت خود بازگشته و شکست ناپذیر می نماید. اوج هنر هسینگ آی رسیدن به مرحله ای است که فرد از هسینگ و آی ، هر دو، رها باشد.

فرد با فراگیری فرمهای حیوانات باید سعی در کشف آی یا مفهوم این حرکات کند. در سبک هسینگ آی دفاع ها در مسیرهای منحنی اجرا می شوند. بدن مبارز به جلو خم و پاها اغلب در حالت خمیده هستند.

رضاکیانی موحد