چهارشنبه 11 مرداد 1391 11:49 ق.ظ نظرات ()


در پی اجلاس 9  کشور عضو بازار مشترک و تصمیمات متخذه آنها در لوکزامبورگ، وزرات امور خارجه ایران طی بیانه ای اعلام داشت: جامعه اروپا به سیاست داخلی آمریکا وابسته شده اند. اروپا باید بداند که ملت ایران هیچگاه تسلیم زور نمی شود و احتیاج به یک راه حل منطقی دارد. تهدید به تحریم اقتصادی یا مین گذاری سواحل ایران که ایران نتواند نفت خود را صادر کند، بسیار احمقانه است. اگر قرار باشد نفت خود را نتوانیم صادر کنیم ملت ایران تمامی خلیج فارس را بهر قیمتی که باشد، مسدود خواهد کرد که یک قطره نفت از خلیج فارس به جهان صادر نشود.

وزارت امور خارجه در این بیانیه، هم به خود آمریکا و هم به جامعه اروپا شدیدا اخطار می کند که در برابر تهدیدهای احمقانه ساکت نخواهد نشست. متن اطلاعیه باین شرح است: جامعه اروپا باید بداند که در پی این اجلاس، 9 کشور بازار مشترک که نه تنها کشورهای خود را وابسته به سیاستهای استراتژیکی آمریکا کرده اند، بلکه مستقیما وابسته به سیاستهای داخلی آمریکا نیز شده اند. تمامی آنها بازیچه دست گردانندگان انتخابات داخلی آمریکا گشته اند. این برای دنیا روشن می کند که جامعه اروپا تا چه اندازه زیر نفوذ و تسلط آمریکا است و این امر باعث تأسف است برای ملت اروپا.

50 گروگان که اکنون تمام دنیا می دانند در شرایط خوبی در ایران به سر می برند، آنچنان مسئله بزرگی برای آمریکا نیست. برای آمریکایی که یک میلیون نفر در ویتنام تلفات داد و خم به ابرو نیاورد، ولی می بینیم جامعه اروپا نیز بازیچه این بازی تبلیغاتی-انتخاباتی داخلی آمریکا گشته است.

اروپا باید بداند که ملت ایران هیچگاه در مقابل زور تسلیم نمی شود و این بحران تنها یک راه  حل منطقی دارد که باید به خواست مشروع ملت ایران توجه شود و تا به این خواست مشروع رسیدگی نشود، امکان اینکه تسلیم شویم، وجود ندارد. و این به ستمگران جهان خواهد آموخت که وقتی ملتی تصمیم به استقامت بگیرد، تا کجا می تواند پیش برود.

اینکه ما را تهدید به تحریم اقتصادی یا مین گذری سواحل ایران می کنند، بسیار احمقانه است. زیرا اگر قرار باشد نفت ما صادر نشود ملت ایران دهانه خلیج فارس را به هر قیمتی که باشد مسدود خواهد کرد و نخواهد گذشت حتی یک قطره نفت از خلیج فارس به دنیا صادر شود.

اروپا باید بداند که بازنده اصلی در این بازی آنها هستند نه ایران. ما تا به حال با متانت رفتار کرده ایم، ولی اکنون اخطار می کنیم که در مقابل تهدیدهای احمقانه کارتر، ساکت نخواهیم نشست و در صورت لزوم متقابلا دست به اعمالی خواهیم زد که جامعه اروپا را که بازیچه سیاست داخلی آمریکا شده است، به وحشت اندازد. دنیا باید بداند تا بخواست های مشروع ملت ایران توجه  نشود، مسئله گروگانها حل نخواهد شد.

این فرصتی است برای جامعه اروپا که از دولتهای خود بخواهند حداقل از زیر نفوذ و تسلط سیاست داخلی آمریکا نجات یابند.

روزنامه اطلاعات شنبه 6 اردیبهشت 1359 شماره 16126 صفحه 11