پنجشنبه 14 شهریور 1392 05:25 ق.ظ نظرات ()

مردم مصر! به شما گفته خواهدشد که من برای نابودی دینتان آمده ام. این حرف را باور نکنید! من برای گرفتن حق شما و مکافات غاصبین آمده ام واینکه من بیش از ممالیک به الله، پیامبرش و قرآن احترام می گذارم... مگر نه این است که ما برای قرنها دوست سلطان بوده ایم؟

 منبع

http://books.google.com/books?id=o4vrUbMK5eEC&pg=PA13#v=onepage&q&f=false