شنبه 30 آذر 1392 06:08 ق.ظ نظرات ()
کسی هست که بدونه چرا اینجا مسدوده در صورتی که اینجا مسدود نیست؟ چه اطلاعات محرمانه ای درش هست که خارجی ها نسبت به دانستن آن محرم اند و ایرانی ها خیر؟
داستانی داریم ها