جنگها و تاریخ Wars & History رضا کیانی موحد - محمدحسین پاز http://wars-and-history.com 2019-10-14T22:42:26+01:00 text/html 2019-10-14T15:37:46+01:00 wars-and-history.com شاهکار دیگری از خانه ی ملت http://wars-and-history.com/post/2047 <font face="times new roman, times, serif" size="4"><a href="https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/07/20/2116473/%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C" target="_blank" title="">گزارش تسنیم</a>&nbsp;را بخوانید که بسی آموزنده است.</font> <div><font face="times new roman, times, serif" size="4">خلاصه ی&nbsp;</font><a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32970" target="_blank" title=""><font face="times new roman, times, serif" size="4">بیانات رهبری</font></a><font face="times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;را هم بخوانید تا ببینید بین آنچه که ایشان به حق از نظام آموزشی کشور درخواست کرده اند و آنچه که نمایندگان ملت به ناحق در حال جا انداختن آن هستند چقدر تفاوت است:</font></div><div><br><br><font color="#0000FF" size="5"><em>من همین‌جا این حرفی را که گاهی هم گفته‌ام به مسئولین آموزش‌ و پرورش [تکرار می کنم‌]؛ شاید به مسئولین محترم فعلی نگفته باشم امّا قبل ها مکرّر گفته‌ام؛ این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالم است. بله، زبان خارجی را باید بلد بود امّا زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست. چرا زبانهای دیگر را در مدارس به‌عنوان درس زبان معیّن نمیکنند؟ چه اصراری است؟<br><br>این میراث دوران طاغوت است، این میراث دوران پهلوی است.<br><br>[مثلاً] زبان اسپانیولی؛ امروز کسانی که به زبان اسپانیولی حرف میزنند کمتر از کسانی نیستند که به زبان انگلیسی حرف میزنند؛ در کشورهای مختلف، در آمریکای لاتین یا در آفریقا کسان زیادی هستند. مثلاً میگویم؛ بنده حالا مروّج [زبان] اسپانیا نیستم که بخواهم برای آنها کار بکنم، امّا مثال دارم میزنم. چرا زبان فرانسه یا زبان آلمانی تعلیم داده نمی شود؟<br><br>زبان های کشورهای پیشرفته‌ی شرقی هم زبان بیگانه است، اینها هم زبان علم است.<br><br>آقا جان! در کشورهای دیگر به این مسئله توجّه می کنند و جلوی نفوذ و دخالت و توسعه‌ی زبان بیگانه را می گیرند؛ ما حالا از پاپ کاتولیک‌تر شده‌ایم! آمده‌ایم میدان را باز کرده‌ایم و علاوه بر اینکه این زبان را کرده‌ایم زبانِ خارجیِ انحصاریِ مدارسمان، مدام داریم می‌آوریمش [در مقاطع] پایین؛ در دبستان ها و در مهدِکودک‌ها! چرا؟<br><br>ما که میخواهیم زبان فارسی را ترویج کنیم، باید یک عالَم خرج کنیم و زحمت بکشیم. [وقتی‌] کرسی زبان را در یک‌جا تعطیل می کنند، باید تماس های دیپلماتیک بگیریم که چرا کرسی زبان را تعطیل کردید. نمی گذارند، اجازه‌ی دانشجو گرفتن نمی دهند، امتیاز نمی دهند، برای اینکه زبان فارسی را یک‌جا می خواهیم ترویج کنیم؛ آن‌وقت ما بیاییم زبان آن ها را خودمان با پول خودمان، با خرج خودمان، با مشکلات خودمان ترویج کنیم.<br><br>این عقلائی است؟ من نمیفهمم! این را داخل پرانتز گفتم، برای اینکه همه بدانند، توجّه کنند. [البتّه‌] نمیگویم که فردا برویم زبان انگلیسی را در مدارس تعطیل کنیم؛ نه، حرف من این نیست؛ حرف این است که بدانیم چه‌کار داریم میکنیم؛ بدانیم طرف میخواهد چگونه نسلی در این کشور پرورش بیابد، و با چه خصوصیّاتی.</em></font></div> text/html 2019-10-12T11:21:04+01:00 wars-and-history.com صحنه ای از یک جنگ محاصره ای http://wars-and-history.com/post/2046 <font size="4"><img src="http://s2.picofile.com/file/8375034200/408713861.jpg" alt="http://s2.picofile.com/file/8375034200/408713861.jpg" class="shrinkToFit" width="415" height="654"></font><div><font size="4"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">صحنه ی جالبی است از یک نبرد محاصره ای منسوب به کمال الدین بهزاد. اجازه بدهید نگاهی به این نقاشی بیاندازیم:</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">1- قصاب در حال سربریدن گوسفند/بز در کنار آشپزخانه ی صحرایی</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/50.gif"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">. یک نفر هم دارد برای آتش چوب خرد می کند با پا</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">.</span></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">2و3- دو سرباز دارای کمانهای صلیبی هستند</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/7.gif"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">.</span></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">4- توپچی در مرکز تصویر در حال شلیک توپ است</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/17.gif"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">. گلوله های حالت چهل پاره دارند و شلیک شده اند</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/12.gif">&nbsp;<span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">قدرت آتش برای خراب کردن دیوار قلعه یعنی صفر</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">.</span></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">5- بعضی از مدافعین در بالای دیوار قلعه در حال سنگ انداختن&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/19.gif"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">بر روی سر نیروهای مهندسی رزمی (6)&nbsp;</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/60.gif"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">هستند که با کلنگ دارند پای دیوار را خراب می کنند</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/25.gif"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">. این افراد با استفاده از یک پل موقت چوبی از خندق عبور کرده اند</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/42.gif"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">.</span></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">7- آب درون خندق شعله ور است</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/59.gif"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">. احتمالا از بالا بر روی آن نفت خام یا قیر ریخته و آتش زده اند.</span></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">8-9- فرماندهان دو طرف با خیال راحت نشسته اند و آب شنگولی می خورند</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/38.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/45.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/45.gif"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">.</span></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">10- نفرات وسط تصویر دارای سپرهای بلند چوبی هستند&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">(مثل بازی کانتر) اما از ابزارهای قلعه کوب خبری نیست</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/80.gif"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">.</span></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">11- نام نقاش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">برای بزرگ شدن تصویر کلیک کنید</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/71.gif"></div><div><a href="http://s2.picofile.com/file/8375035234/40871386.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s2.picofile.com/file/8375035234/40871386.jpg" alt="http://s2.picofile.com/file/8375035234/40871386.jpg" class="shrinkToFit" width="415" height="654"></a></div><div><br></div> text/html 2019-10-10T02:13:37+01:00 wars-and-history.com دستورالعملهای یک پدر پیر برای دختر دانشجویش http://wars-and-history.com/post/2045 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">جوان تر که بودم مثل مورچه که دونه برنج جم می کنه کتابای نادر ابراهیمی رو جم می کردم. از جمله اون کتابهای یکی ش بود 40 نامه کوتاه به همسرم. خوبه که آدم نوشته های شخصی ش رو منتشر کنه اگر چیز به درد بخوری برای دیگرون داشته باشه.... و این هم نوشته های شخصی من برای دخترم که هفته قبل گذاشت رفت شهرستان و از شرش راحت شدیم:</font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><b>دستورالعلمهای واجب و مستحب:</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif"><font size="5"><b>1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">خوابگاه</span></b></font><span dir="LTR" style="font-size: large;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">a.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">با هم اتاقی هات محترمانه رفتار کن.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">b.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">ساعت خواب دیگران را رعایت کن.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">c.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">اگر کسی ساعت خواب تو را رعایت نکرد همان اولین بار محترمانه ولی محکم تذکر بده.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">d.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">صدای زنگ گوشی ت رو توی خوابگاه کم کن.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">e.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">اگر کسی با گوشی یا تبلتش سر و صدا کرد محترمانه و محکم تذکر بده. همون اولین بار هم باید تذکر بدی. به دفعه دوم بکشه دیگه فایده نداره.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">f.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">با گوشی ت آروم صحبت کن. ترجیحا وقتی پشت خط با کسی صحبت میکنی از اتاق برو بیرون.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">g.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">درسهات رو توی اتاق مطالعه ی خوابگاه بخون.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">h.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">برای کسی با گوشی فیلم و موسیقی نذار. اگر خواستی فیلمی رو به هم اتاقی هات نشون بدی با واتس آپ براشون بفرست.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">i.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">صبح که از خواب بیدار شدی تخت خوابت رو جمع کن. شلخته نباش.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">j.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">همیشه یک ساعت قبل از حرکت سرویس خوابگاه باید بیدار شده باشی.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">k.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">در فعالیتهای ورزشی و ... شرکت کن.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">l.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">گوشی/کیف پول/ وسایل قیمتی ت رو توی اتاق و روی میز نذار. اگر خواستی جایی بری اونها رو به هم اتاقی هات نسپر. بذارشون توی کمد و درش رو ببند.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">m.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">نقاشی ها و کارهای عملی ت رو توی اتاق ولو نکن. شاید کسی ناخواسته دستش خورد و خرابشون کرد. از اتاق که میری بیرون جمعشون کن و بذارشون توی کمد.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">n.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">کلید کمدت رو به کسی نده. اگر کسی ازت چیزی خواست خودت برو و از کمد دربیار و بهش بده. اگر کسی کلید کمدت رو خواست محترمانه درخواستش رو رد کن.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">o.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">گوشی ت رو دست کسی نده. گوشی آدم مثه مسواک میمونه. این همیشه یادت باشه.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">p.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">موقع آشپزی مزاحم آشپزی دیگران نشو.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">q.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">در کمک کردن به دیگران پیش قدم نشو. یه بار که به کسی کمک بکنی میشه&nbsp; وظیفه ت. اگر کسی ازت خواست کمکش کن و منت هم سرش بذار.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">r.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">توی اتاق با کسی درگوشی حرف نزن.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">s.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">با هم اتاقی هات درباره موضوعات سیاسی و دینی و .... بحث نکن. هر کسی ازت نظری پرسید که به این جور مسائل برمیگشت بگو من اهل این حرفها نیستم یا از این جور حرفها سردرنمیارم. اگر توی اتاق بحث شد سعی کن از اتاق بری بیرون.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">t.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">از خوابگاه که میری دانشگاه حتما دفترچه بیمه ت رو ببر. دفترچه بیمه مثل کارت ملی و کارت دانشجویی میمونه. این سه تا باید همیشه همراهت باشه.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif"><b style=""><font size="5">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">شهر</span></font></b><span dir="LTR" style="font-size: large;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">a.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">سوار تاکسی و اتوبوس که میشی مواظب کیف/موبایل/وسایل قیمتی ات باش.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">b.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">با کسی که نمیشناسی توی اتوبوس و تاکسی گرم نگیر.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">c.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">از کسی که نمیشناسی خوردنی نگیر مخصوصا آب میوه. اگر کسی بهت آب میوه تعارف کرد بده اول خودش بخوره.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">d.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">گوشی لعنتی ت باید همیشه شارژ داشته باشه. حادثه از قبل خبر نمی کنه.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">e.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">شهری که میری مردمش مذهبی ان. به اعتقادات اونها احترام بذار حتی اگر به اعتقادات تو احترام نذاشتند. همیشه یاد باشه که تو مهمونی و مهمون خر صاحب خونه اس.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">f.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">از مسیرهای ناآشنا عبور نکن.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">g.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">سعی کن اگر میری داخل شهر حتما یک یا دو نفر بدونن که داری کجا میری و کی برمیگردی. اگر سر ساعت برنگشتی حتما بهشون خبر بده که کجایی.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">h.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">از تاکسی و سواری که پیاده شدی از پلاک عقبشون عکس بگیر. به درت می خوره.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">i.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">توی خیابون با گوشی ت حرف نزن مگر اینکه واجب باشه. گوشی ت رو ازت بزنن من پول ندارم که بخرم. مال النا رو هم پس نمیگیرم که بدمش به تو. دست کم باید دو سه سال صبر کنی تا بتونی یکی دیگه بخری.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">j.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">ماهی یکی دوباره به فامیلت سربزن. سعی کن کادو بگیری. دست خالی نرو.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif"><font size="5"><b>3.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">سرکلاس</span></b></font><span dir="LTR" style="font-size: large;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">a.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">سرکلاس با بغل دستی ت صحبت نکن.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">b.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">به استادها متلک ننداز.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">c.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">اگر استاد متلکی انداخت جواب نده.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">d.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">با استادها بحث نکن مگر اینکه درباره ی موضوع کاملا مطمئن باشی. راهی که توی میری رو اونها قبل از تو هزار بار رفتن.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">e.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">با همکلاسی هات بی خودی بحث نکن. اگر لازم باشه استاد خودش تذکر میده.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">f.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">سرکلاس دیر نرو. اگر به هر دلیلی تأخیر داشتی قبلش به استاد خبر بده و معذرت خواهی کن.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">g.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">از کلاس های غیبت نکن. هر جلسه غیبت کلی به ضررت تموم میشه و باید چند برابر انرژی بذاری تا اون مطالب رو خودت بخونی.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">h.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">سرماخوردی سر کلاس نره. بقیه م سرما می خورن.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">i.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">تا حالا درباره ی نمره باهات چونه نمی زدم چون به زور می رفتی مدرسه. از الان دیگه خودت با پای خودت رفتی. نمره زیر هجده رو قبول ندارم. یه نمره زیر هجده بگیری پول توجیبی ت نصف میشه. دو تا زیر هجده بگیری پول توجیبی ت یک چهارم میشه. سه تا زیر هجده بگیری پول توجیبی ت یک هشتم میشه. خودت میدونی که شوخی ندارم. پس بشین مثل بچه آدم درس بخون.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">j.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">دولت اگر هزینه درس خوندن تو رو میده وظیفه ش نیست بهت لطف کرده. این رو هیچ وقت یادت نره که تو وظیفه ته که درس بخونی چون خودت داوطلب شدی.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">k.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">حساب پول ت رو داشته باش. هر چی که خرج کردی همون شب با تاریخش یادداشت کن. وسط ماه پول کم بیاری من ندارم که بهت بدم. زنگ نزنی بگی بابا پول بده.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">l.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">پول توجیبی که میگیری یه مقدارش رو دست نزن. فکر کن اصلا اون رو نگرفتی. نگه دار برای مواقع ضروری.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">m.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">چشم بهم بزنی شب امتحان شده. هر شب درس همون شب رو بخون. نذارش برای فردا.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">n.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">آخر هفته هات رو صرف این طرف اون طرف رفتن نکن. بشین سر درسات.</span></font><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> text/html 2019-10-04T01:36:54+01:00 wars-and-history.com بر زمینت می زند نادان دوست http://wars-and-history.com/post/2044 <font face="times new roman, times, serif" size="4"><img src="http://s5.picofile.com/file/8374243550/152222.png" alt="http://s5.picofile.com/file/8374243550/152222.png"> </font><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">تصویر بالا از صفحه 86 کتاب ملوانی نظام جدید آموزش و پرورش گرفته شده است. همانطور که می بینید نوشته است که نفتکش بریجتون در 13 مایلی غرب جزیره ی فارسی (یعنی در آبهای بین المللی) توسط مینی که بچه های سپاه گذاشته بودند آسیب دید. بعد هم اضافه کرده که این مین ریزی برای مقابله با ناامنی ها و تهدیدات دشمن انجام شد. حالا اینکه وقتی عراق نفتکشهای ایران را در درون آبهای ساحلی ایران هدف قرار می داده ما هم برداشتیم رفتیم وسط آبهای بین المللی مین ریزی کردیم به چه نوع امنیتی رسیدیم البته نتیجه اش را می توانید بعدتر در سوختن سکوهای نفتی رشادت و سلمان ببینید.&nbsp;</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">خلاصه اینکه در همه جای دنیا وقتی نیروهای نظامی یا اطلاعاتی کاری بر خلاف قوانین داخلی یا بین المللی انجام می دهند (عملیات کورت) قاعده اش این است که این را اعلام نمی کنند که بهانه به دست دیگران ندهند. ما بر عکس بقیه همه جا جار می زنیم که بر خلاف قوانین بین المللی رفته ایم و در آبهای بین المللی در مسیر کشتی های بی طرف مین ریزی کرده ایم.... یعنی اینکه</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">دشمن دانا بلندت می کند</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">بر زمینت می زند نادان دوست</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">خداوند ما را از شر این دوستان در امان نگه دارد.</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">آمین</font></div> text/html 2019-10-03T01:22:35+01:00 wars-and-history.com طلا؛ حقیقت محض http://wars-and-history.com/post/2043 <font size="4">در حالیکه دین از ما می خواهد به چیزی ایمان داشته باشم، <b>پول از ما می خواد باور کنیم که دیگران به چیزی باور دارند</b>.</font><div><font size="4">فیلسوفان و متفکران و پیامبران در طی ده ها هزار سال، پول را بدنام کرده اند و آن را منشأ تمام پلیدی ها شمرده اند. پول، هر چه که هست، اوج تحمل و رواداری انسانی هم هست. پول از زبان، از قوانین دولتی،&nbsp; از موازین فرهنگی، از باورهای دینی و عادات اجتماعی سعه ی صدر بیشتری دارد. پول تنها نظام مبتنی بر اعتماد مخلوق انسان هاست که تقریبا هر شکافی میان فرهنگها را پر می کند و کسی را بر پایه ی گرایشهای دینی یا جنسیتی یا نژادی یا سنتی مرد تبعیض قرار نمی دهد. در سایه ی وجود پول حتی کسانی که همدیگر را نمی شناسند و به یکدیگر اعتماد ندارند می توانند همکاری موثری با یکدیگر داشته باشند.</font></div><div><font size="4">یووال نوح هراری- انسان خردمند-صفحه 264</font></div> text/html 2019-10-01T01:36:56+01:00 wars-and-history.com راه های انتقال علوم به دنیای اسلام http://wars-and-history.com/post/2042 <font face="times new roman, times, serif" size="4"><img width="16" height="539" style="width: 613px; height: 379px;" alt="http://s6.picofile.com/file/8373961276/01.png" src="http://s6.picofile.com/file/8373961276/01.png"> </font><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">قرن دوم هجری مصادف شد با حرکتی که امروزه آن را با نام نهضت ترجمه می شناسیم. کتابهای زیادی در علوم و فلسفه از نقاط مختلف جهان و با زبانهای مختلف به عربی ترجمه شدند تا علوم روز آن زمان وارد دنیای اسلام شود. اما اینکه این علوم از کدام مبدأ وارد جهان اسلام شدند را به صورت خلاصه می توانید در نقشه ی بالا ببینید.</font></div> text/html 2019-09-29T13:49:10+01:00 wars-and-history.com تاریخ علم پزشکی و گوساله های ایرانی در برابر طب سنتی http://wars-and-history.com/post/2041 <font face="times new roman, times, serif" size="4"><img width="2" height="479" style="width: 502px; height: 324px;" alt="http://s4.picofile.com/file/8373633992/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AC.png" src="http://s4.picofile.com/file/8373633992/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AC.png"> </font><div><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">تجربه ثابت کرده که اگر کسی خواست فوتبال یادبگیرد لازم نیست که حتما به مدرسه ی فوتبال برود. می شود با توپ زدن در کوچه و خیابان و زمین خاکی هم فوتبال یادگرفت اگر کسی مایل به یادگرفتن باشد.</font></div><div><a title="" href="https://tabaye.ir/tabib/7ee5debe-96f2-11e3-9577-14dae9b39752" target="_blank"><font color="#ffff00" face="times new roman, times, serif" size="4">تجربه های دیگر هم ثابت کرده اگر کسی بخواهد دکتر بشود لازم نیست که حتما به دانشکده ی پزشکی برود و سر خودش را با فیزیولوژی و پاتولوژی و کوف و زهرمار درد بیاورد. می شود با کتابهایی مثل قانون ابن سینا و الحاوی زکریای&nbsp; رازی شروع کرد و پس از چند سال تمرین کردن روی مردم و زن و بچه شان نه تنها به عنوان پرطمطراق دکتر دست یافت بلکه حتی به دانشکده های پزشکی کوچک و بزرگی که از سر لطف سیاستهای اشتباه مرحوم رفسنجانی در حوزه ی آموزش عالی چون قارچ در گوشه و کنار مملکت دار حال تکثیر هستد رفت و تدریس کرد و حتی مشاور پایان نامه ی کسانی شد که دوازده سال درس خوانده اند تا دیپلم بگیرند و 7-8 سال هم درس خوانده اند تا خودشان دکتر شوند.&nbsp;</font></a></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">اینها را ننوشتم از جهت انذار که البته نرود میخ آهنی در گوشت... همه ی اینها را نوشتم که اگر دویست سیصد سال بعد یک تاریخدانی خواست که درباره ی تاریخ علم پزشکی در ایران تحقیق کند به خودش نگوید که این مردم چه گوساله های بودند که این فجایع را در سیستم بهداشت و درمان خود دیدند و دم نزدند. دست کم بداند که یکی بود که فهمید....</font></div><div><strong><font face="Times New Roman" size="4">پی نوشت: کامنتها را با دقت بخوانید که خود مشتی است نمونه ی خروار...</font></strong></div> text/html 2019-09-27T13:37:27+01:00 wars-and-history.com فرق حق با اولویت در چیست؟ http://wars-and-history.com/post/2039 <font face="times new roman, times, serif" size="4">دو سه ساعت پیش یکی از شبکه های تلویزیون یه برنامه گذاشته بود.... مجری نامحترم برنامه از چند تا خانوم در خیابون سوال می کرد اولویت اول زندگی شما در چیست؟ یکی می گفت ازدواج یکی می گفت کار یکی می گفت تحصیل .... بعد می پرسید اینکه برید فوتبال رو در استادیوم ببینید اولویت چندم شماست؟ یکی می گفت اصلا اولویت نیست. یکی می گفت اصلا مهم نیست یکی می گفت اولویت آخر.... بعد در استدیو کارناشناس برنامه رو به دوربین و با حرارت می گفت که اره... مسئولان باید بدانند که مردم از اولویتهای زندگی شون کوتاه نمیان.... کی گفته استادیوم رفتن اولویت خانوم هاست... همون طور که دیدیدیم هیچ کسی چنین اولویتی نداره... مسئولان باید به اولویتهای مردم بها بدن و از این مزخرفات.....</font><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">یکی هم نبود از این کارناشناس نامحترم بپرسه اخه چه ربطی داره این به اون.... مگه کسانی که می خوان برن استادیم (چه زن و چه مرد) از اولویتهای شون حرف زدن. بحث سر حق و حقوق مردم هست نه اولویتهایشون.... زنها می گن بر اساس قانون&nbsp; اساسی جمهوری اسلامی هیچ کس حق نداره مانع ورود خانمها به ورزشگاه ها بشه... اگر هم تا حالا این رفتار از طرف دولت اعمال شده غیرقانونی هست.... اینها می گن ما حقمون رو می خوان....&nbsp;</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">مثه این میمونه که به کارناشناس نامحترم نابرنامه بگویند که خب جناب اولویت اول زندگی شما چیه؟ ایشون هم در پاسخ می گه مثلا قبول شدن بچه م توی کنکور... بعد یارو بیاد بگه خوب حالا چون تو اولویت اول زندگی ت رانندگی نیست از فردا حق نداری پشت فرمون ماشینت بشینی؟ آخه بابا عقلتون کجاس؟</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">با همین کارشناس ها هست که الان بعد چهل سال که از انقلاب می گذره هنوز رشد اقتصادیمون منفی شده... بابا مسئولان نه دنبال اولویت مردم باشید و نه به دنبال حق و حقوق اونها... فقط جان بچه تون این کارشناس ها تون رو عوض کنید... خودش درست می شه....</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">به قرآن</font></div> text/html 2019-09-18T01:25:31+01:00 wars-and-history.com دادگستری زمان شاه دادگستری خیلی سالمی بود http://wars-and-history.com/post/2038 <a href="https://aftabnews.ir/fa/news/189938/%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85" target="_blank" title="" style="background-color: rgb(51, 255, 255);"><font color="#ffff33">خودتان بخوانید.</font></a> text/html 2019-09-16T01:46:51+01:00 wars-and-history.com طرحهای پیچیده ی هندسی در معماری اسلام http://wars-and-history.com/post/2037 <div><font face="times new roman, times, serif" size="4"><img id="AZonV5SR5yhUdM:" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxISEhUSEhIVFRUVFxUXFhgYFx8YGBcWGBcXGRoWHR0aHSgiHx0lHRsdIjIhJSkrLi4xGh8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy0lICYtLS8tLS8tLS01Ly0tLS0tLS0tLy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAQoAvQMBEQACEQEDEQH/xAAcAAABBAMBAAAAAAAAAAAAAAAFAAEEBgIDBwj/xABMEAACAgAEBAQCBgUIBwYHAAABAgMRAAQSIQUTMUEGIlFhIzIHFEJSYnEVM3KBkRYkQ1NUk9HSNHSClKOxs0RzkqHT4xdjZKKywcT/xAAaAQACAwEBAAAAAAAAAAAAAAAABAIDBQEG/8QAMhEAAgIBBAEDAgQFBQEBAAAAAQIAAxEEEiExQRMiUQVhFDJxgSNSkaGxM0LB0fAV4f/aAAwDAQACEQMRAD8A7bjn3MOYsdhFgnOI+CBiwTsWCEbBCLBDMWCGYsEOIsEIsEMxYIZiwQjjBOZ4jYIeYsEI+CdiwQiwQjYIZ5iwczmYsE7HwQjDBOHgTgR4lnJs/NCM5OkazTlyJD8OFHbUQL7ClA9Soxo7EFYOOZnNawYkngQ/B4jzBl/WNokZVMZYkBLCgAgghgPtAgk7m7xcdKgTrmYyfUbWuyDwT1Bmc4xmVkdRmZqV3UfEa6DEDv7YqStSvU7bqrlcgMZq/Tma/tM394f8cd9NPiV/jLv5o36czX9pm/vD/jjvpJ8Q/GXfzSXwni2YkniR8xMVZ1DDmMLBO4sGxiDomDgS6jU2s4BaSh4lzBcNJK+gjSyKxWoyKIWjYYA2GvVYBvF50qbMDuVr9RuFuWPEqfFuM5/LzNE2dnNbq3NNPG26SDfoy0fbcdsRSuthnE12ufsHiTvCfiHNvM4fNTMBl8y1GQkWsTEHr1BxGymsYwPMibrNjc+JYuE8bzBYo07mOi0up28qLuzhlIYEDpR3JA3x2+msLkdzM0mrvL4J4mUnGJJiWizbxihccshQooAFhrp+lmvNv0OK0CqMMsustssOa7MD7zdD4hflssU0jyxAtzHJAaMnzlUJ3KWDbgmi2woVH0lLgkYBk/xTiohGyR5gnMcczHIzLDMy2sNg8w2DzYhY39Cf44vtpQEcSvQai53O4+JUf5VZ3+2z/wB6f8cS9Gv4j3q2y0cH4tmky/MkzUzPmKKBpD5IVY+cb9ZGGx+6n4sQWlGfrgSjW6qytNg/MZNzHHcwcuScw9pIiqwcg6XWQlSQfNuoq7I33xGylA/EVTV3NSSTyDBo47mj/wBpm/vD/jg9NPiVHV3/AM0f9OZr+0zf3jf4476SeROfi78/mjHj2aHXMzf3h/xwGtB4gNXd/MYSynHcx9WZvrEltMEJLknSI9WkE9N99t/3YjVUhfBl76m4Ud85kbPcVzUsDCPMyiWLVKtSEF4wPiJsdyAA46nZx3xOypFYHxLtDqrHBRjz4lw+hniMs+TmeWVpSMyyhmbUQvJgOkE9rJP7zhLUqqvhZt0Finul/wALy6McH6znU4b4z40+VleGEQpK7u85EMROkvqija0NmqkJO/mX3xo017hk5mZaxAIbzAOR8TZoyxgvHRkjB/m8PQuPSPF71AKeTKUCbvyiWrOZ+ppNccTJzHDLykBZdRBGoLYNd7u8RWgemD9pmvqm9YqQCMyPPwMROedIVj2MYAuWVDuDp20bbEvW4OxxBWZhhRO2UpWcucDxFl+Chm1q/MgQF5SBpkVV30lOoLdAwtd7vbAzEcHudr06t7lOVHJkzhPEHbMRUIlBkWlEUflF7ANo1bet3idlCivMjp9Uz3AY4lLXxXnf65P92y//AKOJilcf/s0yyg/lEP8AAvEM2YjdJGRpogZEYwQ+aAfPGPh0NBOsV1DP6Yq9JVfnoyN9jmrKcEf4hXhvE5fi7pYy+YYVDEKIjajsg/h0x26pFAmfp9Xa5IPxA+Y4tPIpR5LU1YCIt0bF6FBIvevbAEGcylr2IIkLE5TmbMvOyMHQlWXoR22I7+xIxEqCMSSOUOVhrhnFp2E2pwahY/q06h49/k/54rNa5AjtWpcqx+0WX4i+7yOBFGpeQiOOwgoUPJ8zEhR7sMW21Io47PU5pL77rACePMq2a8X513Z+bo1GwqpHpQdkFpdKKA/LAunUDE0WtJPUNeHuOZmSCcvKWKyZcC0TYMmYvonsP4Y4Kk9TGPEX1dxWrcvzCMWXkziMtAyR0yvQRaNBo2KgAbeYXv5SO+OWhamBEUoDalSG7HmRBk8vWnmvq680J8Mfh0fOR+Lr+E47ss7/ALSv+APZnn5kv6tJlI1O2uU3zF8yiMbqqsRVv8x6Ggu25xGoCw89DxLbVfTV5Xs+ZD45xvMplFZJ2VvrGkkV05N109cdNS+pgDxGtJa7Ukt8yvR+Lc+pDDNSWCCLqrHqK3Htiw6dCOowLSDmdu+j3O8/LNMGtZJCwW7MZ0IGi6fZcMAe40nvjLuG1sTQ04OCSc5lnxVGI2DEJ548V8Bl5+YnjbnpzZWcrfMjtz86HzUOmtbG3bGtTYAoDcTIs2u52nP2kTwr4ezGZkjeNQIlkS5WOlNmBod2baqUH3rriOo1ddK4YyyjTPYcgcQhx7xLy5pVyqlGEkgMzUZLDtegbrGO17t7jEq6yyjcePiUGuutyQOfmYeG88ZkbLuS0ia5YSSSWX5pYvUn+kHXfWO+Jf6TZHRlOpqN9ePIjeJOJPCUy8TlHjYSTMpIYTUdMdjsinf8Tt6YABYSx68SVFfoVhfJ7kzwv4gWbMwJmEqRpYws0YA1MWAAkjFLuTu60R6HELgyIcHiWJTU9gbGDK7xvgGYyhAmTysaSRTqjc+gYd/wmm9sdo1NVijaZbdprK29whXgXBJIZI8xO5hKFXSOrmcehU7IrCwS+9E+U465Ng2oP3i7WpR+fv4hnjWYK0sQEeXlUMoXq29Mrsd2KsCKutgaF4rC5OG5IiN78ezgGBzi2JRsEI+CEzhzDRkOjFGHRgaIxEgHuTrZlOVhjjUCSxDLyNyZiVkmdE8heiUSRF3GlWslKAZj5SRiCK59w5HxNMamqv2uME9mU3OcCzMbpGYi5kJEZj+Ish/Ay9fy2I7gYu9ZcfEZFZblecyzQcNbh2TkkzKB3llgCwq9aSqz/rHW+xOyWdgLF7Kpqlvt21nrzL7tHtrBslZzvHMxI6OX0cpg0SoNKRMOhVR39zZNmycNCpcfrFxZt4XgS3JJE8f10rUFF5EB6SggHLA/icivwtfbEBYQuzz/AO5iraLdfv8A9vcqUXHsysskwk80puVSLjf8LIdioGw7gAURiforwP7xs2ZPPXxLRFk/0lkm5KrDJHPZRnJjcmKqRjum3ZyRffCl2pWiwG1u+AYxRow9Z9IfeVqLw7mjI0RhZClcwyeREB+0znavSrJ7A4bF6sAQcxd6ip93E7J9E+QSDKSokhkudizaNC6uVEKUHfTQG5onfYYz9SWL5IxHtHYjp7DkCXbC0bjYJz7zhXHePxZfMyGH406yyEMdSRRNqb8mkYHb7K/td9RA1iAdCYn4dK7TYTkzb4d8eszxx5xdW6qssagEWwoNGKUjfqun8jhDW/SlsO8HBE1dL9RKe0+ZW/FfCZoZ5ZHUGN5pSsiHUhJcnSSPlbf5Wo7HGlRYpUDozPtUliw5E3eEMrTnNnplyOX+LMHdBt2UedvyUfaxKwbzsHn/ABKmsFKeoZp8VZLRLzkHw8xqkG96JL+LGT7MbHqrLgqOPYexO7xaosHmSvBXB5XzOWnoLEk8Ta3OkMVcHSnd22rYUO5GK9Q4KFRLaF2uC3EJcV+kGXVpya8pQQS7gO8mkgjym1RbHQW34hhLR/TEqBJ7Mc1X1BrDjHE05Di0OYOk/AmY7AktFI59GPmjYns1jp5h0xoBmrHPImLdoluO5ODJnHlaJlyxBHLGprHzSPWph6qAFQEbHST3xWrBjvi2oU1qK/iC8WRSNghHwQi1VvdEbg+hHQ44eRiSXIPEO8XCIi5uctEs3VAhMjS76gqnYBq1hmIFN3qsRruIGwdzQbReq3qHgeZXv5ZZiNv5qBBHdsm0hl2r4rMPNsTsAoF7b0cdbTiwZfmPUuKBiscQ1m+IDieTdEVYZYpYSVZ/huWScAI5+U7HZ9ug1b4Q0+jXSWnb0Y7qNYL6wGOMSj5zKSROY5EZHFeUijv0od77EXeNYOGGZnlDnGJdY+FIsH6PbSGY6nk+7m/si/uKPhH9pm9ML7Sf4v8A7EgdWos9Hx8/eUqLJyvJyVjYy6iugC21A0RQ9D1PQYv9RcZlmw7sS78MzX6LyTl1WaWScAIr+SNhF0dx823ZCd9rHXGZqdKuscBuhH9NqhQh2n7QE3jHNO/xyk0faEqFRPTllRqQgbWCbvfVh1NMtagJxE7rvWyLBkTrn0VZuKXKyvDrA57Aq4Fo3KiJWxswog6qHXpthLVZ38xrQ0rUh2ngmXPC0djYBCedPHuQWPMvNHtFNJLt9yVWqRCfew49mr7Jxq0P7dp8TJtG4lgIByMg5se4/WR9/wAYxe59sgincJf3kk+sSrFu0kroVoMr258rKdiPz6YrAQ1jPxMndcmoOzyY875VqhhKwrGWCdeRIzG3cHcx22wuxpC7jpiqpinJGYxqWTUe3dgj+kfLPlv9HYLOXYFGcfBjnClUIU7uCTpJNL0NGscsLMd2MCd0zrSDWpyT58ZjZCZ2zUJkJLCWNTfanA0gdAB6ChhhwgpO2L0m1tQC+e5zonriSsMDmajVtu6li8J5ULqzZ+wSkH/fUCZPyjU3+0yemK3be23x5kbS1VZbHJ4EsGTkLRyxsdSLDNIobfS6oSHUndTfp1745cqDBEzNO1jblbkQJeDMpZCvYj47I4ixzMAIR4IxUyuB5ki1IavS3MjXULHWid/fEGIJAJ4jVKsqs2OccTNYxMJIZSQs9W5slJBZjlJ9iaP4WbFtoUAMvid0Vlgfa4ODKRNlZEZkeNldSVYEHZgaI/jiYsU85mk1bA9Sx+FI25GZ8rfrMr2P3c1iAYeoOfEW1iMaMAeZYMpmjFGJJUEixsBAjiiJbsujEEoEXfbYllxVcFZsL35lWlusqQs/XQEi/wA2I1c1wveMrct+gb5CPxkj8sT9ZwNuIuaqi2/d+3mSsxm+dG0kSCPUQuYVd3c1UcjsACwKij21Kdt8V0qob3ftGdTfZbWNnXRgXxDC31NQEb/SfunpyfyxazD1c58SzRIRSQR5lYjyUrEKsUhZiFUaDuxNAdO5xM2KBmMisk4xO9/RpkVgyrwqu6SlZGquZLoj1uL7X5QfRFxl3klsmaOmbIIA64ltxRGYhggZwmHxPOM9PBLOeVJNLGpaqhcSMI36dLpT+Fie2NEVrsDgTMscksgOIQy+fzPNVC76taqVoXYYAigPzww1VWzcBMNNRqPUCEnuROJ8YzBklXnyadci1q206mFflWKURSvUnfqLN5GYIrFsUzHwYgDiHODcbzJzECnMSlTLECC5oguAQcU2Vrg8RyjUOXAJm2LiObeQRieUMW07sRp9S19ABZPsDi8pUE3YkPW1D3bAfMrnGvGWaeU8jMzLEtJHTka1W/itX2nNt7AgdsQShcZYcma7WEe3PUm+EvEWckllD5qZgMtmGALkgMqbH8xiNlSDGB5kGsb02/SF8rmpcwTDK7yI4IJJ1cruJt+gUjcntY74naiou4cTM09llrbGyQZEfh8UJKTFpJBswjOlY/cMw87e1Bfc4iiu4yvAnLBVSdr8n/ElZPh5iRsxE/MNERUCrp1EkrL20jyhgSLa72xEkFtjcS9aSlZtr5+JozPGcz9XzLDMS2sSlTzGsHnQixv6Ej9+Lba0BXAnNDdYzHcfEqB8Q5z+15j+9f8AxxL0kxnEe9VvmWnhnH558uG58vMh0xy+dhanaKXr3oo3uqn7WK0rVW2kd9RfWvZsFiE/eS5M/mPqzuZZd5YgrF23pZtQU3+zde2OWIm8ACL13W+iSx8wJPmHc27s5HTUxavys46FA6irWO3ZmvEpXM4Z3Q2jshPdWKmvTbHCoPcsWxl/KcQ1lc5OcsxEspKzDUQ7Eqpj2J32W/3XiCKgs5HiNNbaaMgnOZGz3GpoIGl50muXVFCC7bbfEl3P2QdI/E/4cSsrRnCgfrL9CbMGxyftLl9CmYkkyUxkd3IzLAF2LkDkwGrYk1ZP8ThLVKFfj4m3pmLJkzoOFoxFghPPPEPDbvmJ5J25MTTTkahckg5jfJHsSD95qX88atTkqFUZmPeyVMWcw9xHOsYQ8NpWmKdiQZX8oEcjuANmAIIWhqHexiHplW2sf0iNuo9VS9Yx8wABi4TOMWCciwQixwzoMPrmLyxXManM6tGrAgTJl91YhiDYZhpAbsrbgHFYrLN7fH+ZpJqRSAzjJP8AiVLiHhuVAXhPPjHUoDzE/bj3I/Mal98XC3acOMRpCtozWcw/4c8Oy5VJ83ml0quWm+CDUrKyb3sRHt62d+gwlZra3sFSHmOroj6RZhxK1xbjks6mOhHD15SfKT6uTu7e7H8gMPLWOzyYkCF9qDAlh8Py/WogpYLJlwFkZun1YfLMfXlgFT7aMV7/AEjg+ev1lN+l/EYYd+ZXeLcXaXMc6ItGI6WCiQyRrencbhjZY+7HFiV8e7z3Ly2zAXoSx+HM2eILPlpgqSPDfPVdzpliPnjFKxJrzLpPXY4U1Vn4dfUJyBL9NQt1mAMEwNnPCGdjkCckuDdSIbiobklzQSvR9JxbTrKrU3KZy3SvWcNDXAMnDk31sfrDsCkirtCEatSixcp9CQFsA0cSZHs56+Ii+sqrO0c/Mx4wJRKRLIZCK0v0DIQCpUDYKRRodOnbEa8Y4iWoLb/ccyFiyLRYIRYISVwtZDKoiYo2/nBrStWzH8IAJI71iuzGOYxp9xfgyTx+CDOPqJMLKNEbAXGUBJGuMfKSSWLJ3Y2prE0qdBkcx1ddWx2sMDwZefof4bJl8pMkgXzZlmUqwdXQxQjUrDqLBHY7bgYQ1LBnyJt6bGzgy94XjEWCcnAeI+I1OanTNITU0qiaMASBVdlUOuyyAAAXs1DqcatSuqgr/SY2qpruYhuD8wlxGBossCnnWfSzyKDSx7NGjBgCpYkOQwHReuImze36RCzTmisqOSe4ExbEcfEbBOR8EIsE6Icgh15bmynlrAD5ypJeDr5VG7FGNXstPuRpxUtuxsDz/mPrpjqFGeMf4myTO5dIoTEc1E0sQk5sbRiUqzuui2VtA8lkJXpZrHMPaefHiNB6tHgAc/Mk5jxHBJA8MiTsZEeNpNUauQ4okhU06u90PfCq/TFW31F4MYP1vKbCOJV/0TkPXO/+OH/08aH8T7RL8bT/AC/+/rCfBWyOW5mmLMScxdD8xozce+qPZB5W2vv5RviD1O/eJIfUK1/KIM/RGQ/+t/8AHD/6eJgW/aROtq/lhLgD5PKSGRFzTlkKEO8dUWVr8qA3aj+JwvqdM16em54l1H1NKm3KvMm53jaSSBxLnEUdIkaHlUasFWjOu66vqPpXaNWiFS7UwJOz6uLCSwirLTZpoFDwaEilZiQYzG8UcjG/6Nhr0gG1JrcdMWrdYq88ymzQ0udwOPmC+MGTmkyoYya0r1UIBSqpGxUAAWNjjtZGOIhqA2/LCQ8WRaLBCLBCSuF83mqYVLOvmrtXcN2CkbEnajiD4xzGKA27IknxDmocmw0pzjIC8YJ+Ci2QQWU3IysCKFDoSTdYEsdxjqPpo6lO8nP+JePod4hLPlJ3lbUfrLAbAKqiGAhFUbKos7D1PrhLUqFfAmzpjlOJezheMRxggZ54Tg5mz+ZaSN+THNNJJsRqXmtpjBrfW1Lt2JPbGoHxWFB5MyrAVYuR1D+QlmOZRyHDSSIHpSAVZgCpHTTW1Hti1wgrxMRGva7dg8wPnYSsklKQA715SAAGNfurFSMMQtqYOeJoxOLxY7O4k/hOTczwXE5UzQ3aEjTzFu9qqsVOw29xmmpt4yJO05jm8wxSudwdSMQ6GwYzt8pUkV6HF+ENe2RDXLdvwe/7TR4hyqxNBGmrSuXTSGBDBTLOQrA/aANH3BxXp+jn5l/1A7mB+0FYvY4GYii7mAm7N5flsUJBK7GroH03xTTdvTdiXW0bH2Z5mE0RRirdQaPff0xYjh1yJVYhQ4MxxPqQxmPo2B9bHUXtXbr3xEMCdskVO3MxxKcljznDnA1RRSucxHlnlYRsRUcEaRxggUQCGc+7L93CdJXJLGautNjVitAfvNbcPzBysimGY1JCUUxvtYl1lRX7N17XidrJvBBi1ddnokNmBJ8tIhAkjdCegdSt+41AXjoYGLsjL2JqxKVzZl8s8hqNHcgWQqliB67YiWA7liVs3IEN5Xh2YGVZeTMNU4saGGpRHtYrcXiCOvqZJjZot9DCjnM0ZrgM88DwmGQMtywkoR5wPNHuOjqK/aVMTstQOHU/rLtFXaAa3HHiXD6GMlLDk5lljeNjmWYB1KkryYBdEdLBH7jhLVMGfI+JuadSqYMv2FpfEcAnDnE4L4849Ks7ZeLMSVHJI0jLIwuRjsgIPyxrS0NtRf0GNPT1gjcRMuxtmVzAvBOL5k5nLg5mcgzwAgyvRBlUEHzdMW2VKFPEgljbpb2z+Y57BHkkPMeo9TMGGogqVv5a2Ptg2J6Yz8TI9W43EDJ56mrNcOghbUW5qtZiRW8oF0VkkF2VYFSEv5eovFVe6zj4l19ddDZbnPQmeQ4bEzc1DshFQyEAvKQTHErbBwSCa2alOxvHLNykKZ2ipbP4iePEfh+dmOZiDyS3zo9QLMNzItgqTt+WL7EQVnAlFNt3rgMT3KJNxKfU3x5up/pX9f2sdWtMDgTWaxgxlmzkhaLKFmLE5VLJNk/Gn6k4hT/u/WIfUPzD9JlwmHVKtglVOttr8qDVX76r9+K9a+2vjuV6FN1oz0OZIy8OoqzrbOzyNfXSAsoI3qjZG/rhQuVXaDwI6qKzbiOTzGbK0ruy6mKhr33eU2un/Zs+5NdscFzZCr1A0JhmbubWhiH2FNFifSokAbv0Lmv3E44LLs8mSNVOOB/7E0vlQBegWiR2N6LPqbU2/QKK7b1ixLmJ257MrehAA2OhBzN1NVd7entjSXgYmSxyZB8VZlxmWAdwOVldgxA/0WH0OKqUBXkeZvM5AGD4hDwnmHOXzdu+z5TqxNbZn3x3aBaOPmL6uxvQJz5/6hzK5fmoI55BGsjAwM53MlgFUUkFgw2NbAhd8V3lQcp3KNLTZahV+vBkUnLgaOS+n7+r41+tfIB+Cv33ifpNjdmUG6oNs2cf3krM5PlRtFC4k0tqzBX50avIjoCSoVTv1Gpm32xCllLZaMarT2V1gV9eYD8Rm8mm/wD2k/8ARxYR/FxjxLNExNJJPmVNSQQwNEEEEdQQbBHuDvi0qMYjAcg5nfvotzyT5R5V2Z5TzlAoLNy4w9ezbOPTXXbGTqAVbBmlplABI88y44ojMbBCcB8ReGxJmJmyz6nMshMMhCuWLm+W2yvZulNN283XGrW5RRuHExTZXY5VTzM/CPgzMNNDNPcCLJG4VlPNYq6kDlmioJHVq9gcLar6jVX7M8mO6fQuwLEdQVx/xBLI8sUYEMRdwyoTqk8x/WOd2/Z2XfphuusYBbmJttQkIMTd4SzWsHJnqx15feqlqjFv0Eiih+JV9Tjrn0zvH7yq2n102efEj+LM6GdcuhtILDEdHnO0j+4FBFPovvgrG7LnzOpWKUCD95N8K+IZDmMtDMBMpngRGY1LHqlQCn6soJ+RrHYViFybUJUy+sLY43Dn5j8a8EZmNy0AOYRm20D4i2dtadQN/mBK+pGKNL9RqtHfUY1GhsQ5xCWayLKMrExUFMopdgdaqFkzDMbX5qAPTqdsX1vgMw+Zj6xNzgZ8TGDhoY7M4XQZAWj0k0yrQ1OFPzA2G/8APEi/zFxVz7TxNUeRB0qXqSQWi6bBBJChmvYsQegIG1kXsFh8cTgrJwM8xzwt9GvbTyedf/no/a0+avTfHfUXPU76Dkdza/C1WRY2c7oWsKp+VOZVCS+gPWjfbvjm/IziBpwduZiOFbRHX+tugRW1MbG+9aaPSiw64PUAPXUl6BIGD3I88CoACx10pK6fKAwDAar60Re1e+JqxPUpasL55jca8L5rMTh4FWRWjywNOByqy0f6zVWkHSSDuCPfbC63rWpzNxajZjbCM3DP0ZkZZFZZppJMurFkuJKE1FFO7EWd32O3l2wpp9auruKrxiOajR+hUCwlEzeaklcySSM8hq3JttulHtXYDp2xqhABiZ28k5l0i4shy/6Qai6nQ0f3s3Q0tX3CPin3Vh3GF8n/AEh/X7SJ0qmz1vH/ADKXDm5Ek5qyOslk8wMQ9k2TY9T19cMbFIxiS3nORLxwrK/pTJOJWWKSOcU6JSuxi6yIO+/VK/I4y9Vql0jgno8TQ02kF6EKMHuBm8FZiM3mSkUQr4gPM5liwIlG7E/i0gd66YdTUrYBs5zE76hTk2HgTrH0W5eKPKyLCrKomay7amduXF52oAA1QpRQr9+E9SGDe6M6C9bayVGADLlhaPRsE54nn/xJ4k5c8yZZNDCWUNM9GQMHN8sfLGOo1bsfVemNWtC6jcZjNXXXYWUczLwf4wzCTQQy/HjaWNAXY8xNTqAVfckAm9LWOwrC+q+n0v78ciOafWuntzwYP474dkV5JYTz49TFtIIkjtjeuPc0PvLqXvYw3XZtAD8RMlbCShm3wlltCtmz1BMeX/brzyj9hTQP3mHpgceo2wdeZXdd+HTd58TT4qyPmXMxjyzmnA+zmOrKAOzjzge7DtgQ7MoZ2t/WQOO/MneF/DrpmMtLmG5VTQOsVXMxEildS7ctfUt5q6LiFrl0IUS1HSqwBjz8SJx3xfmp2KqxgjVrVImKmwdiz3qYj9w9AMVabQVVDgdxjUayxzyYYzudkYZSZm+IcrGxagLPNnBJAFb99qNm+uLalGGH3mRrn2uCJgk0ukyBV0AFCNCaALVj5Kr5ipLV1Is4mVQHEXDWkbvEeITgMoAHLWzYUOitudJbzAHV0H3vfcOwmA9UCZ6MwKW9q11rTTp0coMd63Q6d+t457DO/wAaYMJ2KPp8zgqhVFt7UrR0iyStgXuaNY6NnIzIkWHHExgedtGnourQfKAugebc7Cg25Pt6DA2zuCm04AmmWdtOhq8u1lRrpei6q1UPS/QdBWJhQORK2sPRkLxTxWdcwqrNIohjyxjCsV0FstESw01uSTud626bYpqqVlJIm56jKoxC+U4s3EMnPFmWCNHJlyJkSyxImrmICB2NlKO/Q1uumkSi3dUOTGLtZuq/iHgSsZvgGZR0TRr5jBY3jOuN2O1Bq2PqGoijYw76owc8Yiqpu5U5EtipEsf1MteX0mN2H2pCQxzIHqHAI/CoHfFYqO3fjnv/APIo2uAv2f7epU4fD2ZaWSLQAYjpkdjpiQ7US5FUQQQBZIIIBxP1hiOFMck4Es31w8OyJGWfmPJmKaR08qkRA3EpP5bvffYYVs04vtAsHXIl9Gs21n0j9pVstxzMpI0omZmf9ZrPMWT2dW2Yf8u1Ya9FQMYx+koNhbO7mdo+iXPrPlJHWPlnnsGAJKahHESUvcLRGxJog74z9VncATniPaOtUT2juXbC0biwQM4P478OzvO2Yhy0xEkkiyKkTnTIp2cALemRaaxtq179MaVFoUbSZl2oXO7GIG4FwTNjNZYnKZkATwEkwSAACVCSSVoADviy21ChwZBEIPMtX6OzHNJCSxedjzCrIEFkly1CgBvifq17OeZj/h7hdkcc9zDN8WhmanQoi2I5EA1abJuSPYEsSWJXSbY9cU17k5XmXX213na/jox8hxhEblxgpG+zSsblVqIWUV5UCk9BZotuccsDMQzf0hRclf8ADTo+ZI4bwfMLPETE200ZZhuNpBbX3He8W2XVlDgyujTXC4Ejz3KXL4Yz2pv5pN1P2ffHVuQAczWaslod4jl3jTKpIpR1ysYZTsQebP1xyg53EfMzvqAww/SNls7pVUItQ7Ow284PL8l1YFx7i6O3oMSavJzFVu2jE2ZjiXM1MyjW0ZRiLo+dXDUbN0K6+npjgrIk3v3f0iy/EQCbDC4kjtdN+VlN+YEb1gNZgLgP6TJOKUIhp/VV0IGrZhvte17elt644askmd/E8AfExXiV6NYYFeZboQGYuEGohgVJpaIIprs73fTUfEBqBkEiQpnDMxChQSSFHRQTso9h0xYvAi7HLZjeIPDmamm5kcOpGiy1NrQXWWiB2ZweoPUYoqtVRgzeKZAOfEneHOAZmKHMiSMLqbLVcke+nn30f3HXB6q+oDKdRUzUFVk5Mw+UVmDKJJPKqhldQoou7hSVPZVv1Y9sFpW0gCJVb9MpLHk+JDGegrUYW1j+jDVCT6384H4Af9oY7us/Ln95Xmkndjn48SYMy+bRRa8yLYICEQxH5SoJABX5T3rT1rEaiKzz58yy1n1CYHY8SLxvgWZkyiqkYYjMFiBJH8vJAuy9de2Om5TZkfEb0lLJSVfjmV+LwfnmYLyQLIFmSOlHdjT9ANz7A4mdQoBMvSrJxkTtX0ewCPLNEmnlxSFEIZWLKEQmRihI1MxZq7ahjMtOTmaGn3YORjnj9JaMVRmLHITzsnFBDn8yJGPJlmmjl76RzW0yD3Rqb8tQ741QmawwHUybPcShPBlgyGVkWdQwoQyIZWvyKqsCWLHaiNx62Kxa9iGvjzMWqu5bsHOAeYEma2Y9QWY/xOK1UASNlhLHnzMMTlUWCEkcLKrPCzUAs0LEnoAJFJJ9gMQce04l1Le8ZMnNkCJKkGhaMjPsVEI3aRSNmFdK2JIGLfVXYMTq6ax7sHOP+JhxrNLL9XkVdCtlkKr91OdOFB9TpAs9zZxVpxwQfmX/AFBQrADrEG4ZmfEcEBFghFggIsEIsE6O4Zzs6ys0dASZaLKnpu8LwREn3KOxv8Lj7uFaW2nB6OZq62jfUGXsTDMw8vLyLIArSPCyodnKpzbYr1A8womr7YnYwZxt8RNEeuo7uM9CBwMGIvmPjs5GrBxOgwtw2HmQGJNJkEusJsGZeWFtR9o2Og39sQRgj5PUZ2mynC9gyBxzMfV4CtVLmAygVRSAGnNdi7DQPYP64sJDtjwP8xrRUmtd7dmXv6DB/Mp/9af/AKGXwjrPzj9JuaX/AE50bCkYiweITgvEvD0aZqdsy2tjNKwhjNCmdmHNetrBHlSz6kdMalO91wvEw9VqK6WOeT8SdxSZp4Fb5RBpRo1sIEbaNwpJ3B8hJs1o3644axW36xB72vr3eR3AmLYnFgnIsEIsE6IbhlMWXELASLOBI8b2UEdkIAAdmYgsWFHZPQ4rSoOSw4j34ltOoxyT/ibWy0cyRrlsu8jwxaDG2YEbaA7sCrcsqwBcjzFTsOvXEGD1Hk9xus06vnHIkvM8Chhy0sssbiWKN5DGk9oNIvQXMQOr1paHYnCafUi1/pL/AFj7fRq1r3nqUz9Pwf2R/wDef/ZxqbbP5v7TN/D0fBhjw/mcpmebrikj5KGVqm13Co+IRUXzDy0O99dsU2M6eZYujpb8ogf9Pwf2R/8Aef8A2cXBbP5v7SB09HwYY8LS5bNzNE2XkQLG0ljMavlKCqMQ+919sKay99PUbM5jGl+n03vsHEM57w7pe4oNcJs8xsyVZQoGrUggJJ/Y1e9Yq02uNy7lP9pZf9KqpJBkQ56GLMfWctFb1GuuU6m0pEkWlABSBlU227eY7jphxNOWX3GZtv1IK2K1/rBnFcty5WGosG0urMbcq6hl1d9VGjfpfQjHKyMfpFdQMOZExZF4sEIsEJJ4blObKsZNAmyR1pQWOkd2oGh61it+BL6F3OOZL4rNFmmLZiO/uSJQmjQfKuo7SKB2e+9EYsFGwAqYwv1El9rjIl/+irhBy2VkXVqWSdpEOko2gxRKNSt0a1PQkEUQSDjO1Lln5nodNg1jEumKIxEMchPPHEPEUkeZnjlHOiE8wAY/EjXmPtHJ1UfhIZdug641q0wgZTiY96pYxVxmH+J5I8sRwW1VJOhrnK1DSrIpNhAaJUsAxa6rEPUJO5h+kRtoFa7Kjn5gDFsziI2OzkfBCJRZodTsK3JPpjhnQCTxD8WX0wMs4JeEPJHEhHOMdFnjawQn3wDbfP5emKg7Kcr0ZpV0JbhLDyPEpfFOOyzro8scX9VHYQ+hck3I1d2P5AdMMLWM5bkxoYQbU4EPeE+NSypNlJ3aSE5bMbk3Kihb0pI10PZgwHYDCt2mQOLFGGjK6xhWQ3QgriXhx1BkgPPjG5AFTRr6vGL2H3lLL+WGfV28OMRWtktGUP7eYb4PE2TiQChM5WWW+y18OBh6aSWZfV67YiE9Xk9eP+4vq9SaSETvzA3E/Dz8/Tlo2eKUcyMj5Y1s6kdj5V5bWtkjbSe+OrZtGG7EbAFgDg8QxwbLDIJPOrrLmFgegBeXUF4wRvTSHpuNK/tYovQ2gK49uZLTapFsIrOSJVc7xWeaUTSTOZB8rBipT2TTWgey1hhKURcKOJxr3Y7iZafDPFBmnb62gKxKHeZPKxF0EkUCnLnYEaW2Y2axBwyHbX58Smyqlh6j8Y8/My4pl5dRlcrIJGJ5ke6Fvu+qkDorAGh3rEEOBtPcz71Ynf2DIGLYrFghGwQkzh+UlY60IQIVPNY6URrtd+7fhAJ9sQc+IxSjZ3jgDyZu8UcT5BSTKotTajzWF8uRT50jjIpDuHBbUaYVVYE3N7XPU0q66Meqgz/wZcvoRlZ8nmGdmdjm3LMxLMTyMvuSTZOFNWAH4Hia2mJKZM6JhWMRDBCcNy3hjMDPZjMyQHRHNK8YaqlkaRuX3+UfOfYAd8aPqqUCZ/WZlqMu5wMnxJ/DuF5gTxM0bXzY2LEi/nBJO/54ue2spgGYtWl1HqhyPPMG5nguZDOeQ9AuegO1k3sfTFaWLiFunfcTiDMWxXEyA/f7Y4TAKScQzwrg865iHUijTNFfxY7FSLe2u726dcVPYCpjtOmcOJgiMjh1khDK2oE5iHqDe/xP4+uL/VQrtnBpNQtu8DzAvGPC8hkMmXETQyeZanh0xud3hB1i9BO1fZKXviuu4AYPYmq6HAY8ZkvwpwOeOSVnEYX6tmRfPiO5Ta6fYe/QYLLBwfvKSN1bAHxCmWQQtzneM8vzKqSozO/RVpGJq9yfQHE7LQ67RMymk1NvY4xI/wClVk3zEep+peMiNnPo4og394AH88VqGQe0yT2pYc2Lz8ibsvxTmq2XfRFG3mjC+REkW61EmyGGxZidwh2rHOVYP3Ji0Ohr6HiJuGM8OYVZICWhIFTx/wBZGbPm2HucTsuBxx5k9FQa2JJHUrH8lp/v5f8A3mL/AD4n6w+DGxsPTCWGHhiZaIZdsxlFksvmNWZiVubuFjILXUa7fmznuMVJaC28g/aQ1mnscBE68yXBkg+XnCT5ZviZckrmIyBQn6kNQvtfWj6YLLQzjAMWXSvXUQ2BBWdyDxBSxRlawGRw66hRKkqTRog0fXHQ2eIq9RUZ7/SRcTlWOJIyeSaTUQVUIBqZ20qLNAX6nfb2OIlsceZbXUWBOcYhT6qseW8+Yyy3OaJk2/VDa9PX29MRR9tnIPUb/DG2napB5kUwwTRvl2zeV+JRjPN+WcbRndehso3s3tjtlnIYA/8A5L9HpbK8qxGDL59EfDHy2VmjkaMt9ZcnQ2oA8qFSp2FMCp2/LCWpbc2Zr6bG3AOcS84XjMbB5nD1POXjzPLLmniQfChklAsbtIzXJIR+flH4UGNbTr7cnzMq0hDhYK8Pxr9by2w/0jL9v/mpiy4DYZWjHPcughYSPKpWMRyMTKx0ohDbWx2v8O5PocDMmwA/0mTXTc9xKfPc2yyZZanyyrIJC1My3HGynzIkbDqDRBe/Ky0O+KKk35DHrxGtXt0+GUZJ8+I8M2WQDMSaYH1aItjyWl0kh9NEpo2JItQSmwxx1KttHIktMq2qbMYP/MwyGWZMxl9Q2aWEqwOpXHMXzK42Ye4OGHdWqIWKVU2V3jePM59Mo1Nt9o/8ziSD2iajk7sw54TzY1HKuQFmIMZOwXMVSEnsrjyH80PbEHG07/8A2JF09asoe/EssMJiSV5Ry9cM0aBtndmUqNK9SAerdB64jbYr4CzNpqavLPxxiA6x2Lkx8E5Fgncydwh1DOrMqa42QFtl1FkIsgbDynfpiDZBBl9JyGUnsTfmC2UVp5EopXJDC1kla9BB6MqgFyQfsgd8TewOAq+Zfo9IyuWccCUMknckkk2STZJO5JJ6knvi4AcCOlieZZvCP6jN/t5P/wDpxUeLRn7yjVgmjA+f+ochMMfwM5KIxMUAQH4qPfkkawREtEglt6Y7bYrufdyg68yOk0jBSLOj4+8T5kqTF9XjCg6TEV1EsDW7/OX7BgR12GJildm7P7xU6hg/phBjrEedoCxyuXkAeNzrjdhckpAvlvssgTdAPK3lY0bvFdL7TuYfvHNTpS1YWv8AUiCPEykZNQQQRmiCCKIPIGxB3GLMg25+0NGpWkgjBzKkcXcGWjgzvP0S8S+sZNnIPMWUpKx+26xRVJt3Kab/ABaj3xk6lSr4mtpwNu4eZdsLxiNgnD1icL434fjzWZlEPwpzJJ5d2hchzZPVoz3J8y/s41EY1oCeRMT11ttKYwRJnhTwMI5IZsy+ptcbxpE3k2YEM0g+bejpTbbduoxm6z6rsYVqO5rab6flS7HqUzxDxKWeZ+Y9qjuEQeVEAYjyoNgfU9T3ONepAFBHczbWOSo6k7wbOWkOUPy5g+TYnROoOh9vskWrexB+zjlp2e8SBrFy+mZF8UZ3mTFFBEcFxRgij5WOt2H3meyf9kdsdpGRuPmBUVgIOhN3g3iksWay8atccmYy6tG3mTzSoNQU/K4uwwo4hqEGwsBLqGy4Uw/xzwCCTJlpVVS4BSd9IVnagFlqm3I8pGr01HGdovqYtG0g8R3VaDYd2ZHy3C4sq1aDJOp3eVKVCO6RN3vo72dtlGNNVNvJPHxMLUaz0TtQc/JkjjZMmjMMfNJaPfUvHpGsfhIIvsGDYrChWKxe5jYgsJ5MFnFkUjYIRYIRHHD1mSUZIEP8QYRj6oyJJFFsUddmc+ZpFOzKSTSlSPLXW8crpDLu8xx9W9LemvIHz5gj+RgmaMwTCJJG0hcwaa6J+EQBz9gdgARtfW8Re81ZDDP6TS06reNyjH6wzxfhy8OyEv1ZpFlaWBXlY1IdptlA/V1uLXzbnfGbo9YdXcQRgCaWq0y6erjkmc3O93ve5ve763643APAmTuOcmXeDibfUfr1MZoyMvqrZpKATMk+qodJ/GE9cKH83p+P/cSfoKW9Y946/wCZSKw3jiQLHOZ0Lwllxnsk8WaLyhJwI21fET4QrSxB1dflax2FYxfqGpOldWQZzNbR0LehDGQG8FxxyyBswJ1jomGGvrAB3+KN+WB0JXUd/s4dq1LWKOMZ+YjqKhVk94+J036Min1aQJGkaiYgKgoVy49yTZZvVmJJ/gML6pdrjnPEs+nXtdWWIxzLfhaaEbBOTzp4t45K0+YgAEUYmlDIlgyU7byMTqf10nyi9h3xrU1gqCeZk2EIxCjE1eD+Oz5eeGON/hvNErRt5o/NIoLBfstv1Wj0u8c1GnrsG5hyJOjUOpwDxJ3GfDaySyNlX82t7hkIDE6j+rfZW/ZOlv2sdRmRRuHHzF/WrtYgHB+8fgXD2y8bSSIyTS6o0VgVZIQakYg7guw0D2V/XEhixvsP8yrV3ejXgdmYeIeFyZgpPDGzyORHMqizzAPLNt2dQdTGgGQnvjgIqJU9eP8AqT09nr1gnsd/9yX4b4DFDmIGmfmSiaIqkbeRGEi0Xf7RB30pttu3bEbd9iEgYEkmprrsCjkytcd4tNmpCZ3LAEhV6Igs7Kg2H59T3JxOihK1G0Yl11zu3JhPw3xWeSSPLOBNGTXnJDwoN2dZOqqqgtpOpdqrfHHXZ7l4MrKpaCLBn7w7xiASHmQNrijQKE+WSONftMvcEksWW923rFYyp9/mZ1wVxms5A8QOcWxKLBCLBCbcrlmkbSgBNEmyFCqOrMTsAPU4izADmWVoWOBCvFMyI8tzIwk80ARJGYHliMkhHCmuZpJCW1DdNjisBwQp4BmpUtNnJ9zASiZ7NyTOXmdpGPdjf7gOgA9BsMNBFxgCWlzniWzgPEGzWTzEGbaSWON8toIb4qFuf0dgdQFbK1jcjbaljQotBr4Jllmr20+/kQZL4SmZwMuyzIxA1/KYgftTId1A3OoWprrZrFpuKj3DBldey3lDkf3h9ZolqNQWyyoYdPQtEfmc/jZviX616YBRlPv3M864+vkfl6gH+SMqyMJZFjhU+WU785CAytEg3ewRvsoJIJsEY4txI4HM0bNlY3MeIT4jmfquR0ZRpIlfMaZHLfFkHJvcjZPSkrpuTiv0Q1o9TniSp1e+slOBmU6GVkYMjMrKbDKSrA+oI3Bw0UB4xxIbj3O6/RJnJpsk8kygEzPpYKF5ihIxzGrYtqDKTQvT+85WpAD4BmnpgAmcYzLvheMRsED1OH+MOB/WppJoZsqZEd0zA58Yqn0xO2+zEeQg72g9caNFmzgzMuQ4y/EE8J8LTLPC3NytLLExrMITQkU0Be526Yuez2ngxdGrDfmEsObyKc1zJmIAmtywWVWetRJAUG9XavXHBf7AAPEzW038YliMZkOXjZkY86MOh+UDyvEo2VUf0A7MCDviCoVHtM6+oDnDjI8TKDjVNo0BIGtJEXdmRttTMd2deo6DbYC8cZSeT3OpqAvsAwvRkzhmQAnhrMZZqliqpltqkXot3Z9OuLLLwUIxI0aYraDkYzKrL4TmLE87KdT/ANpT1xJbcAcGaLNXk+4QtwvhC5SNubmcok0wAF5hBWWNG1J/rGHb7KD7xxWLNz5xwJ2+l2q21+YQ4Zl0bnKmZyrEwTClzCGrXqaOwHc47daGxwe4lRora9xbrEHZjhTopfXC4Wi3LlVyASBqIG9WQL9xgD84MWNJwSDmQCRiWZTibsplmkcIlWbNk0AALLE9gALvHGbAzJ11lzgQtw7JBBMzTwVyHBIcmrZNz5emIMxDAlTHKNPkMoYEkSPlc3l0azmcsykFXQs9OjCmQ/D7j+Bo9sWWWbhjaZ3T6Oylw2RA+a8IsreTNZdo2GqJ2ZwXjb5GNRkWR1ruDjiXEjox64Vo2GbEL8A4LyYMzrzGXpmy24ZyBp5+x+H3vb8jjhsIdTgym707aSqtN0maECHkzBpX21x6hy4xRIBZQdTGht2U+uBybT1xEEIoU7T7jNP6X+0YYjL/AFmnb8zH8hf8VfuvfAVPg8Q9dc52jPzNsObE66Z5gJEJKySajqRtyhKgmw267VTMNscQms5A4gxF6YY4I8xcU4QJsqFTM5fbMWSeZX6qq/VXffpg9QmzOPEc0wSqkhmHcCw+Dyx3zmWCgFnIMtrGu7vvEBstnc+2JvawHRjFRqdsBszsH0dTRNl5OTIjxJLojCaqRFiiCodag6q8xO9lib3xnXDBGRNHTBsHPzx+ktOKYzHGCcnm+TiX1fiE8hBZDNOkqj7cTSNqA9xsw91GNULmsY7EynxuKnoyzw5MxusjOoiVo3WUnyyLaupjA3claNC6vesTN6snHcx/wb1289DzAuakDO7Dozsw/IsSMRQYEptYM5YTXiWJXFghN/D5gk0TtdJJG7V1pXVjXvQxBhwcS2lgrgmE3yiqGmdg2XQM7uhu1Xfl0aKyMSFAat2HUDEzeNu0dy+vRs9u7/b3mUbiGdeeV5X+ZzdDoo6Kg/Cq0o9hiaLtGJou2TCvgz9dN/quZ/8AxGI2dr+sg/NbfpLDHIuX0zTsEQg+Qi3nQimRUsEgjbUaUWDe2C11YbRyf8RLR6WwHe3A+/mbpMwsVDLKojdFZXYB3ljYfaLCq6goAACDd4hVUHXLHmGpsahtiDA/zMZ83lYxyyVy82YQM12YViskLe5iMhpt7WlFlQcVgEPnsCNLR6lPt9rH+8j5zLukOZDiics5HcMNce6kbMPcHF7urbdp8xfRUvVaQw8SiYtEclp8K5kzIcr1kTVJl1HVlPmmiA7kfrAP+89cUs3pNnwZDU0G+vjsQpnGWOJ4i4aR3jJCeZUEevZmBosdfRbqjZxFn3sCOhENgqQqTzBWJRbMWCdzFgnIS4dIhiaFnEbcwSKX2Q+TTpLfZPuRXuMQBKtujI22VbM4OZD8VStl4hlyCss4Dye0Ct5UBGx1MNRo9FT1xMMLXz4Ef02nNCZPZl7+g3/Qp/8AWn/6GXwjrP8AU/aa+k/0xOjYVjMV4ITh/E+CRZfMSySLz3klldCw/m627GgL+Kw6GyAD2ONOnLrjOBMLW6g0k4Xn5j5+RpoTJIbeFlUMftJIT8MV3UjUAPslvQYm6Ct/b0Zn+o11RLHkQPiUViwTkWCEQwQENRStBFGIzRlBkdtiGosghIOxVd7U93/LEa61sJLRt7WpRdh75/8AyD83wGGdXlXTlSu7OTWVJA+XfeNz2C6h+EYGY1HAOR8eY/pbfxA9y4I8+Ibynh6PIZWfMRvzZvq0rJNsY603ca7qw/E1n2GMtta9uoFRXAm0ukRKd4OTObZiZ3Yu7M7tuzMSWP5k42wAowJjsxbky1+CZObHJC6M65cNOgXqR9vL7n+kItfcOe5wvcxQ5XzJeitwG7x/7Eq+dzjzSPM5tpDqNdN+gHsBQA9AMXooUCcc5MtH0dTF5JctIS+XaCUtExOiwybijanc7qR2u6wh9RY01eqg5Ee0I9R9jdGSuJ+Ccukyoua0awSMuxU5g1VBLKqb7F9J2NBsR0utstr3MuIanS11MdpzNkM/1a0y6fV9JBbqZWKm/isQGbf7Oy+2H1qVlyxzPP3a23dgDH2kfjOXWOZlQaRSto/qyyhjEf2br8q73imvqR1IAeQsWRYxYIRsEJM4TAkk0aP8rNuLrUeyX21Glv8AFiD5AJl+nUM4zJ0uaeYmOVBMHY/CYE03So680ZHQaaqu+LDSgUEHH3llervFhAGeepfvox4dFBl5kicsDmGZlLK7RPyogYiybMQADex81EXjMvbc09NpvydYlvxTL4+CE835ri08GczKxHUHzE1xMuuORjKwA0feJPUUem+NVUBQGZVnufaRkS1cSyqyBIIWVHjPmiLeV5moNokPzURoAeumxN7wG8e9pm3Cpj6VRxj+8r7AiwdiNj62OoxaDnqZ5GDg9zHHZyPghMokLMFUWzEKoHUkmgP3nHCcCSVSxwIeykKpE8J0zTeaSGME8sTBSOWzgjUX2GldrVRq3xWd/wCccCaVK1FhU/P/ABKHxPic2YIMrXp2VQNKIPRUGy/8/W8MVoBz/eNM2OOh8Q34Gzjhp4SdULZfMM8TEmNiqXZW9j7ij74pvrBIPnPcmt7IhMbO+G0k3yrEN/USMLJ9I5DQb2V6PucWFnr4br5/7i1OoruOBwfiFIMs2URIBayoVllPfnV5V/KMUB2JLnvgqUWZY/pF9deyMEXjHMgcT8NNLJz4tEeXltmZjSRSXTxgbs1nzKFB2NbViCuUOw8mOhlesWk4En5BY8pFmHy2rmrl3+O2z/MnyICVRfz1N03GI21s2PU+epHTa1WcrX/WUaRixJYliTZLGyT6kncn88MhQBxJFyTz3Ll4P4nI4ZswBNDAF0lxcnMY/DjV73XYsVbUAF2AvC9iHO1PMLCgTfYM46mzP5M0Zlk5qlvMx8sis1ka19TR3UkGj06YFyDtMy7VDfxFORIGJxaLBCNghJuRyIdTI76I1YLYFuzVq0qPWu5IAxBsk7V7jFaAD1GOBM/GPEZTGJIPhxyExz1+taXqC7ivLIoulCglXu8crrw21ufialNtbp6lY/X5ly+gsfzKf/Wn/wChl8K6z8/7TT0v5J0bCsZiwQnDm4SmWzU+bmzMC3LOMuCXPxS51MQI/sK17WNRXfbGgHJULj9ZmOAdxU8zLhb5fnQgZyAnmxAAcyyda0BcdWTthh7soRtMya/p7Bg24RT8H1SOEnhZi76VBcEtZpRaAWem5xUGYLyvEi9Ks5AYZgcfkbO1d79K9cWZGIrsOceY8alioUWWICgdyTQA/M4CcDMFQk4h7hnCFXMQ3mYSVmitQJDZWRfKDy6O4q7r3xWxbbnEbqpQWY3jMgtPlQ1jPQgg2PJNYIO39F1GLRaSuNskfp7B9wYSNxPgEOZY5mDNwBJGqQaJQBmK1SAAR7K1hxf3mA2XFaOy+zE0LdqqGc4krw3wBYXlc5uFh9XzANLLYtPm3j6D+OC124JXzKQ9TqyhvEkJLFDcizJI6j4aqjinOwc61ApdzXqBiT2M42gTPSpKTuLZPiRIOKyBQrhZgvyc0Fip9mBBI/CTXtiOzH5Tic/EE/mGZty3E2dmXMOSkgAurETLehlVegFkFVHRjjm3bhlklu35Rzwf7STFkY5I50XNRW0Di9EtDzRmz5On5b74k9zNgY8y7SVJWxbdniAE8I2QozkBJIAASaySaA/V+uJtY4H5YwttLHAaEy2UhRcsM5H8ItrPLlOuYn4jWqUQKCr+FR6nEK3YZYr3O6vSm07VYACS8kkEuXnEeajNPlyTolAXaehulm9+np+WCx2Zx7Yv+E9Go7mHMgZ3h/LUOsiyISVLKGGlqsAhwDuLIPTY+mO5OcEYMVekBdynIkURNoMmltAIBejpBPYnpeDeM4lYqYjdiSMlkdas7OI0UhdRBa2NnSAu+wFn029ccJOdoGTJpUCu5jgSfIIIct58zsZ9iIXO/K6V+W944pdLPy+I4mnW2nCt0ZEh4hkCHjkzRMcqlG+A4o9Uk3OxRgGv8x3x12dsYXmW6TSipvzcGdF+izhP1XLzxc0SEZlixCFADyoRQsmxQBDdCGGEdQxZsmbGn2gFR4MueKIxGwTh+883eNuI87OShRpjieSNF9KdtbH3Z9TH9w7Y19OuEzMq8+7AkDgP+lZb/WMv/wBVMWW/klVf5pcs9EEZ5JXEMZd9LNZZiGP6tB5nPuNh3IxH1RtCjk4mamidrCx4GZu/S6SJ9ZyqmMuzJMx/WiSr6g0gdfN5O+sXtiqqsFsP+0Z1haoBq/PZjPxWGJRPmBpldmjikjXz/KQ8zJYDabA1Cmtu5GOWJ78L+8lpR6lZd+D0DG4Xl/iwSIyyRGaELIhtL5i7HurfhYA4te0FCOjFU0lldykjjPc59L8zftH/AJnFqflAmjZ+Ywv4UzmmbkNZTMaY9hq0yX8OUAbnSbBr7LNiu32+4eIemLUNZlpkUZcSLIw5rRyRctfMULqV1OwNCvuiz06Yg9nqY2zMSr0M7+/iBMSi0WCciwQkvheYRGbXqCvG0ZKiyuoghqsWNtxeINnsS+ll5DeRJXEi2Vy7ZlWD6jyoJEsqrMKeQ7eRlWwA1HUw2OnHWtFhC9fMd0mk9Mmw8/EoIFbDoMMjEvPPJls8FQM8ObVFLNryhoegGZ3PYD3O2KHYLYCfvIaiprKdqjzJ8PGspA3LkbnrIVWXRvDGA1hy2xkKnekoVqFnpiFm6wZA6nNLpRWMOck+JMafMiYR6iJAeWqrQTevKFHl0HY9KIonFgSv08xBnv8AW25kLNceykr8kEQrGWCSKLgkJrW5UDVHqboRqGkL0xVXur92M5/rNHU6ZbQFU4I/pI3irLsmTTUBTZi1IIZXHJPmVhsw9xiYcNZkfEjpqHqqII8yn4vlk7n9DOeaXIMGr4UzRKe7KscRW/yDaPyQYydSAH4mrpuUzL5heMRsE5OLcZ4fHmpp+cmkpI4OYUqnLXWaMt0jivWmroe2NJf4aAg/tMNbnstZCMj5knwX4YyYMc6yLnGEieYWscTatrjPm1dCC+3Qgd8Z2u1t6MEC8GbOl0tW0tnmc+41mHkzEryMztzHGpjZoMQB+Q9OmNqpQFGBMq1jvMIeDZT9Y5P9HOpWTp5AoLCfeh8MjV16ah3xC/2jcO5xUDqUbqaPFWYZszIrKUEJ5MaH7KITX5lrLk9y/pjtONufmdcBMKOhMvCGbkizuW5bsmvMZdHo0GRpUVlYdCKPf92+I6hR6ZMnpz7wPEtfifwrkVZXbMLkjIw8hBdXBJtkW9UY/Efhj2xm6HWX2Kdy9TQ1WlpU8NNXI+qjlxRmEON3JDSSr68wbaD92Ol/PGnUof3Hmeb1mptT2AbRMOLi1hkbaRlKkd2RDpSU+53T35d98QAw5UdSu33VqzdmDDicVjYIR8EIv3171de9Y4SccSS98w/nZ2il0REqiKqRj5g8bCwSCKfXq1EEHdvbHakRkyf6xi662u3anXiDc7wbh4kQZmX6m5I1xJbAijuRR+r2a62Nz5R1FDPYARXzNmhd4BtGDC/jLIxwcMZIEWONpYPlOrmAiU2Xs8zoNySNu2M7QXXWahvVGMTS1iV11D0zOZ43zMWXODMS/owzafiqrQq9+b6rYRptNXakmHV6G/s3hM/n2eJfsX/U/wB2JTMOdSg9zon0b5dZcpmI3RZE5yko4tQOUbbf5f2gRXrjD+q2W1upqHM2Pp61uhFh4kH9FcL57LDMJn8uiF3Ih12bAmoc3tSki7+ZsOVWXFAbBj5iWoVFJ9Lkzp/0eSSGCUSAqUmKhdOgIBHGdIUABRvdD1xTqQoYbfiS+nPYyN6neZasLTQjYIfrPN/jXPTvmp4piQIppNMYAVVBYlW0jYsVIOo2TfXfGvp0XaDMm4sGI6kTwxmXjzmXaN2QmaFSVNWrSKGU11BB6HE7kBU5EjU5B4lh4zwjLzSSEVl5Nb+YAtC51H5kFlD7rY6nSOuIKtiKCORFfxtbuUfg/MfIcIfJwnmACXMXTKQy/V1NgKw2PMYBjR+VVvrWCsix/sP8zmtc117V5z5jcU4G+bRZo9IaKopnY6U5QFpIW7svyFQCxuPbrgZhW5Hz1+slpH9WnLf7f8SR4dyEEE8GhedJzYhzXFKLdb5cfQH0drYdtOOWIzKS39JxNcvqBKx+8pOclZ5Hd2LMzElmJJJvuTvi2tQAMRixiWOYZ8I5qYyiBWBgNvMjjUixru8gAIKvWwKkEsVHfFdwA5HcPaVO/kCWLiUKzl5ojp0pZhbYpFGoHkYbMoHY03XriG1q/wA39ZnWbLvdX4HUDHExjxE42OzkfBCSMhlOaxGoIFVnZiCaVasgDcncbbfniLHEupr35z0IQ4pnWGVb6qWR4BvI1GZ8uSdWkgfD0M10pvSTvtiHpFWG7ozS0t1dgKqOR0Zz/DeJMkky1+D5v5tm43Akj15X4b2U83PsgX5WNDzLR2G+KHrBsHiSt1L1U7u5mnhKPMSAZeQxg7yRyeZkQEamRwKeh0VtJvucDu9Yw3P3kKLqr+RwfIhOTM6Zf1WlVAiELDpFp08kj3U/xN4mK1Nff7/eZ7amz8Rvx+32gzMeDlglbnyHl3qiRf10kZ6aido6+U3ZtWod8VpY9gwo/UzSvtqpwW89CP4ikC5ERxIIo/rABRL8w5THzsTchve2voKrAK8W88nEKNU1tZPXMp+GMTnOZ3b6HBN9QuZmYNK3J1GyIQiKAL6LqDkD0Ixk6nbvws1tPnZz3L1heXxsE4Zw7xJkoM7LKUzIWbLtIstxOdUXN0qfcxsSpIsUV9MaFTMmOODM24AAlz1B/CPDaLmIG+tqdM0JrkyCyJFNWel+uL3Zyp9sUTU0bhgwxmPqwlcvMzASOSgiYFqY+TUTQs7Xji2vs2gRB6axYWLeepAXi82t3sHmNqdGGqM9gNJ6UKAIogAb4j6YxOHUtuJ8fEdOLScxZHOoC15fROW2zRhRsoI//R3rHCnHHcF1DbueviEuGLlvrEOnMMfjRaQYDZ+ItAnXXteJvaxQgiTopqFoZWldk8MQ2T9d7n/szev/AHmJKbNo4jjarT7jkn/37QhDBk8khhfNtzJhHIzLlmNREXHERzNrPnO+/wAP0xUGdm3Y6lt9QeoKpxmTeCz5SRpUTMuScvmLvLlaXlm23k3r0747a7kAEeYpVo1qy27PEjS8MjKsYpzIyqXKmEx2q/MQdbWQN69AfTHTuXG4RUVo+dhyZAgy7vq5aM+kam0gml9TXQY6WA7lS1s3Qmzh2V5rEatKqpd3rUFUd6sWSSFAvcsMBbHA7kq6txOeh3CmTgy8SzucxIwED38CiBqTf9bv+W2IuHBBx5jWmSqzKq3Yg/K8cykbq6zSkqehy4og2CpHO6EEg+xOLLN7jGJbTo1qcMH6kafwxlTpeLNyCKQa4vgBqQkjQW5wtkIKGwDanHK2sYYxL9RbVU3PmEuEcMgggzB58rhny1/ACkVz6/pTd2fSq73tFy6uDiUPbTdSQJqzeaj5Zii1nWQZGdQpKruqABjtq8xN70vpgO5zlonurrXZWe+zMU4vOq6BIdhQagXVe6q9agPYH+GOCsZh+JfHcyyWaj5fKlLAK2qNlUMV1fOhBYbHY9diD64BuVvbAMtibbD+hm/O8PgnyukZiRQs6mzACb5TCq5o/O77Y6GdrOB4jlLVU0nnjMFweFcsSS2ck0Ipkk/mwHw13ajzzRPyjY7sNsdsaxZdRbTa2FzxOrfRrn4poJnhLFBOVCsgTlqsMIWMAM3lVNIv88IXgggH4mpplwCc5yZbcURmLBCV2HwPkFmM6wVIxkLNzJNzICHsa6o6jtVYs9V8YzKvRQ5+82xeD8kpVlhoqQwOt9iCCD83qMTOptIxmLL9O06nIWa38E5BiSYLJJJ+I/Umz9rERc44nToNOeSJifA3D/7P/wAST/Njvrv8zn/z9P8Ayx/5DcP/ALP/AMST/Njnrv8AM7/8/Tj/AGzKDwZkEZXWCmRlZTrfZlIIPzeowG5z2Z1dDQDkCZfyNyPXkf8A3v8A5sS/EWdAyP8A87T5zt5kbN/R9w2V2kky5Z3YsxMsu7H/AG9vyGwFAbY4t9i9GMGhD2JlkvAXDoWLR5fSWR0J5kh8jimG79xjhvc9mcOmrwRjuSoPCOTRg6w0ymwdb9f/ABYkdRYRgmUp9PoRtyjmZnwxldKqIiqobUI7oA33vKwtvc74gLWEsOlrOOP6R5/DGUfVcI85UvRYFit0TR3O569euBbWU5BnH0dTggjuRz4MyOll5GzqUYa33UkEj5tugxJr7D2ZyvRU1nKiQv8A4a8K/sv/ABZf8+O/ibPmWfhq/iTIPBOQRBGsFIGZgOZIaLABqJawDpG3Ta+uOC+wHIMhZo6nADDqZ/yQyWlk5PlYqSNb7ldWn7XbUf44GvcnJMgv0+hQQBwZq/kNw/8As/8AxJP82D17PmH/AM/T/wAsX8huH/2f/iP/AJsc/EP8w/8AnUfyxv5DcP8A7P8A8R/82O+vZ8zn/wA+j+Wbo/B+SClBD5SwYjW/zAEX83oTjgvcHIMl+AoK7ccTCbwXkWjaJoLRypYcxxZQkrZDXQJuul16DHWvcnJMlVo6q8hRJ/AuBZfJo0eWj5aM5dhqZrYqqk25J6KNvbFbuznLRhVCjiEsRko2CEqWe4FmhLJJl5ChMxeM8wsNP1UrpKuCtGY2RXQkjesWBhjEq2HOYpcvxdmNTRovMYighIjLxALvHvSc0jvekG8SzUB1OYtzFl4eL7GSSL5svYUJWkAc4ait7m/snoKq9gmuA9SbszlOISc5GdQpzEDwMrUViSZGZTQF+Rbo3qLFTQ6xyoxj953DnMjxZLiaIY1kUi3OospamkuhqU02nURdgEgdBt3KdzmHxiYZHI8VjjjjEqUggWyVY0kSq4JZSzKWBJYkObFVVkJrzOAWYh7gUeaVW+suHJKlSAoq0XUvlUCg91e++INjxLVz5hTEZKLBCLBCLBCPghGwQj4IRYIRsEI+CEEcTTNFn5LUNCaPloPr813ZvT7Efljo2yBDZmzLLPzPOW0eaq0UPM9ahV3WmqPY33vpgAZFEed1HzCuZNpsL8hHwgaHQH99fkLOIc5mUaZvbc0T9ooWABQnVpFG6cDT94dOxxDBk3hQlCtzru9rKk1pW/lAFarr29Og4Z0Z8ybjklHwQjYIRYIR8EIsEIsEIsEIsEIsEI2CEc4IRsEI+CEbBCOMEIsEI2CEfBCLBCLBCLBCNghHwQiwQiwQjYIRzghEMEIjghGwQiwQiwQjjBCNghHwQjYIRxghFghEMEIsEIsEIsEIwwQjjBCLBCNghHwQiGCE/9k=" jsaction="load:str.tbn" class="rg_ic rg_i" alt="Image result for eric n broug" style="width: 145px; height: 204px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: -3px;" data-atf="1"><img id="MDOYAM_vur_cYM:" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExMVFhUXFxgaGRgYGBcaGhsaGB0aGRoYGBoaHyggGholHRgXITEhJSkrLi4uGyAzODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGzUlHyUuLS0tLS0tLS0vLS8tLS0wLS8vLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAQMAwgMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAAEBQMGAAIHAQj/xABDEAABAgMFBAgDBwEHBQEBAAABAhEAAyEEBRIxQVFhcZEGEyIygaGxwULR8AcUI1JicuGCFRYkU5Ky8TOTosLSRCX/xAAaAQADAQEBAQAAAAAAAAAAAAABAgMEAAUG/8QANBEAAgIBAwIEAwUIAwAAAAAAAAECEQMSITEEQRMiUXEyYYEFM7HR8BQjQlKRocHhQ0RT/9oADAMBAAIRAxEAPwC2JSCQDrAswFJI1EEISoEUeoqPcZ+vGD1pSrMA8faGzVJ2g4biqYWoQHPkAEYaOcvlugSVeKhQsocjz/jxiKfaipWLJshs479sTck0UUWmW6XdyJsnCQDxDvxinW/om5UJRCVD4FZH9qtDuPMRfLoWMLRlvsWMhSCApJeFcbApUccttkmSyULSUKGhz47xvgcSztjsdtskq0pAmoB8ikjYcxHM71ulcqYpA7TKYbS/dpq7jKJ+HLeiimu4nMh840VZWy9YLIMehETGBpMxQYig1B9RoDDBCgQ4LiBVIjxLpqOWh/mOaODhGqkxGntMQW3GJEg6wpxGqN7vtYQtvhNDx0MeLlPEK5FGghAb3sxkzWA/DX2k+6fA+0S2Rdd319eMNvuptUkSg3WpPZc57A+/LjCKSogauNuhHvFluiT2Y1RE4OcDoW7GNwWLjLWJjErx6EOQNpA5xoF1bd84nsZ/FljbMQOagPeDHk4IvKSDOmEfnI5U9oiCWjedNBWo7VKPMkxrjgTdybOXBtHkeYxHsTCNbvmPLT9ZGJl2oJLFxvYt4nTxhUqeZJwNiTmC7GteBq+yCFzgpiMiPTP1jVYlEc8srNwag7o1VOABJyERXhJKkkposVBGu47X+UJZ0ycqUFkdgnvDcWZTZVhVY9nT7gtoLPmW/wCIfhfajnV32khKFA/Cn0EMrF0kHWlCyzFPIgV+t0NYjiWG+QZeGanLF2uRrFetRWZ5npAwImSwdrEJxKH7XB/4iwWabLmugKoxyy5QotajKUZfw6RfC/MyOTaNGXrdsm1ZjBNfvpo/7hr674pVsu9UskEOAoh9KekEXTfMxVo6lWcvrAT+YpICSfD1h6m1pxrxaDEobUqBH/qqHyYE/cWM5R2KetOxo1JaDbZZP8JMtIOEoNZZeo7IzNQe08UeZfsw0wDn/EYpQabXoarLSqc1Rn9ZwRItAUHHiNkUgXrMOSR4k+zRgt856EJO1Ir5vA8NsDmkXsqEQrmCKMudOVnMmeBI9I8F3zVf5h44jDeD8xfF+RdZN5JlLCsQG2ukTdJkJ6xM9DYZwdbN/wBQd4toFBlcSrZFRu+7AkgrluQciNc6wde1tWWOgqRTLWAtthnugy024SUuQSH03wMjpIk/Avy+cbTlCZJNcxzarwiscxLOVJS+WJvciGlHaxFLeh6L/OktXNMeIv8Am4kqSgApUlQJU/dIVoN0LTa5YzWD+3D840Te8oOxWaHT5CESY9oPF9TmZkjSoPzjeXeM9fxgeAHqYRKvQHuy1Hn84ll3ioZSDxcwdANQw+/Wj/N/2fKMgD7+v/IH14RkdoBqOkXz3xvSPUj2gSTawlSUnJRYcT82blGW20mYp9Mhw374V3r3OBHvHP4h18JZnisW62qxTJYV2Co9nRwcxsqHpEsu/VlKUhLrLBzk+QLQ7mXPKMtSEpAJ+I1U+1zv0hkK2B3JJtAllQSChnQCWJP6c6Z5tCibb1mYVmisiG2UZjFxuIkSEAhiHBG9KiPaEHSOxldpaWlyUBRZhk7k8h5QzWwFLcb9HrcsJ6w60DHTax+cNL0tKlJKwQ7UByfSo0hLdsx5SNKMRkxTQ00qIKnT8YwJBKg2zQVgRk48HSipclQsditCLWkYgJiipYUS4UPids9Q1PCGi7VMNvSmZ2A6QAkllJBKkPtcn2hlLkvMlqIZSMRqNCkgg7sj4RBeN3ibaOsJICZaQljUKC1qfwBHONkc6cdUiTj56Q8n2FMwLQQ6ZneDtoBQ6GghbJ6J2JnEsqO9a38QCPSHFkn5ExLLlgYt6ifOPInlUptxe1muCqKUuxTul9yybPLRNkyUHEWKC9KE4grPwMU4XjNFBJlJ8H55R2CfKTMSQtCVBJJAIyNa+DwrvewyZciZP6sBUsYjhSA6a0bbR33xePFk5KnRzJVqtCgQ6ANiUxh+9EAdZM8E/wARf1yCmhDfWYiNct4XX8jqKFMue0ElzNI2uoQNPuNaGUunFQJLbA9Y6KkZwFfEn8FZYd0/W6GU2BxKQLQsBu03ADaWY10ME2SwiYpMshiHcnRg8FXLdhXMQAwCqOXYEAlJZttH0fWLAmzIQkKcEGjhm3ANRopJ0hEhb/d79aG3Ic+ao0FxJSwxFTnYBoT7RYkTENmPKB509GqkjiR9bYlqZSkLv7LQNDE0qxo2esazbzkChnyx/UH9Y9/tyzgUmoJ018S2msHc6kS/cJWwcz849gL+0bDqUk6koU5O00zjI7cGw6KITXlOxHCMh5mLrbZlMO3Ph/OXOF67JLOaE8hFXFJnKTZUrKvAtKmfCoFtrF4vkmYFJCklwQ4ivXXdCVzZiVvhQNC2Zp5PDG2SlWWU8rtoB7QVo+oI0fjnBrawJapaVyS2K3taJkhW5SPFIxJ5uecbWC1JmzJqkjukSwdoFX4OTyEVW3WzrJnWh0KYCheo300g3o9b5ckLStTOQRQ+PtCKXY2ZOlqGpLelt8+4xvm1qkroKLSfBY18xyj24ppxIfUe0A3/ADFTCFBKurADKwljiar8hGXTNoGzSae0FrezIuKLQuW8xKtxB30/mILZKqANEOeZf1iJU11YwNnpBMmeFFbaMPU+8Fq1QnG5BblGUwFQag8CKGJJd40QH1D8WH8QttV5pmIllsQzVmGLVS+2vpEt2TgUeNfrhGTqoRxYtcV3sWLlLM4N9h7d0ztqJNP4ziK8z1lntCT8UtXqPmYDkhSpawkZ66b/ACgiasBCwafhkV25+sNgcnDcvk2nXsS3fgmWeWV1CkpL8QKg6ZxRbXa7WSrqpYKQTUpV3aMSXAfOHt323/C2dA0RLfgkJ+UCTpq0VQSDuh5ixEkuZb3xMnh2QPHtVEQ2mz20oUqYsdWO8kYcjlkHZ9+kNCFkEgsaVYPXPJgBlpE18WIy7KVLUSsqSBsIJrs2evgyRzFUq7ZqsCkLKUpzTiUHNM8MTTp34U+XOUMQGIPR3qG1Jdxy2x7avw5SJhtIlpU6erDYnSR22zwnJxshFLngzusxlST2cSgS6TUhtwBruh6eoT+EPsXRdM1AUZpqAWAcDdUxOjobJFSVckjLwMJLRNlBagFzs8kFTVyNKOQ0TWOzomkJSi0rJ0q3nSC07OTQ7l9FrOPzeJT8o3kXLYwHUpPitqc4Fk9Fif8A8kwbSpUoD/c8equMgsLGpgCQsAlBADlliimyYOXpAUWG0Efdrv2yv+4f/qMgNdylz/h7T4YQPD8M+pjI7w36g1F8tcr4h4/OIhMo0DC3zNo5CF9svCYguySk7jTdnDOXoFL1G12z09dMR8WFB4s/spMMZwThOJsLF3yZqvuaKRJvFSZvWgB9mjMzfWyGky8l2iWpDYAaFQLvublHOajG2GONykkhPZLIJqlhCgkByMWZD08coDsEtK5qEqLJKgCeOnjl4x7edk6rD2nd9Gy8d8QWGSZiikEAgPV9Ke8ZXkXJ76j5W72/A6Lb5AVKWmg7JbYGFPQQPKSAzgEANUaZQCq9SJYlKSpUxSCkKSHBNRxfKJLBbArCkhTgDFQaZjPU+8atSlTR8+4uLaYVfRwIUsFqU46fW6F90Yx1ksqD0qK0UDUGGl4DrJamBZjm2Y8YVXPZlJJVhpkcsqv5iA+SsHHwnfJPJseGT1f6j4jE4PJo3TZn6sChdi1Oe3KNlLdVMnfyaJEzMNSCQHoASa6ADOM2WVvR2BFeZz7j+RIASANI3NkEVD++pUSJMsAaKWc+CR84HV0tnEtjQaswS4rpnF1kitkd4E2rD7wsYlLUEhkkOkaDcN1Mt8QW2XQU1gGzXraJyfxiOySAyQk8S3KG1pTQQmSuwsbTpkF2SQQX0LNvERdMlEoQNsxPIBf8QVcyOy/6lesCdLe9IA1Wo/6QPnFIcCy5Jrt6PicntzFhJxdlJAAYkVpV4Buy55HXWhCxiQhQAeujFwM8jFiuuSerQdofmf5gHo3ZQpVoUdZ6wDwUqKUIS/cJTFKEkYg9KMd3rUbY8u2xKlA4iCSWxZU01ixJu8ERubECGaG34ACWeZKAGIB9pb3jS239ZwMMyehPVh0ywFOQWJUphU6BI4wyRdae8R/MbJu5JU+rAAMGDE5b6+UNswFX/vXYP81X/bm//EZF1/sw7BHscAotvkgEKGuY9/rdAU2WFAg5GD7RImLU4QW0yFPE6/KBCnQ0IoRvGcZpcmiPBW5iWJGwkcoc3c3Vpbe/F4SXkshagNp9XiW7LyKeyoOM98QzedUuTdiwShDxHwM7XYetXLfugkq4Up4lo9nWAJndan4gQob6EHyjywWnHOLZYC3gR/MT3wSJRIzBSfMR5mRzjnjD1/yI+oerbjgitqmSCKEKDHZnBV0h0lRzKi5+uJisXnb1KwjIbIf9GJ7oAP5m9PnHqYXpWhhz4bh4y4LOtI6qmWE8z/MRy0BNN3pnAd9oUgJKCWJbC5LnvCngY9tFsDBVRQuCCCHFQXjU3uYtHlT9QYzAJoSxAfVsiC0E2VbrIFQCS/p5+keIk45qFMCkUPFieWXOBL+t33SVOmhnLhCdAp2S7VZzpEMmNvdcgUqKffdhQibMT8OMsNgUXYDcDBNhlJxDZow2aP8AWUVyyXwtaj94ViJU5Wcn2bm3acIfzLxlIRjKgSBoXJ2D+IEoyi6Zvxzg4WNrM6sqh61y3Hwr4w/tYpHHbNfM2RaOuTVSnxpLsoEvhpsdgd0dZlzpkyUhSpYQogFSCXZ8wDSo4ab6HOvBjcuNjA8ibsmuVP4fi/OsL+kiwZ8h6ABZ/wBvyhzdEvstsCfSK/eBWu0LdQAS6U4QKDPM6uYpemI0Ya5UXa65Q6pA/Sn0EK+hiMUhSvzTVK9D7xPcM4iTMcuEBxyJ9oj6GzUJkS04g4cqD5Pt5RWLvcnOOl0WaSNsEy7MVFxlqd0QMlsWJIADkkhgNpMFYyAU4nTuGcEUklyk7XDs/oYjny2IIHHiM49lSyHGaVZcdIIkdrPNiDx0PL0gpgBRblRkeGQRRjHkHYG5XIQ2sdtQ/UfOsP4r8yaFrWpOWJuQAfxaM3Uz0xNPTw1S+RVr4S01Xh6CA5CKvsi02m7ULViU+W2lIFmWEJTiShkaE8tanKMuKV/Q9Hqusjiw6a3ewusktSlgILK0LtlWGd7WNRRiKycIqCABxDaxFYpf4qFDaX8QRDi2oeWsfpPpByTWpM8ZZbpoqirApaXam05cCYbXXZ1SUsSCcWKj7BSvCPUqUU9WDQl2pn9CN5pVLSMQfSnvC5VJrXFbLk19H1jyfuZcPj8iwm3IWZYFXBWN3w8+0R4QDeah2jubx+iOUV+xdYghacnwPTM1ZoMvOZkM9TFcefWt0Wy9JolUXsaWO9h95k2YO/VzlKrSpSUHeWSvh4ww6WXaZtkWAMSmBGlUkEAHTKOfSrxw3tLWTQLly/BSBLL/ANSiY66oOlvDzESyzeLJOS/k1L3jf+jBLmjhglHuqBSQSCDmCCXB3x6mYls6jyIzpth59oKuqtikpSKoSp+IUnLil4qiJZUrMOSXfmY9Xp88cuKGWuVZKnxZtJtRTNTNA7ikqAP6C4Hi3nHf0pCkpWMlMX4hwY+f0pjtHQK0mbdssqLlGJB2tLUcI/0YRHmfai0yhN8NuEvaX5chDbjnpEy0SclSlCn6FDEgjdXD/TCO/wBWCfPUmmCWlWneYE57QwhD04v1djvXrZLEiShMxJyUCVEpOw4cBfSnCNTeSrRZbTaFhjMC6ZsKhKX1ZIAfWL9M9eGDfdL8B1NrdB8np6h+qly1KTOQpCiQQpCyGQQ9CmpfiGyaLh0V6PSrQF9YjGQphVQADB8iI5T0RsPWTFLOUtIPFSlJQkf+RV/THf8AoKEps+aQpSycw7UAjS4qOyObcnbF9/3DIkScMpJSMaHwqUSSSA7OXYEsK7oz+zbOD2EzW/bPfzENb7WFLlIBfFORySXPpDxUsatyhQlUTYJSQ4E7jhm+6YUoVNV1ipRmqSmYpIS0vEyRhOaanE5bNqZxe58pNEgZ7IS3FZkJM5Kc+vXTZX3IMd3OrYpxKBQ2kA7FI7X9VM9sZE1uQlUxanT2lqOe0k7YyG3J7C830oyig9/LFu1P7tPF4HsCgAXLV9h8oBEepz5R4ksssjWo+j8CEE1Ha2M1nGGRXb9GIrVKUEAFTgGg0q5g2zSsKQNdeMeWiXiYb/KPXXTRx4W3zR8z1GXxcjrjhCqzpZaXGo5GHC0UPA+keTZQLHYXETHKPC6qbTVGnpoJRaYskWWiVau/h9Vjy81MhsyWAhlEsmXrHoR6pxjLFXK5JYcSU4z9CoSJJKwAzvt+UNrfKJDHMbImVYkpAV8QKi+5WnJo0vknq1KY0QptrsTQQ3Swisd97N3WdVKeRaeDkFttClTlzAa9YSDsY9nkwjtlwX1LtMvrEbBiH5Vu5Sd4r4EbY4UiOm/Z9PaxOPhXMfeSpLeRbwi/VdP4lNc1JfRr86MTFn2rSGtctX5pIH+la/nFQk94cYvP2t9+yq/Mid5KRTz84osvMcRDfZ+OePpoQyKmkBniY6t9kc8fdpyFEUnP4KQn5GOVpjoP2RKddplnJpR/3j5Qv2njxT6d+LKkqdgK19poH3+YQQXTLNNuAA+kM7psqlXfgQkqWvClKRmoqLADe5i93r9m1mta8alzUTDTEghi1A6VA+TRH0KQLLOYBSkyzMSlkuadgEgbobA4+HDS7VKv6Bob9GujUm7JCDNZU18c1WhWxKUJ2gEBtprrFgsMmVaEJVMlBmYBzRiRmGhH0rvdM5MpACg0zEcSSD3VV8xDm6b5kIlS0lYCgKhjxzZoo3e7HW3APenR6V10nqkBJKlByqYaYFKPxfpEFy7kmhwFJFP1N5vGyr3kzJ0oomoIR1r1FDhADvxMO5Nslkd9P+oQEkM5OtyuJuGcMph/7ihyBlxVZwtCBLQhawFJUOsc48eMg9uhUSAVEsPMCOodemtQwDkvQCKHdqSoCZMySFBA/coqJ4knyGyC5OxFFVRpKuBDBw5YRkTrXOc9k5/WkZC6TipG2/hCWlID947SC4bygYJjEIJIABJ2QwuY/iNuMeNbk1q9j6GTWOLcV8wixlbdpJYfF83z4wUUe0GCIZ0tg4y2bOG6NGbLmnBQvZVfqzwpQhqckqIFILO1IllynD8o0UskAPTSCUZDgITLgjKpPjdfgJifKAXpE15TgiWSM2YcTlEa0ZmE9/W0lQSDQV8Tl5esejDoJSar+vy2M/jqKfqMjWWn9o9BEVsLobcfMfzGS5rykftHpEdoFAYyyxSxNtr5GiM1J+xxNIYR077MJR+6qJyVNUQNjBKT/tPOOc2xGGYtOxahyJEdJ+y5KjZm064gcCUk8NYt9pYnlw6YtJt9xDb7VrO8izrbuzCnwmJKvWWI5yhLR137RrO92zF7J0tuGPC/nHIwIb7Mx5ceDRl5Tfe9jmepEXH7JrQ1tWj80knxQpDeSjFQSmkWz7LJbXgDtlTEgcSk+0U6+OOWCUcjpVuwI7xdS0h1Pu+uXnFT6BAKmqUWqmYa7VKTFnTZTKBfUE8tIqnQ9GEF/wAg8z/EJhjGMIxjwl32Ywb0qAKpYybGSOAA9zDiw4RLCCAQUpIcA1AFISdIl4lyw9cKw54ozhwru5MRp8txi4Tb+y5MyagGWhjKUosMNcSQHws+sT/3ckVGEgblEZRBY7cgTe2tKcMpIDkB+2TR+Ag28r1lolFSVpXkAAQSTsp9M8LSGZVLxuiSJqZcvG4qt1OADknic+DbYbTrF+GhRdsSWToQ4qdd/hvgay2VWCbNV3ghS1qyqASAPrKDbVaXs1nTLdZSpKFBObplqfz2wYrUxJOojZEksKry2x5CdFpWkBJJcBi5q4pVhnGQbDRT7ps3aUs6Ege59ucF2mWlJ60CozbUGnOsS2YMkDj6mPLYPw1/tPlWPKVcrg0zyye/yoks85Kw6TT03GN15HgYrCLUZZcFj7b90NLNeImhsjqn6zEbMfS5JeZcepjXUxrfknAhlZZYKA+wDlCa0TcCSeXHTiIb3Sp5Ms/pEehlxqk6I4W7YoVaXWuW9UqNNrFnhXa7KlcyimJz1ru3w7RdaTMmrWKqUpq5DJxvzhTZ7BimqlhVEvXgW5ws+oeNpQQksTvfuGSZTMkbgI2vFLMNkFWSw4ZxU5ICAz7TQ+Q84gtUwKUToCRyp7QuaPib/ItjWhUccv6SUWmcn9aj/q7XvF5+yu1pMmZKKhjEwqwuHwlKagbHBiLpBcUmdNCwFJUo9pST3sIAFC4FGqIpl+WcWe0NKKklIBCgTietXHtGHqcceqxeFdM0SxPTq7HXumkvFd9pGgSlTftWk+xjjiRD7+/09VlmWeahEwzEKR1lUqZQZyBQkbaRW5U7bA+y8GXp8coZPXb2pEwlBi8dBUfc7VZrVOCsBK0qCUlRSFJISSBXMwp6P3WABOmsBmkH1MWO5L1RNtUqSjtYldo6YQCojkI35KaOSOqdIb2khBJUQQheE4SxLZPpCjoylABMx6pS3ntie/FtZp2+Usc0kQBYj2aGowtyjOm+SjSQRfUtKrRLSkuMKc9HUr5Q+n2I4gAQXNG+veKT0hnKKkdWRiUZSPBRXi5Ak+EPkyyAMJYpZvDbDKR1DGxpKbSt00wpBGbYsRhZaVpmzjMSkdWhwk/mL1V4nLcN8CIveZMVNljECspSon4QlIBD7SXbc5ia1IllHVHEAG7uIVGRcBqRzdnEfSIPJKkMRhCVhh8RIJBz2BtmyPeh6lLxkEOgktXtHCCFE6VKhlzhHfU0yZCx1qZmIEOteFY2Fj3mIAYbXpGnRa8ertK2OJCtcwwdjTTtQLfcNKh3PClqUv8AMSc9peMh7Y5I6tD54UvyEZDEysSMvH5GPZ/dVwPpENlmgEhXF/KvKN7RN2a18NIw4MEmop/r5lJZEk2VezpC1gLUEgu52MH/AIg+75CQtS0l0CiSfX62wHZ7EpT6JGZO7ZtgiWmgS9NH36x9FJqKpHlN0NUWITg5JCQSzanbwEMbCRLlhBLlAO56uG5iNpSAhIGgEB2hQJcbvlHj9Z1cscVXrwenhwokNoZL5kk+ZMB2OUEKBY5EHaXq8SYCrLSpjGNCcjrAwyb6Z5Jc1t9PzFyK8ySDEz6EA1Jpyz4RX7eAhJlgmhGeoNfeGwmAF9POFU5psw0ofYM+6KdDlc42/UHUpRaRuLIFSkh2OYPHT05RzPphZym0lwQSkHQ6qFN1I6vK9mjnn2k2XBPlKr2pZHihRr/5jlE4bZWh9cnFLsVEIh7dlygylT5hZAyGT51hPLQT4Rbb/t6Zl3SigAHrEoUBp2VEjxwpjWII7zvgzmQkYUDTbFo+yezvayr8ktZfY7J/9oo1nTHW/szudP3WZMU5644WBI7CCQQ42lweEJJ7DLksF+3giZLVLlzEKL9rCoEgJIdwDtZPjG8iQolKkhRDsQC2SQQ+4wis9yokfelIUpQ/CQAojs4piVKA3MUcouF0Uln9x9AIzyjcWk6son5laEkhANoUhnVLwKLjulaaf1MV+HGHE2clCCo6aak6AbyaQHZFy0TJxxjHMmYi5yYJQANwCfMx5OIWv9CPNWXllzhktqA2FXags6mBUSoltSAPIAAcOMQi4ZXxTFrLviVhfwIAiSxTlkLdAUBMUmimPZpqG89TE8u0gF1yZ7bghTnZ2VEtvaKR2FaK/wBIejQEiYpE6dh7IZSuwSVpSxDfqEB9lFrlFAwpmMCCw7SgZaqAt3g+ZrqYf9Kb3SuR1eGYl5sgBJlTUgfjSye0U4cgdaxTb4nfjqwkHBNWQ37gtv8AUtXnAnwGPJ1mUjshtgjIElTVEAjIgNXTSMjtQugpgz8PT/mPUDOMEQ2i1JRnm2Qz1jZhxuEFEwylbs9tq2S2pgQSVYsJDHYedYe2SziilDtty3D5xBaJf4ilbQIEclyo6eClqZFKBSAHJA0PtsiG87yCQEgdpqU8ztyg6yywTXSNL8lYpYSwcqDE6DM+kZ59NhnmTkvf0Zphkmsez9gmQjq5PbNcLqO85/LwgS90uhKB3ipISOEAW68VlIlECmF1Pm0FWU4pktcw9pyBoA4NObcosoaXfoT8ZSbiiabZigJxKBLVPrA09DIThDqKqeOfkPKDbYQrtA0FBzqY8kFgSqgG3ziGuMXGEV8y+hu5MjKcPGKL9ocnFLTMPeSvyNCObRdzMxEmK108szWRZYligcHWntHxp4iIRi1kcn6jRd7dkn+v6nPLutRlqxDI0UNqTmIaWvqzY5hQCB1wKATkWSK/0lUIkqpDe2Ia70GvatB4UQff0jWhWrFNnNY7T0ZsmCzWZLqBKcZANGJKz5qA8Y4rZXcDbHdrvl4UpH5Uolj+gMTzceAiWTgpEmvixS8OMJ7ZWitXzAr4CFN7LtHWBNnmLScJJSCnCwIDsoM5eH96nsI3rR7n2in3nbp0q2KVLkmY0kUf4Sp8Zb9Tj6eFg6C46iwXfd8/qRMtCEImTVkhA7SmDJxnMAMBqcxtizXfcRXLBfCAaUzb2f3gC6ETZpSpY7WEBhklI0D8ecWOZeRQMIlKSBQUMcKV42W0WdeEJBC1ntJqAVmpL1EF3gtUlyFIW2YIO3y5wSVTppokgbSCAN9YB6TWdKUlKQRiSSaknIijnjHWFC+/LzxpCFS3AWhfZUxdCgoaGjgRR7bNSZ0xQCgVqxF9CXccO7yPjYb3Qass+LezRUpyFBYqGffCa3VDqKuy22DpTglS0EElKEpd9gAjIrGGMiepj6UXVV3lQOFWDY4fy0+qQhnXZNlrClpxJCkkqFQwId9R4xco8WlwRtjfjySgq59zHLHGTsGUWrAkuXiW23P3jSXQUoNmnKCrtIKlbQE/+T/KPM6fq/FzLSuzNOXFUNzW0YZJCiThNNra+IgKbacalN3U0G/afSJ+kU0YUo+J38Kj64QNdF3krCld0AKCX290kbKP4CNqyPxPUxStvQgTqytRGAkkdkmjAZqrnujy3KIOAioZ/wCIsa0DrMWoSBzJPtCq0yFFfWEdkkgcAGB8axTJOU/Ku4rw6VZFPtSWloSQ5Zw+QCSa+LR5aJRKMzVQLbW2/WgghF3AgrCXWS4bQDs/PyiG9AqWAhQZTEkeBb1iTx1njJcVX1s0a/3bTJZSGTi1aK39oh//AJ5P5p6BnoApXjpTc+kPrItXVHZk+re+kJen9mCrAtbVSpCuDrSj0VE1J+K18y8YrwdRydAixXsof2dZQNJq35r+cV9MMLZaSZElFcIVMPj2W8ieZjSyJ7cFmK7RKQM1LSOZHlHbZqglhsjmP2a2PHbApQLS0KUGyB7oxf6j4x0m8yxERm9ykeAm3TMSJWn4g8kqhZYLvMy0TJyluk4QgBm6sAKDnjWIL3tRUJUiW+NSlEliyUYSlRfJ+0GG+H92SkJT1aSOyA43VHtC1sde48uAggKSQQfTSLH1yRrXYKnkKxXbpQhIw0A35NDGRbgMjQQ8WK0FW18CiaAAlvR4pt6OUEA1YgeMWu9LSOrI/MGii20TVTBKQe0osBkK79kLLkaILeh7I4RULc4rsjpP90phQFGcgltEKbnn5RR+kV0zJTuxS7OkuH2HYeIEJpaHTQCQdsZEUubQcBGRMc6NZLwlTO4sE7MjyNY9tNqagz8h/MV64rsCh1i6h+yNranc/pDifJSKih3GnLKNHXXCL8N8epnweanJA9RV6b/n/wAwtsF5KExRSASsgVegH8Q3n2cLGBJYfErduiO1WOWjqyAzHCN7g57/AJxH7NxRxqTnu3t+vr+B3VSbquxDbJRVvWogP9ZBhE0spsynWolK2S7ZEbdzRLYlutX6QOZ/484R9O7w6uSAmszEGGxwQCd+wRt8NSymeC8uruEWW+BOnzJctQOJSQ4OSRiBPE4Sd0Nb1KjhQjPMjdkH8T5RQOh92TUWpaQopWgAKKS4D5vtIqG2vHUbiu15qlkkihJLbW0plFsijGSoEr00PLlsyZMhKlBiE1J3RTL/AJ6rRNJYAMMPAqzPgIf9JLz6xQlIPZBrvhDaFDEr9LDxz94yxmm9uxSUKSs1ngBASMhCHpdaAmxTzmClhs7SkpfmQYLvG0EA8HfhAlpsiJkhaFghKxlqNU+IIB4iM2N8P9cmlO4P3/wcjEXDoxYUTbMcaArDOzIyBSl/CnpFQtKChakGpSpSX24SQ/AtF1+zycVCZIahKVncMlA8WQPExoyfDsTh8RaujsiXIUcCQnEwUz1w8eJizTpIVCRF1zcXYQVJ2ginF8osMpDJAObDyjLBt8miaXYS2GQUkrw4nJrlRzXk3GDuj80rEyYoM6ykPmUoo52VxUjyYwUmtGUSNMwBTnzhlJRTmedYvexDTuEvSE/9qHGUJBoCddo5Q5SmkCCTgKjRll8tzN7+JhE6GoNMlZS7aPCq1zX7QICkF0nYRt3GHNnvEhGChoztWEt4odCidhikt+BY7D1NpmTUBSZgYh6/MRUellpKJakrIUpVOy/M00+UK+jt82gSylSkgJAA7XbZsykhtz6wov68scwBRUonKgYcqNCyfYaKFBmKFKU4/KMjQgRkTKHVLNLCUJSnIAN84gtMyrbIH+/shCE98pT4Uz46tHsaY4o5vi4/Exyzadoh9kQyeNYXX3aAWSDUZ/LjBtlkLUO+oJZhkT4Eh4V2qw4ZhQC9Hc7TFYR8xLNJ6KRLc0mYpRIJCfiOb7q6wk6W3apKk9XMUVhSV1Z3dgSd1VZaRcLrThkpelCTzJ9IGtFhx4nqVqS52JBFB/SOcPHIoyDCDUEJ+it3Ks4PWUKw5UT3iS+e1tu+LBaLxUZJRKBdQNRs1O6kQX8RgSNcTgbgD8xG91SwJJVqp38HAHrziPi3k4Hq/KQXbKKgMWZ7RPH6Aj212YJJw0epBJNeMbz7T1YSpndksKcuXnA9ptQO0cYwapRxOa/idmlqLai+wunSipdRQegge9JzBoaYczFWvOZiWoOwy+cPHywV8hjHekU6+rqmqmqmJBUFlxhqRsBGcX3oVcKrMklYaZMYqGqQBRJ31JPFtIjscgYQQKgjCf1GgNNBnFlsKGA8oprbjRzikxlJAiScsJSVHIBzwEaIFI8nlw3DyLwgRaq80qWJaQcZZJCgUkBSsRdwHZNaUMOwYrqJI+/KX+WUOZdI8nh/KmPDLgD5CZao0tJyff5N842SYGtCwFEqLBk5nj84448MR3wcSGBoI3SoaaxpNLiAEpVqkhIBBqkUI3OGMVtLqUslSWozDnrQZRcbfIYEjaryJirT7uxrATRSizj9VIKe4GthQpVT+Ivmn/5jyOgS+iiAAPu6SwFSanea5xkaPDZm8RE1297whwhQ7KWoSH+tkRruxKO0kqB4gjZsjxKVCr+X8xGPV4sC0TdMEenm90O4TrWFErGSq8RkDyaIptvmzpSglDYjhDEur8zbA2Zga2dZLSlJYUzG7R+WUa21iVyFyPUtuCSxT1LWJZPZxFTcKgcHq0NLQsgpLFgXPhp5wF0duNU9QU5CRVxu3wde6hLIlJqXrqT/ADEcMW95CPI1GgObKM1QcZsOCRUtv374IWnq0FA7oD1zzfPjEVhtSQtYJZqMaEmrsNzQHetrd99PCKOKUx7qF9yW8JooPy+rfI+cQSK+/GArFPxqIzYOd5JhkhAFBGea3UPQtDzeZmTVDKFky6JS1YjiB1YhjxBFDB2ZfZ7wPaZuB1Fznlk2sBpPkqnRkqWCpk0TLDf1H3Cf90NZCWhdY5ZAD97NTfmVU8qAQykmAcGpjWYYxCo3WnhthWMgCySvxJqjqUjwSke6lQenOIbOoFILM4fnWJHhgE4XEQCStz8KgcnyH8mJIHkLdzvPkW9oDRyIbZbAFEnUxqi1JVkYCvqzEuoKAADsX4MANawul2XbaJaVbGmljsUpKCAecPHHKXwoDklyG2oYkH9yvUxWCWW7Oxy2w/kBQQQpSFMT2kKCkly/FJ3ECEVrpMG+FScZUzpbxdDBGJh/iLRlsR8oyNha9yeY+cex6n7TD+T+/wDo8b9izf8Ar/b/AGW2f3TAYjIyPlvtH7xex9Bh4B7hLmY/w0G4EqJbxjOkB7g3n2jyMj2+q5f0PP8A+P8AXqXDo0MNnDU7L+sILFWdMJqQBXi7xkZFI/B9ERj95EAnpHXzDqGbxAeIb5P4SRoVB/OPYyMP/dftH8EbJfcfV/iKOj3eV+0esOh3oyMjVl+8f67C4/hIngW296WNCsOOAKh5gGMjIkUCrP8AP1gyTGRkcEneBpU5XVzC9RibwEZGQjGQYNkYTHkZDACBAdiPZ5+pjIyAzjW0h6GsGdHv+kOKvUxkZF8XD+n+Sc+UR9IpCepWrCMSUkgih57N0Ua0jtDjGRkPk4j7/kLH+L2C02GW3d8z84yMjIakZ9T9T//Z" jsaction="load:str.tbn" class="rg_ic rg_i" alt="Image result for eric n broug picture" data-atf="3" style="width: 145px; height: 194px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;"></font></div><font face="times new roman, times, serif" size="4">سخرانی جالب دکتر&nbsp;</font><a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjSm_rnjMPkAhXl2eAKHSNEBOQQFjAAegQIABAB&amp;url=http%3A%2F%2Fbroug.com%2F&amp;usg=AOvVaw15fmbicT1RNKJG4GmSzZNg" target="_blank" title=""><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 0);">اریک بروگ</font></a><font face="times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;را می توانید در&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><a href="https://www.namasha.com/v/OESjnjka" target="_blank" title="">اینجا</a>&nbsp;</span>ببینید. اگر خواستید با زیرنویس فارسی هم می توانید در<a href="https://ed.ted.com/lessons/the-complex-geometry-of-islamic-design-eric-broug" target="_blank" title="" style="background-color: rgb(255, 204, 51);"> اینجا</a>&nbsp;ببینید.</font> text/html 2019-09-14T00:22:05+01:00 wars-and-history.com دلالان به اقتصاد تحریمی نفس مصنوعی می دهند یا نفس مردم را می گیرند؟ http://wars-and-history.com/post/2034 <div style="text-align: justify;"><img class="irc_mi" src="https://www.daraian.com/fa/media/k2/categories/618.jpg" alt="Image result for ‫سرزعیم‬‎" width="350" height="422"></div><div style="text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">سرور عزیزم&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D8%B9%DB%8C%D9%85" target="_blank" title=""><font color="#ffff00">دکتر علی سرزعیم</font></a>&nbsp;در روز 27 مرداد 98 در روزنامه ایران مقاله ای منتشر کرده اند که نگاه کوچکی به آن می اندازم و نقدی کوچکتر بر آن وارد می کنم. متن کامل مقاله را می توانید در<span style="background-color: rgb(51, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/519344/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AF" target="_blank" title="" style="">اینجا</a>&nbsp;</span>بخوانید.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">مقاله ی دکتر سرزعیم دارای چند مقدمه و یک نتیجه گیری است. مقدمات این استدلال به شرح زیر هستند.</font></div><div><ol><li style="text-align: justify;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">دلالها دارای اطلاعات کافی برای وصل کردن فروشندگان به مصرف کنندگان هستند.&nbsp;</font></li><li style="text-align: justify;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">دلالها با پذیرش ریسک تغییر قیمت هم ضررهای احتمالی تولید کننده را دمپ می کنند (اصطلاح دمپ از من است) و هم با بازاریابی سریع عملیات تولید را تسریع می کنند.</font></li><li style="text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">آنها به ازای وصل کردن فروشنده به مصرف کننده و همچنین پذیرش خطرات این معامله مبلغی را از هر دو طرف می گیرند که در اصطلاح ایرانی به آن حق دلالی می گوییم.&nbsp;</font></li><li style="text-align: justify;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">دلالها با تأمین نقدینگی در زمان مناسب به کمک تولید کننده می آیند.</font></li><li style="text-align: justify;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">در وضعیت تحریمهای موجود دلالهای به دلیل ریسک بالاتری که تقبّل می کنند سود بالاتری هم می گیرند.</font></li></ol></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">از مقدمات بالا دکتر سرزعیم به نتیجه ی زیر می رسند:</font></div><div><ol><li style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large; text-align: right;">&nbsp;در یک اقتصاد سالم و پویا دلالها قسمتی مشروع از بازیگران صحنه ی اقتصادی هستند.</span></li><li style="text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">در حال حاضر دلالها روند فعالیتهای اقتصادی را تسهیل می کنند و راه تنفس اقتصاد را باز نگه می دارند. در شرایط غیرعادی تحریمی، اقتصاد به فعالیت افرادی احتیاج دارد که بتوانند وارد عرصه پرخطر دور زدن تحریم بشوند در صورتی که اکثر مردم ریسک گریزند. یعنی اینکه اکثریت مردم (که تحریم را برگزیده اند) باید هزینه ی بالاتری که دلالها درخواست می کنند را تأمین کنند.</font></li></ol></div><div style="text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;ایشان پس از این نتیجه گیری یک جمله ی معترضه هم دارند که :" البته با تمام این اوصاف باید با به وجود آمدن پدیده هایی از قبیل بابک زنجانی جلوگیری کرد." اندکی بعد هم اضافه می کنند که : "هم اکنون و در شرایط تحریم که به دلیل مسائل امنیتی نباید دشمنان از شیوه تامین منابع و فرآیند اقتصادی مطلع شوند، شفافیت از اولویت خارج می شود که این امر <b>خطرات عدم شفافیت</b> را هم به دنبال دارد."</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">متاسفانه مقاله ی دکتر سرزعیم هم مقدمات درستی دارد و هم نتیجه گیری درستی. تنها یک نکته ی خیلی مهم در آن مطرح شده ولی بازنشده است که در بالا با صورت بولد آن را نشان داده ایم:&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b style="">خطرات عدم شفافیت</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">فرض کنیم که 100 درصد مردم مدافع سیاستهای خارجی نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و آگاهانه تحریم های بین المللی یا خودساخته ی آمریکا را بر اقتصاد کشور بر تسیلم شدن در برابر ادعاهای غرب ترجیح بدهند. اگر ما یک نظام اقتصادی داشتیم که اقتصاد در دست بنگاه ها و شرکتهای مردمی بود و دولت به جای بنگاه داری فقط به رگولاتوری می پرداخت تمام فرضیات و نتیجه گیری دکتر سرزعیم درست بود. باید سعی می کردیم که در این شرایط مواظب عملیات دلالی دلالها باشیم که عملیات دور زدن تحریم را بی سر و صدا به انجام برسانند تا چرخهای اقتصاد بچرخد حتی اگر شده با هزینه ی بیشتر.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">اما در وضعیت فعلی موجود، که تقریبا تمامی اقتصاد به دست دولت است، و عملا دولت بزرگترین وارد کننده و صادرکننده ی کشور محسوب می شود از کجا معلوم که این عدم شفافیت درخواست شده توسط دکتر سرزعیم راه به فساد نبرد؟ ایشان که به درستی از <b>خطرات عدم شفافیت</b> آگاه هستند و در مورد آن انذار می دهند چه راهکاری برای جلوگیری از این گونه خطرات در نظر گرفته اند؟ از کجا معلوم که مدیر دولتی و دلال غیر دولتی هزینه ی به قول ایشان دو تا سه درصدی حق دلالی را بیست تا سی درصد اعلام نکنند در حالیکه از این بیست تا سی درصد قرار است که فرضا ده تا 15درصدش به جیب همان مدیر دولتی مسئول عقد قرار داد (</font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">یا دخترش یا پسرعمویش یا دیگر بستگان نسبی و سببی اش)&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">برود؟</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">به قول قدما:</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font color="#ff0000" style="" size="5"><b style="">از صلح میان موش و گربه</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font color="#ff0000" style="" size="5"><b style="">بر باد رود دکان بقال</b></font></span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div><div class="mi-body" itemprop="articleBody"> <p style="text-align: justify;"><br></p></div></div> text/html 2019-09-09T01:07:10+01:00 wars-and-history.com چکمه شمر لعین وچکمه آبجی شهین.... هر دو ازچرمند اما این کجا و آن کجا http://wars-and-history.com/post/2032 <div><font face="times new roman, times, serif" size="4"><img src="http://s2.picofile.com/file/8371668418/06666.jpg" alt="http://s2.picofile.com/file/8371668418/06666.jpg" class="shrinkToFit" width="523" height="654"></font></div><font face="times new roman, times, serif" size="4">این که در دنیای امروز فرهنگ منحط غرب برای تزئین ساختمانهای شهری از طرحهایی با اصالت اسلامی استفاده می کند و ما هم به جایش ساختمانهای بیقواره ای مثل این تصویر زیررا می سازیم نشان می دهد که مردم عزیز ایران هم چقدر از واقعیتهای دنیای واقعی پرت هستند. یعنی کلا خداوند متعال در و تخته را خوب با هم جور ساخته<br></font><div><font face="times new roman, times, serif" size="4"><img class="irc_mi" src="https://sakhtemanonline.com/wp-content/uploads/2019/05/rosemall-2.jpg" alt="Related image" width="450" height="338">&nbsp;</font></div> text/html 2019-09-08T00:22:46+01:00 wars-and-history.com اختراع دستگاه‌های جدید در پزشكی، از حذاقت طبیب میكاهد http://wars-and-history.com/post/2033 <h2 dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:37.5pt;margin-bottom:0cm; margin-left:37.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></h2> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:37.5pt; margin-bottom:0cm;margin-left:37.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><img alt="سید محمدحسین حسینی طهرانی.jpg" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/thumb/f/fb/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg/220px-%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg" decoding="async" class="thumbimage" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/thumb/f/fb/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg/330px-%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/f/fb/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg 2x" data-file-width="432" data-file-height="600" width="220" height="306"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:37.5pt; margin-bottom:0cm;margin-left:37.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="times new roman, times, serif" size="4" style="background-color: rgb(102, 255, 255);" color="#ffffff"><a href="http://motaghin.com/fa_booksPage_7557.aspx?gid=7108" target="_blank" title="" style="">یكی از بزرگواران می فرمود</a>:</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:37.5pt; margin-bottom:0cm;margin-left:37.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><b><span lang="AR-SA" style="">یكی از مضرّات پزشكی امروز آنست كه: طبیب را با فهم و با شعور بار نمیآورد. استعمال میزان الحراره (</span><span dir="LTR" style="">Thermometer</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) دیگر مجالی و فهمی برای گرفتن نبض و كیفیت ضربان آن، كه بنا بر طبّ قدیم برای آن سی و دو نوع ضربان قائل بودند و پزشكان از كیفیت هر نوع ضربان، مرض خاصّی را در مبتلا تشخیص میدادند، نگذاشته است.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:37.5pt; margin-bottom:0cm;margin-left:37.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="times new roman, times, serif" size="4"><b>تا كار بجائی رسیده است كه: اخیراً دستگاهی اختراع كرده‌اند كه با آن فوراً میتوان غدّه واقع در سر را تشخیص داد و جای آن را هم مشخّص كرد. و آسیستان پزشك، قبل از معاینه و رؤیت پزشك این عمل را انجام میدهد؛ و تصویر غدّه و كیفیت آن را با مریض نزد طبیب میبرد. این عمل گرچه دارای مزیتی است ولی دیگر قوّه ابتكار و جستجو و كیفیت پیدا كردن غدّه را كه از راه‌های متعدّد اطبّاء پیدا میكردند، از بین می‌برد. و خلاصه مطلب هر چه دائره اختراع و اكتشاف اینگونه اسباب برای تشخیص امراض بیشتر شود، به نسبت كاملاً معكوس، فهم و حذاقت پزشكان تنزّل میكند. و این هم یك آفتی برای پزشكی مدرن است كه خلاصه مطلب طبیب حاذقِ دردشناس تربیت نمیكند، و پزشكان را مانند مأموران یك ماشین فیزیكی و یا یك موتور الكتریكی برای جابجا كردن پیچها و مهره‌ها بر پا میدارد.</b><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:37.5pt; margin-bottom:0cm;margin-left:37.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span lang="AR-SA" style="">سوالی&nbsp;</span>كه برای من عوام&nbsp;كاالانعام مطرح است این است&nbsp;كه اگر ایشان درست می فرمایند ،كه البته چنین است، چرا تا&nbsp;<a href="http://s2.picofile.com/file/8371761918/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87.pdf.html" target="_blank" title=""><font color="#33ff33">تقی به توقی می خورد و آقایان دل درد و دندان درد می گیرند</font></a>&nbsp;می روند در بلاد&nbsp;كفر و زیر دست اطبایی&nbsp;كه حتما به خاطر استفاده از این ابزارها حذاقت&nbsp;كمتری نسبت به اطبای داخلی دارند؟&nbsp;&nbsp;</font></p> text/html 2019-09-07T01:00:05+01:00 wars-and-history.com تسلیت http://wars-and-history.com/post/2031 <font face="times new roman, times, serif" size="4">این که&nbsp;</font><a href="https://www.mfa.gov.ir/portal/newsview/507208/%E2%80%8E%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%89-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%88%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D9%81%D8%AA" target="_blank" title=""><font size="4" face="times new roman, times, serif" color="#33ff33">بزرگواران وزارت امور خارجه درگذشت دیکتاتوری مثل رابرت موگابه را تسلیت بگویند</font></a><font face="times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;و ان مرحوم مغفور را قهرمان ملی بنامند نشان می دهد که این بزرگواران چقدر از واقعیتهای دنیای&nbsp; امروز به دور هستند..... مثل این میماند که نخست وزیر پاکستان درگذشت ملامحمد عمر را تسلیت بگوید و آن خاقان مغفور را قهرمان ملی بنامد..... واقعا که</font> text/html 2019-09-04T23:52:37+01:00 wars-and-history.com the point of view http://wars-and-history.com/post/2030 <font face="times new roman, times, serif" size="4"><img src="http://s5.picofile.com/file/8371486668/images.jpg" alt="http://s5.picofile.com/file/8371486668/images.jpg"> </font><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">رفیق استالین از دید حزب(سمت راست) و رفیق استالین از دید پیکاسو (سمت چپ)&nbsp;</font></div>