جنگها و تاریخ Wars & History رضا کیانی موحد - محمدحسین پاز http://wars-and-history.com 2019-06-17T09:50:39+01:00 text/html 2019-06-17T05:15:41+01:00 wars-and-history.com درسهایی از رمضان؛ قسمت دهم http://wars-and-history.com/post/2000 <font face="times new roman, times, serif" size="4">قبل از ادامه بحث درباره مرحله اخر عملیات رمضان نگاهی بیندازیم به&nbsp;<font color="#ff0000"><a href="http://s3.picofile.com/file/8363826168/5سازمان_رزم_ایران_در_عملیات_رمضان.pdf.html" target="_blank" title="">سازمان رزم نیروی تک ور</a>.</font></font> text/html 2019-06-16T03:18:51+01:00 wars-and-history.com همه جا آسمان همین رنگ است؟ http://wars-and-history.com/post/1999 <font face="times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;البته بد نیست بدانیم وقتی که&nbsp;<a href="http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1997" target="" title=""><font color="#ff0000">بحث دموکراسی</font></a>&nbsp;می شود&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.aparat.com/v/RwEic" target="_blank" title=""><font color="#ff0000">در این اطراف</font></a>&nbsp;همه جا آسمان آبی است.</font> text/html 2019-06-14T04:38:24+01:00 wars-and-history.com حدیث هفته http://wars-and-history.com/post/1998 <div><font size="4">تواضع و فروتنی زینت بخش علم و دانش است، ادب داشتن و اخلاق نیک زینت بخش عقل است، خوش روئی با افراد زینت بخش حلم و بردباری است.</font></div><div><font size="4">امام جواد(ع)</font></div> text/html 2019-06-11T15:38:38+01:00 wars-and-history.com رسیدن به قله ی دموکراسی از گردنه ی سخت شعور ممکن است http://wars-and-history.com/post/1997 <font face="times new roman, times, serif" size="4">با این&nbsp;<a href="http://www.gifgif.ir/Product/pCode-8592" target="_blank" title=""><font color="#ff6666">سطح شعوری که بعضی از ملت دارند</font></a>&nbsp;هنوز تا رسیدن به دموکراسی خیلی راه مانده..... متاسفانه کم هم نیستند امثال این دوستمان....</font> text/html 2019-06-08T16:24:26+01:00 wars-and-history.com لژیون در برابر فالانکس http://wars-and-history.com/post/1996 <div><font face="times new roman, times, serif" size="4">یک <font color="#ff0000">ب<a href="https://www.aparat.com/v/UGupt" target="_blank" title="">حث تاریخی</a></font>&nbsp;درباره رویارویی لژیون های رومی و فالاکنسهای یونانی</font></div><div><br></div> text/html 2019-06-05T15:12:24+01:00 wars-and-history.com حدیث هفته http://wars-and-history.com/post/1867 <div><div><font size="4">همانا از امام و راهنمای جامعه مساوات و عدالت خواسته شده است که در سخنان صادق، در قضاوتها عادل و نسبت به وعده هایش وفانماید. امام رضا (ع)</font></div><div><br></div></div> text/html 2019-06-03T14:46:49+01:00 wars-and-history.com کلامات قصار http://wars-and-history.com/post/1994 <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;"><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">به امید آن که دوست دارانمان دوستمان بدارند و آن ها که دوستمان</span></strong><strong style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;"><span lang="FA" dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;"><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ندارند، خداوند قلبشان راتغییرجهت دهد. اگر نتوانست قلبشان را</span></strong><strong style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;"><span lang="FA" dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;"><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">تغییرجهت دهد، مچ پایشان را تغییرجهت دهد تا آنان را از لنگیدنشان</span></strong><strong style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;"><span lang="FA" dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;"><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">بشناسیم!&nbsp;</span></strong></span><div><strong style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;"><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255);">دعای ایرلندی</span></strong> </div> text/html 2019-06-01T15:17:39+01:00 wars-and-history.com درسهایی از رمضان؛ قسمت نهم http://wars-and-history.com/post/1995 <font face="times new roman, times, serif" size="4">مرحله ی چهارم عملیات رمضان چیز خاصی برای ذکر کردن ندارد. ساختار نیروی تک ور را می توانید در<font color="#ff0000">&nbsp;<a href="http://s4.picofile.com/file/8362299318/سازمان_رزم_ایران_در_عملیات_رمضان_مرحله_چهارمpptx.pdf.html" target="_blank" title="">اینجا</a></font>&nbsp;ببینید. قرار بود که عملیات با دو فلش موازی شرقی-غربی از بالای آب گرفتگی روبرو به پاسپاه کوت سواری و توسط لشکر نصر سپاه و لشکر 21 حمزه نیروی زمینی ارتش انجام بشود.</font><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">با آبگرفتگی بیشتر منطقه توسط عراق قرار شد که تیپ31 عاشورا به همراه تیپ1 لشکر21 حمزه از روبروی پاسگاه کوت سواری به خطر بزنند و تیپ21 امام رضا (ع) و تیپ3 لشکر21 حمزه از جنوب منطقه ی موسوم به 5 ضلعی حمله کنند.&nbsp;</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">حمله در ساعت 22:40 روز اول مرداد شروع شد اما با دفاع سرسختانه دشمن نیروهای تک ور با تحمل تلفات ناچار به عقب نشینی به مواضع پدافندی خودشان شدند.</font></div> text/html 2019-05-31T06:50:45+01:00 wars-and-history.com به مناسبت روز جهانی قدس؛ ریحانه استشهادیه http://wars-and-history.com/post/1479 <div style="text-align: justify; font-family: times new roman,times,serif;"><div style="text-align: center;"><img src="http://mimmahdavi.persiangig.com/weblog/Qaleb/adv/reihane-logo.jpg" border="0" hspace="0"></div><font size="4">این که در کشوری زندگی می کنم که در آن یک<span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"> <a title="" href="http://reihane.mihanblog.com/" target="_blank">دختر 14-15 ساله</a></span> (اگر زنده مانده باشند انشالله الان باید 27-28 سالی داشته باشند) آرزو کند که بمبی به خود ببندد و وبلاگی بنویسد و بعد از 6-7 ماه آن را ول کند و بعد از 13 سال&nbsp;در حدود نیم میلیون بازدیدکننده داشته باشد نشانگر این است که آرمان فلسطین همچنان در میان هم وطنان عزیز طرفداران زیادی دارد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify; font-family: times new roman,times,serif;"><font size="4">درود بر شما مردم غیور</font></div> text/html 2019-05-29T05:43:49+01:00 wars-and-history.com کراش http://wars-and-history.com/post/1991 قبلا چندتایی عکس از سقوط هواپیماهای جنگی داشتیم... این هم چندتا سقوط هواپیمای غیرنظامی<div><img src="http://s8.picofile.com/file/8361254300/disaster2000_africa_plane3.GIF" alt="http://s8.picofile.com/file/8361254300/disaster2000_africa_plane3.GIF"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8359872526/9Vk0Fxp.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8359872526/9Vk0Fxp.jpg"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8359872550/4a5245291d8a3c993f0724de5b9437a7.png" alt="http://s9.picofile.com/file/8359872550/4a5245291d8a3c993f0724de5b9437a7.png" class="shrinkToFit" width="911" height="654"></div> text/html 2019-05-28T09:27:11+01:00 wars-and-history.com درسهایی از رمضان؛ قسمت هشتم http://wars-and-history.com/post/1993 <font face="times new roman, times, serif" size="4">همانطور که در درسهای قبلی ذکر شد در مرحله ی دوم عملیات رمضان لشکر نصر به فرماندهی حسن باقری از همان محوری که در مرحله ی اول لشکر فتح وارد عمل شده بود حمله کرد که این حمله با شکست مواجه شد و قرار شد که مرحله ی سوم عملیات در روز 30 تیر61 آغاز شود. تغییر اساسی که در این مرحله نسبت به مرحله ی دوم به عمل آمده بود این بود که قرار شد لشکر فجر باپشتیبانی دو تیپ از لشکر 77 نیروی زمینی ارتش در محور شمالی لشکر فتح به مثلثهای عراق حمله کرده و مثلثی اول را فتح کند. پس از پاکسازی این لشکر باید تا راس کانال ماهی به پیش می رفت و با احداث یک خاکریز شرقی-غربی جبهه شمالی منطقه را از مرکز جدا می کرد تا لشکر فتح از آسیب ضدحمله ی زرهی عراق در امان بماند. همزمان با لشکر فجر لشکر فتح باید در همان مسیری که در مرحله ی اول پیش روی کرده بود به سمت کانال پرورش ماهی می رفت و با تکیه به کانال در جهت غرب دفاع می کرد. پشتیبانی لشکر فتح با دو تیپ زرهی از لشکر 92 زرهی و یک تیپ پیاده از لشکر 21 نیروی زمینی بود.</font><div><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4"><img src="http://s9.picofile.com/file/8361468684/%D8%B0_00%D8%A6%D8%A6%D8%A6nn1.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8361468684/%D8%B0_00%D8%A6%D8%A6%D8%A6nn1.jpg" class="shrinkToFit" width="424" height="654"></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">در این مرحله به دلیل ابگرفتی روبروی پاسگاه بوبیان عملا قرارگاه نصر از کار افتاده بود و امکان عمل نداشت و قرارگاه قدس در جبهه ی شمالی در مواضع پدافندی قرار داشت. برای اینکه در هنگام درگیری با زرهی عراق اشکالی به پیش نیاید به تمامی واحدها گفته شده بود که هیچ تانک و زرهپوشی را وارد عملیات نکنند و به مجرد روبرو شدن با هر گونه ادوات زرهی آن را منهدم کنند.</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">هر دو قرارگاه در ساعت 2:40 صبح روز 30 تیر عملیات خود را آغاز کردند. قرارگاه فجر در ابتدا پیشروی هایی به دست آورد اما در نهایت نتوانستند نفوذ مناسبی در خطوط دشمن انجام بدهند. در میان نیروهای لشکر فتح دو نیروی فتح 1و2و4توانستند به صورت مناسبی در خطوط عراقی ها نفوذ کنند اما واحدهای فتح3و5 به صورت عمیقی در مواضع عراقی ها رخنه کردند و در نهایت با محاصره کردن و انهدام چند تیپ زرهی عراق توانستند در کنار پل های کانال پروش ماهی خود را به کانال برسانند و با همدیگر الحاق کنند.</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4"><img src="http://s9.picofile.com/file/8361461684/%D8%B0_00nn1.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8361461684/%D8%B0_00nn1.jpg" class="shrinkToFit" width="424" height="654"></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">همانطور که دیده می شود تیپ 25 کربلا خود را به پل کانال رساند و جناح چپ خود را به آبگرفتگی مصنوعی که عراقی ها ایجاد کرده بودند داد. در چناح راست این تیپ تیپ27 حضرت رسول (ص) با عبور از دفاع عراق خود را به کانال ماهی رساند.</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">د رمحور شمالی عملیات تیپ17 قم از لشکر فجر توانست با نفوذ به مواضع عراق خود را به خاکریزهای مثلثی برساند اما با فشار عراق و این این نکته که جناح هایش خالی مانده بود مجبور به عقب نشینی شد.</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">فتح 1و2 هم با مقاومت عراق و هم با چند میدان مین پیشبینی نشده مواجه شدند و در نهایت مجبور به عقب نشینی شدند. به دلیل اینکه تیپ27 و تیپ25 لشکر فتح به عراق جناح داده بودند و با روشن شدن هوا امکان زدن خاکریز برای تامین جناح راست این دو واحد از دست رفته بود از قرارگاه کربلا به این واحدها دستور عقب نشینی داده شد و در نهایت تا ساعت 8 صبح تمام این واحدها به عقب برگشتند. در این مرحله در حدود 450 تانک عراقی و 145 زرهپوش و خودروی آنها منهدم شد. شکست مرحله ی سوم عملیات رمضان سبب شد تا فرماندهان سپاه ابتکار دیگری را در دستور کار خود قرار دهند تا گره از کار گشوده شود. در قسمت بعدی به این ابتکار خواهیم رسید.</font></div><div><br></div> text/html 2019-05-26T05:00:13+01:00 wars-and-history.com بله، سرور من! نه سرور من! البته سرور من! شما درست می فرمایید. http://wars-and-history.com/post/1990 <p style="DIRECTION: rtl" align="center"><img style="WIDTH: 229px; HEIGHT: 303px" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/36/Hagakure.jpg" complete="true" width="229" hspace="0" height="303" border="0" align="bottom"></p><p style="DIRECTION: rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">من نمیدانم&nbsp;</font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">که قبلا درباره آیین سامورایی صحبت&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">کده ام اینجا یا خیر اما الان&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">که با این فرمان در حال شاخ به شاخ شدن با ترامپ هستیم بدنیست&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">که نگاهی به آیین سامورایی گری بیندازیم</span></p><p style="DIRECTION: rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">کتابی که درباره اش صحبت می کنم نامش هست : رسم و راه سامورایی(آیین نامه سلحشوران ژاپنی) که کلا به </font><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hagakure" target="_blank"><font size="4" face="times new roman,times,serif">هاگاکوره</font></a><font size="4" face="times new roman,times,serif"> معروف است. این کتاب در قرن 18 توسط یک سامورایی به نام یاماموتو چونه تومو نوشته شده و تبدیل به کتاب مقدس سامورایی ها شده است.&nbsp;&nbsp;</font></p><p style="DIRECTION: rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">هاگاکوره&nbsp;روش های تکنیکی مبارزه و شمشیر زنی را بررسی نمی کند بلکه به آداب و رسوم، قواعد و هنجارهایی که یک سامورایی باید رعایت&nbsp;کند می پردازد.هاگاکوره کتابی است نسبتا کوتاه که هموزن خود&nbsp;طلا می ارزد.&nbsp;به ویژه آنکه&nbsp;ترجمه فوق العاده زیبای دکتر هاشم رجب زاده شیرینی خاصی به کتاب بخشیده است. نکته مهم این است&nbsp;که دکتر یک مقدمه بلند و اساسی هم درباره سامورایی ها و خود کتاب نوشته اند که به اندازه خود کتاب ارزش مند و آموزنده است. <br>نسخه ای که من دارم چاپ اول 1371 و متعلق به انتشارات آستان قدس رضوی است.&nbsp;&nbsp;متن کتاب را (بدون مقدمه) با فرمت ورد می توانید از </font><a href="http://s2.picofile.com/file/7130269993/HAGAKORE.doc.html" target="_blank"><font size="4" face="times new roman,times,serif">اینجا</font></a><font size="4" face="times new roman,times,serif"> دانلود کنید. قسمتهایی از کتاب را هم در زیر آورده ام.&nbsp;</font></p><p style="DIRECTION: rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">(در سال 1999 </font><a href="http://www.imdb.com/name/nm0000464/" target="_blank"><font size="4" face="times new roman,times,serif">جیم جارموش</font></a><font size="4" face="times new roman,times,serif"> بر اساس&nbsp;آموزه های&nbsp;این کتاب فیلمی با نام </font><a href="http://www.imdb.com/title/tt0165798/" target="_blank"><font size="4" face="times new roman,times,serif">روح سگ</font></a><font size="4" face="times new roman,times,serif"> ساخته است. )</font></p><p style="DIRECTION: rtl" align="justify"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><strong>&nbsp;</strong></span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><strong>نشان از مردان راستین کمتر یابم</strong></span></font></font></p><p class=" " style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><strong><font size="4" face="times new roman,times,serif">از آشنایی پرسیدم که حکیم کی یوآن وقتی گفت:« در علم پزشکی، ما زن و مرد را در طبیعت جدا می دانیم؛ یکی را مثبت و دیگری را منفی می شناسیم؛ و بر این پایه –راه درمان این دو جنس تفاوت دارد. تپش قلب مرد هم با زن فرق دارد. اما، در پنجاه سال گذشته نبض مردان رفته رفته مانند زنها شده است. با دریافتن این دگرگونی و پدیده ی درونی، بجا دیدم که –برای نمونه- چشم درد مردان را با همان شیوه که درباره ی زنان چاره ساز است درمان کنم. چون روش درمان مردانه را در بیماران مرد این زمانه چار ساز ندیدم، دریافتم که درین روزگار وارونه ساز مردان هم جوهر مردی را از دست داده اند. این واقعیت بی چون و چرایی است که آن را خود به تجربه دریافته و بر همه فاش ساخته ام.» چون، با در یادداشتن این سخن، مردان امروز را در گرداگردم می نگرم، آشکارا می بینم که نبض آنان چونان زنان می زند، و کسانی از آن میان که به راستی مرد باشند، کمند. با این زمینه، این روزها بسیار آسان می توان با کمتر کوششی بر همگنان سر و سرور شد و به پایه و جایگاه رسید.</font></strong></span></p><p class=" " style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><strong><font size="4" face="times new roman,times,serif">نشانه دیگراز میان رفتن مردی و مردانگی در زمانه ی ما این است که بسیار اندکند کسانی که بزهکاری دست بسته را به دست خود گردن زده باشند، یا اگر کسی در هنگام خودکشی سنتی(هاراگیری) ازیشان بخواهد که تیغ خلاص را فرودآورند مردان این روزگار بهتر آن می بینند که به بهانه ای از این کار بگریزند. تا چهل-پنجاه سال پیش، اثر زخم بر تن و روی داشتن مهر و نشان مردانگی بود وران صاف و بی زخم نمودار زبونی مردان؛ تن بی زخم چنان شرم آور می نمود که مرد سلحشور پروای نشان دادن آن رابه مردم نداشت و بسا بهتر می دید که خود را زخم بزند تا از این ننگ برهد. از مردان چشم آن داشتند که نترس وتوفنده و پرجوش باشد. اما امروز بی باکی را نابخردی می دانند،زبان آوران –سخن را در خدمت گریز از مسئولیت و تن آسایی می نهند. از جوانان می خواهم که در این نکته بیندیشند و به هوش آیند.</font></strong></span></p><p class=" " style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" align="justify"><strong><font size="4" face="times new roman,times,serif">&nbsp;</font></strong></p><p class=" " style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" align="justify"><strong><font size="4" face="times new roman,times,serif">دولتمردان نوآیین&nbsp;</font></strong></p><p style="DIRECTION: rtl" align="justify"><strong><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><span dir="rtl" lang="AR-SA">شاید که بیندیشیم که حکومت درست بر کشور و برجهان، کاری است بس</span><span lang="AR-SA"> <span dir="rtl">دشوار که بسیاری از مردم با آن برنیایند. اما اگر به حقیقت بنگری،</span> <span dir="rtl">بلندپایگانی که در حساسترین مقامها و مراجع قدرت در دستگاه دولتند، و</span> <span dir="rtl">مشاوران و دولتمردان امارت ما به چیزهایی می پردازند که فن و هنر و دانایی</span> <span dir="rtl">ورای آنچه که من در این کلبه حصیریم با شما گفته ام، در کارندارد. براستی</span> <span dir="rtl">که بر پایه ی اصولی که گفتم می توان کشوری را به شایستگی اداره کرد</span></span></font></font></strong><strong><font size="4" face="times new roman,times,serif">. <br><span dir="rtl" lang="AR-SA">گذشته از هر چیز دیگر، رسم و راهی در کار این دولتمردان است که مرا بیش و</span><span lang="AR-SA"> <span dir="rtl">کم، ناراحت می دارد، چرا که اینان بی اعتنا به سنتهای این سرزمین و درمانده</span> <span dir="rtl">از شناختن درست از نادرست، همان هوش و مایه و توان مادرزادی را سرمایه</span> <span dir="rtl">ساخته اند</span></span>. <br><span dir="rtl" lang="AR-SA">دیوانسالاران بیش از اندازه به</span><span lang="AR-SA"> <span dir="rtl">خود مطمئن و خویشتن بین شده اند، زیرا که</span> <span dir="rtl">مردم، از روی بیم، با آنان چاپلوسی می کنند. در پایشان می افتند و می</span> <span dir="rtl">گویند:بله، سرور من! نه سرور من! البته سرور من! شما درست می فرمایید</span></span>.&nbsp;</font></strong></p> text/html 2019-05-24T06:04:54+01:00 wars-and-history.com درسهایی از رمضان؛ قسمت هفتم http://wars-and-history.com/post/1992 <font face="times new roman, times, serif" size="4"> در درسهای قبلی این سلسله دروس دیدیم که عملیات رمضان با یک تک جبهه ای از شرق به غرب برای محاصره ی بصره برنامه ریزی شده بود.</font><div><font face="times new roman, times, serif" size="4"><img src="http://s8.picofile.com/file/8359871876/%D8%B0_002.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8359871876/%D8%B0_002.jpg" class="shrinkToFit" width="471" height="654"></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">طبق نقشه ی بالا قرار بود که حمله از چهار محور اصلی انجام شود که چون عراق در منطقه ی جنوب پاسگاه بوبیان آب انداخت راهکار قرارگاه نصر مسدود شد و عملیات در 3 محور شمالی تر صورت گرفت. به هرحال دو قرارگاه قدس و فتح نوانستند از خاکریزهای مثلثی در شمال عبور کنند و تنها قرارگاه فتح توانست به شمال کانال پرورش ماهی برسد که آن هم با پاتک زرهی عراق مجبور به عقب نشینی شد.</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4"><img src="http://s9.picofile.com/file/8360697384/07.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8360697384/07.jpg" class="shrinkToFit" width="551" height="654"></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">در مرحله ی دوم عملیات قرار شد که تعدادی از واحدهای زبده تر لشکر فتح سپاه به قرارگاه نصر واگذار شوند تا عملیات از همان محوری که قرارگاه فتح توانسته بود در مرحله ی اول در آن موفق شود توسط لشکر نصر انجام شود. همانطور که گفته شد این عملیات هم موفق نبود و در نتیجه پس از دو سه روز قرار شد که مرحله ی سوم عملیات رمضان اینبار توسط لشکر فتح سپاه انجام شود. قبل از بررسی مرحله ی سوم عملیات رمضان اول نگاهی به&nbsp;<a href="http://s8.picofile.com/file/8361461826/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B2%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85.pdf.html" target="_blank" title="">ترکیب نیروی تک ور</a>&nbsp;بیندازیم.</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">همانطور که دیده می شود اینبار قرار شد دو لشکر فتح و فجر سپاه وارد عمل شوند. برنامه ریزی شد که لشکر فجر از مثلثیهای اول و دوم حمله کند و پس از پاکسازی مثلثی ها شروع کند به ساختن یک خاکریز شرقی-غربی که باید جبهه شمالی را تامین می کرد تا عراق نتواند دوباره با تک زرهی لشکر فتح را قیچی کند. از جنوب لشکر فجر لشکر فتح سپاه با پشتیبانی عناصری از نیروی زمینی ارتش مجددا مانند مرحله ی اول وارد عمل شده و وظیفه داشت تا با رسیدن به کانال پرورش ماهی فاصله ی پاسگاه زید تا پاسگاه بوبیان را پاکسازی کند و با چسبیدن به کانال ماهی از شرق خود دفاع کند. همانطور که گفته شد جناح راست این لشکر باید توسط خاکریز احداث شده توسط لشکر فجر پوشش داده می شد.</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">قرارگاه های قدس و نصر هم باید به ترتیب در شمالی ترین و جنوبی ترین قسمتهای جببه موضع پدافندی می گرفتند.</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">در کالک زیر استقرار نیروی تک ور ایران را در مرحله ی سوم عملیات رمضان می بینید</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4"><img src="http://s9.picofile.com/file/8361468684/%D8%B0_00%D8%A6%D8%A6%D8%A6nn1.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8361468684/%D8%B0_00%D8%A6%D8%A6%D8%A6nn1.jpg" class="shrinkToFit" width="424" height="654"></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">شرح عملیات و وقایعی که روی داد را در درس بعدی پیگیری می کنیم.</font></div> text/html 2019-05-23T13:46:54+01:00 wars-and-history.com تصاویر نبرد در اقیانوس آرام (4) http://wars-and-history.com/post/866 <p> عکسهایی از حمله ناو هواپیمابر یورکتان به مواضع ژانی ها در جزیره ی ویک در روز 5ام اکتبر 1943 توسط یک عکاس مجله ی لایف</p><p><img align="baseline" alt="" src="http://s8.picofile.com/file/8359875918/wk1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p><p>&nbsp;</p><p><img align="baseline" alt="" src="http://s8.picofile.com/file/8359875934/wk6.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p><p>منبع</p><p><br>http://m1pencil.wordpress.com/2014/01/02/high-quality-ww2-colour-photos-vi/<br><br><br> </p><div id="__if72ru4sdfsdfrkjahiuyi_once" style="display: none;"></div><div id="__hggasdgjhsagd_once" style="display: none;"></div> text/html 2019-05-21T13:27:03+01:00 wars-and-history.com آخرین فیلم از جبهه ی اودا در جنگ جهانی دوم، روزهای آخر http://wars-and-history.com/post/1206 <font face="times new roman, times, serif" size="4">تاریخ سراسر درس است. از جمله ی این درسها این است که بچه های کم سن و سال شاید که آدمکشهای خوبی بشوند اما سربازان خوبی نخواهند شد. پیچیدگی های میدانهای نبرد امروزی به قدری زیاد است که نه تنها ذهنهای کارآزموده ی سربازان حرفه ای در برابر آن کم می آورند بلکه تجزیه و تحلیل وقایع و رویدادها تنها با کمک کامپیوترهای قدرتمند و شبیه سازی های قوی ممکن است.<br></font><div><font face="times new roman, times, serif" size="4"><font color="#ff0000"><a href="https://www.namasha.com/v/rIxgx74y" target="_blank" title="">فیلمی می بینیم</a>ا</font>ز آخرین روزهای جبهه ی اودر قبل از فروپاشی و کودک سربازان هیتلر. سربازانی که نتوانستند تغییری در نتیجه ی جنگ ایجادکنند.&nbsp;</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">به این موضوع برخواهیم گشت.<br></font><br> </div>