چهارشنبه 27 فروردین 1393 10:19 ق.ظ نظرات ()


رضاکیانی موحد

پس از پایان جنگ فالکلند یک گروه موسیقی راک ،با عقاید آنارشیستی، به نام کراس  تصمیم گرفتند که به مارگارت تاچر درسی بدهند. آنها با استفاده از انتخاب بعضی قسمتهای سخنرانی های مارگارت تاچر و رونالد ریگان نواری تهیه کردند که وانمود شده بود یک مکالمه ی تلفنی بین این دو رهبر سیاسی جهان غرب است. در طی این مکالمه ی جعلی به نظر می رسید که ریگان قصد دارد تا از اروپا به عنوان جبهه ی جنگ استفاده کند تا به رهبران شوروی [سابق] نشان دهد که آمریکا تصمیم گرفته تا یک جنگ هسته ای راه بیاندازد درحالیکه ظاهرا تاچر اشاره می کرد که ناو شفیلد عمدا قربانی شده تا آتش جنگ فالکلند گسترده تر شود.

هنگامی که در سال 1983 این نوار در میان مردم پخش شد دولت امریکا آن را به عنوان یک ضدتبلیغ که ساخته و پرداخته ی کا.گ.ب می باشد ارزیابی کرد. به هر حال پوشش خبری مطبوعات بریتانیا در سال 1984 سبب شد که منبع اصلی تولید این نوار کشف شود. کراس برای پنهان نگاه داشتن هویت خود کوشش زیادی کرده بود و هنوز معلوم نیست که خبرنگاران روزنامه ی آبزرور چگونه توانستند دست داشتن آنها را در ساخت این نوار کشف کنند. اطلاعات رسمی سازمان ام.آی-6 ،که در ژانویه 2014، در دسترس عموم قرار گرفت نشان از نگرانی رئیس این سازمان می دهد. در نامه ی یک مشاور وزارت امور خارجه به تاچر آمده است: "به نظر می رسد که این یک عملیات خرابکاری باشد. ام.آی-6 شک دارد که کار روسها باشد. ممکن است که سرویس اطلاعاتی آرژانتین پشت این قضیه باشد یا ممکن است که گروه های چپ داخلی مسئول آن باشند."

منبع

http://en.wikipedia.org/wiki/Thatchergate