چهارشنبه 20 مرداد 1395 07:28 ق.ظ نظرات ()

8-عملیات ششم

یکی از گروهان های ما در حالیکه زمین مرتفعی را اشغال کرده بود مورد حمله قرار گرفت و از موضع خود به عقب رانده شد. پش