شنبه 10 اسفند 1398 06:21 ق.ظ نظرات ()
فرمانروای زیرک پای بند پیمان خویش نتواند بود و نمی باید بود آنگاه که به زیان او است و دیگر دلیلی برای پای بندی به آن در میان نیست.
نیکولو ماکیاولی