پنجشنبه 1 اسفند 1398 08:23 ب.ظ نظرات ()
هنرمند گـُلی است که از دل سخت سنگ بیرون بیاید و به خورشید لبخند بزند.
پی نوشت: خودم می دونم خیلی بیمزه بود