پنجشنبه 3 بهمن 1392 10:07 ق.ظ نظرات ()

1914 دراگونهای فرانسوی در حال اسکورت اسرای آلمانی

اژدهاسوارها در اصل نیروهای پیاده نظامی بودند که جابجایی آنها به وسیله اسب صورت می گرفت. آنها جنگ را مانند پیاده نظام انجام می دادند اما ناچار بودند که مهارتهای سوارکاری یک نیروی سواره نظام را نیز فراگیرند. در بیشتر ارتشهای قرن هفدهم و هجدهم اروپایی چنین واحدهایی وجود داشت و پس از مدتی بعضی وظایف سواره نظام سبک اسلحه نیز بر عهده هنگهای اژدهاسوار گذاشته شد و اژدهاسوارها ناچار جنگیدن از پشت اسب را نیز فراگرفتند.
خواستگاه اولیه اژدهاسوارها از کشور فرانسه و هنگامی بود که نیاز بود تا پیاده نظام به سرعت جابجا شود. یک مثال از این اژدهاسوارهای اولیه فرمانی بود که "لوئیس ماسوئو" در طی عملیاتی در نزدیک "مونز" صادرکرد و 500 نفر نیروی پیاده نظام را با این روش جابجاکرد. در سال 1552 شاهزاده "الکساندر پارمایی" برای اجرای اصل غافلگیری چند گروهان پیاده نظام را بر پشت اسب جابجاکرد. بعضی حدس می زنند که اولین واحد اژدها سوار در زمان "مارشال دوبرساک" (1600) تشکیل شد. بر اساس بعضی منابع آلمانی اژدهاسوارها اولین بار توسط "کنت ارنست فون مانسفلد"(1580-1626) ،یکی از بزرگترین پیشگامان نظامی آلمان، تشکیل شدند. مانسفلد ، که فنون نظامی گری را در مجارستان و هلند فراگرفته بود، اغلب برای افزایش سرعت جابجایی پیاده نظامش از اسب استفاده می کرد. به هرحال، همانطور که ذکر شد کشورهای زیادی در این راه قدم گذاشته بودند.
ممکن است که نام اژدهاسوار از یک نوع تفنگ چخماقی اولیه به نام "دراگون" گرفته شده باشد چرا که اولین واحدهای اژدهاسواری که در فرانسه تشکیل شدند به صورتی گسترده از این سلاح استفاده می کردند. این سلاح از این رو اژدها نام گرفته بود که دهاانه آن با سر اژدها تزئین شده بود.  بعضی نیز عقیده دارند که سواری که با کت گشاد و درحال چهارنعل تاختن شلیک می کند به نظر بیننده یادآور اسطوره اژدها است.
تاریخچه
اژدها سواران اولیه برخلاف سواره نظام عادی ، که درواحدهایی مانند اسکادران و اسواران سازماندهی می شدند، مانند پیاده نظام در واحدهایی مانند گروهان دسته بندی می شدند و فرماندهان آنها را افسران و درجه داران پیاده نظام تشکیل می دادند. آنها بر خلاف سواره نظام ،که از شیپور استفاده می کرد، از طبل برای تنظیم آهنگ حرکت خود و ارتباط با دیگر واحدها استفاده می کردند. انعطاف پذیری اژدهاسوارها آنها را به صورتی واحدی کارآمد درآورده بود. آنها بویژه در مأموریتهایی چون حفظ امنیت شهرها، دستگیری قاچاقچیان و دیگر وظایف امنیتی موفق از کاردرآمدند. یک هنگ اژدهاسوار از یک هنگ سواره نظام کم خرج تر بود و از نظر اقتصادی برای نظامیان به صرفه تر بود. هنگامی که "گوستاوآدولف" ،پادشاه سوئد، در قرن هفدهم اژدهاسوار را وارد نظام ارتش سوئد کرد آنها را به یک شمشیر، یک تبرزین و یک تفنگ فتیله ای مسلح کرد و بیشتر کشورهای اروپایی این ترکیب اسلحه را برای واحدهای اژدهاسوار خود تقلیدکردند.
File:Battle of Resaca de la Palma.jpg
اژدهاسوارهای ایالات متحده در جنگ با پیاده نظام مکزیک 1846
به هرحال، اژدهاسوارها هنگامی که در برابر یک واحد سواره نظام حقیقی قرارمی گرفتند هیچ برتری نداشتند و فرماندهان اژدهاسوار همواره سعی داشتند تا با بهبود توانایی سوارکاری، سلاح و همبستگی گروهی این واحدها را به پای سواره نظام معمولی برسانند. در بیشتر کشورهای اروپایی تا زمان جنگهای ناپلئونی در سالهای 1820 واژه اژدهاسوار به واحدهای سواره نظام اطلاق نمی شد. وظایف دیده بانی و مراقبت نیز در ارتشهای فرانسه، اتریش، پروس و دیگر ارتشهای اروپایی از اژدهاسوارها گرفته شود و به "هوسار"ها و دیگر واحدهای سواره نظام سبک اسلحه واگذارشد. در امپراطوری روسیه به دلیل توانایی های سواره نظام سبک "قزاق" واحدهای اژدهاسوار بیشتر از دیگر کشورها در نقش اصلی خود دوام آوردند. بین سالهای 1881 تا 1910 تمامی واحدهای سواره نظام روسیه به غیر از قزاقها و گارد سلطنتی، مانند اژدهاسوارها تعلیم می دیدند.
یک استثنا در تغییر نقش اژدهاسوارها ارتش بریتانیا بود. در این ارتش ،به دلیل مشکلات مالی، تمام واحدهای سواره نظام به وضعیت واحدهای اژدهاسوار در سال 1764 تنزل داده شدند تا فشار کمتری بر بودجه عمومی وارد شود. پس از تکمیل این تغییرات در سال 1788، هنگهای سواره نظام سنگین اسلحه به هنگهای "اژدهاسوار گارد" یا "اژدهاسوار سنگین" تغییر نام دادند. پس از سال 1756 هفت هنگ اژدهاسوار سبک در ارتش بریتانیا تشکیل شد که برای انجام مأموریتهای شناسایی، بزن-در رو و دیگر مأموریتهای سواره نظام سبک اسلحه تعلیم می دیدند. موفقیت این هنگها به اندازه ای بود که 8 هنگ اژدهاسوار دیگر بین سالهای 1768 تا 1783 به هنگهای اژدهاسوار سبک تبدیل شدند.
File:1352FP484.jpg
رژه ی اژدرهاسوارهای ارتش برزیل در خیابان
در طی جنگهای ناپلئونی از آنجا که اژدهاسوارها سبک تر از سواره نظام سنگین "کروسیر" بودند نقش سواره نظام سبک را برعهده گرفتند. آنها تعداد بیشتری اسب نسبت به سواره نظام سبک اسلحه داشتند و از شمشیرهای راست به جای شمشیرهای منحنی استفاده می کردند. ناپلئون بناپارت اغلب 20 تا 30 هنگ اژدهاسوار را در کنارهم قرار می داد و از آنها برای در هم شکستن نقاط مقاومت دشمن استفاده می کرد. اژدهاسوارهای فرانسوی در سال 1809 در نبردهای "اوکانا" و "آلبا دو تورمس" به موفقیت چشمگیری دست پیداکردند. اژدهاسوارهای سنگین بریتانیایی نیز در سال 1812 و در طی نبردهای "سالامانکا" و "واترلو" حمله سهمگینی بر علیه پیاده نظام فرانسه انجام دادند.
اسپانیا اولین بار در سال 1635 توسط "پدروی دولا پونته" واحدهای اژدهاسوار تشکیل داد. آنها در سال 1803 به سواره نظام سبک تبدیل شدند و پس از 1815 مفهوم هنگهای اژدهاسوار از ارتش اسپانیا حذف شد هر چند که چند هنگ اژدهاسوار تا سال 1931 در این ارتش خدمت می کردند.
در زمان آغاز جنگ جهانی اول هنوز هنگهای اژدهاسوار در ارتشهای بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه، اتریش-مجارستان، پرو، نروژ، سوئد، دانمارک و اسپانیا وجود داشتند. "سواره نظام سبک" اتریش از بسیاری جهات  شبیه هنگهای اژدهاسوار سنتی (پیاده نظام سواره) بود. آنها در طی جنگهای جهانی اول و "جنگ دوم بوئرها" بکارگر5ته شدند. "تیپ چهارم سواره نظام سبک" اتریش در طی نبرد "بعرشعبا" در سال 1917 معروف شد. آنها در این نبرد موفقترین یورش سواره نظام در جنگ جهانی اول را اجرا کردند که در طی تاریخ جنگهای مدرن به عنوان یک نمونه بی نظیر شناخته می شود. آنها به صورتی برجسته در این نبرد تنها از سرنیزه تفنگهای خود برعلیه سربازان دشمن استفاده کردند.
اژدهاسوار در ارتشهای مدرن
بعضی از ارتشهای مدرن هنوز هنگهای اژدهاسوار را در خدمت خود دارند. به عنوان مثال کانادا دارای 3 هنگ اژدهاسوار است. این واحدها وظیفه شناسایی زرهی برای حمایت از تیپهای زرهی را برعهده دارند.
ارتش فرانسه از 32 هنگ اژدهاسواری که در آغاز جنگ جهانی اول در خدمت داشت 2 هنگ را هنوز در خدمت نگه داشته است. "هنگ دوم اژدهاسوار" برای حفاظت در برابر حملات ش.م.ه آموزش دیده است و "هنگ سیزدهم اژدهاسوار" یک هنگ چترباز برای عملیات مخصوص می باشد.
ارتش بریتانیا اکنون 4 هنگ اژدهاسوار و ارتش ذخیره این کشور یک هنگ اژدهاسوار در اختیار دارند.

ترجمه و تخلیص:رضاکیانی موحد
منبع
http://en.wikipedia.org/wiki/Dragoon